Myśli samobójcze – u kogo i kiedy się pojawiają – przyczyny, objawy, leczenie

Myśli samobójcze – u dorosłych, osób starszych, nastolatków i dzieci – mogą mieć szereg przyczyn. Zwykle towarzyszą zaburzeniom psychicznym, np. depresji. Terapia łączy sesje terapeutyczne i farmaceutyki. Aby leczenie było skuteczne, należy ustalić, skąd biorą się myśli suicydalne oraz jakie objawy im towarzyszą. Ważna jest także pomoc bliskich – wsparcie i rozmowa.

Myśli samobójcze – kiedy i u kogo się pojawiają?

Myśli samobójcze (myśli suicydalne) mogą wystąpić u każdego człowieka – zarówno u młodego dorosłego, jak i u osoby będącej w podeszłym wieku. Znane są także przypadki występowania myśli samobójczych u dzieci. Nie da się wskazać zespołu cech, które mogłyby tworzyć tzw. psychikę samobójcy, w istocie na pewnym etapie życia każdy z nas może doświadczyć myśli o samobójstwie.

Myśli suicydalne dotyczą zamiaru zakończenia swojego życia, planowania, w jaki sposób można by to uczynić czy też rozpatrywania argumentów za i przeciw samobójstwu. Wyróżnia się jednak także inne problemy, które w pewien sposób są z nimi powiązane.

Myśli rezygnacyjne związane są z występowaniem przeświadczenia, że życie jest pozbawione sensu, że świat byłby lepszy bez danej osoby – w ich przypadku ryzyko popełnienia samobójstwa istnieje, aczkolwiek nie jest ono jeszcze znaczne. Jeszcze innym problemem są tendencje samobójcze – ich mianem określa się rozważenia o takich rzeczach, jak samobójcze sposoby (pacjent z tendencjami samobójczymi może np. gromadzić tabletki, które planuje zażyć w celu popełnienia samobójstwa, szukać sposobów na popełnienie samobójstwa na forach internetowych itp.).

Część ludzi z myślami suicydalnymi zastanawia się: „dlaczego mam myśli samobójcze”? Ich występowaniu sprzyjać mogą przede wszystkim trudne wydarzenia życiowe – utrata pracy, rozstanie z partnerem czy też śmierć bliskiej osoby. U osób o silniejszej kondycji psychicznej po przejściowym smutku następuje powrót do stabilnego stanu psychicznego, zdarza się jednak, że dana osoba nie jest w stanie przezwyciężyć problemu. Niezwykle istotna jest w takim momencie pomoc bliskich lub specjalistów. Kiedy osoba, która ma skłonności samobójcze, zostaje pozostawiona sama sobie, ryzyko popełnienia samobójstwa jest znacznie większe.

Myśli suicydalne – przyczyny

Trudno udzielić jednoznaczniej odpowiedzi na pytanie o to, skąd się biorą myśli samobójcze – potencjalną przyczyną mogą być rozmaite zaburzenia. Myśli suicydalne powiązuje się przede wszystkim z zaburzeniami psychicznymi, bardzo często z depresją.

Nie tylko zaburzenia depresyjne stanowią jednak możliwą przyczynę problemu, którym są myśli samobójcze – schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa czy zaburzenia osobowości także mogą stanowić powód chęci odebrania sobie życia.

Odrębnym zagadnieniem są myśli samobójcze po alkoholu. Problem stwierdzany jest zdecydowanie częściej wśród osób, które są uzależnione. Natrętne myśli samobójcze u alkoholika mogą wystąpić zarówno w trakcie przyjmowania dużych ilości napojów wyskokowych, jak i w czasie trwania zespołu abstynencyjnego. Istnieje ryzyko wystąpienia zamiarów samobójczych także po spożyciu innych substancji psychoaktywnych, np. po narkotykach.

Do czynników ryzyka pojawienia się myśli o popełnieniu samobójstwa należą m.in.:

 • wiek – myśli samobójcze najczęściej występują u młodych, mających 15–30 lat, ludzi oraz u osób starszych,
 • stan cywilny – problem spotykany jest szczególnie u osób samotnych,
 • wykonywany zawód – jako zawody, których przedstawiciele miewają największe obciążenia psychiczne, wymienia się m.in. lekarzy, prawników oraz farmaceutów.

Wpływ na występowanie myśli suicydalnych ma także ogólny stan zdrowia człowieka – problemy tego rodzaju częściej spotykane są u ludzi zmagających się z chorobami przewlekłymi (takimi jak np. cukrzyca czy niewydolność serca). Myśl o samobójstwie może zrodzić się również w przypadku ciężkiech choroby, np. nowotworowej.

Myśli samobójcze – objawy

Kiedy pacjent samodzielnie potrafi uświadomić sobie: „mam myśli samobójcze”, rozpoznanie problemu nie jest trudne. Dość duża część osób z tendencjami suicydalnymi całkowicie zamyka się jednak w sobie, izoluje od społeczeństwa, przez co zauważenie zaburzeń jest znacznie utrudnione.

Jak rozpoznać, że bliski myśli o samobójstwie? Niepokój powinny wzbudzić:

 • zauważalna utrata radości życia (bliskiego może nie cieszyć absolutnie nic, nawet rzeczy, które w przeszłości stanowiły np. jego pasję),
 • ciągłe opowiadanie o tym, że świat jest pozbawiony sensu, życie nie ma żadnej wartości,
 • rozmowy, które przebiegają tak, jakby były już ostatnimi (np. ciągłe wspominanie w trakcie teoretycznie zwyczajnych rozmów o tym, co zrobić z rzeczami pacjenta),
 • spożywanie znaczących ilości alkoholu (szczególnie niepokoić powinna sytuacja, gdzie nadużywać alkoholu zaczyna osoba, które wcześniej prawie wcale nie przyjmowała napojów wyskokowych),
 • izolowanie się od innych ludzi,
 • gromadzenie przedmiotów, które mogą posłużyć do popełnienia samobójstwa (np. zakup liny czy też zbieranie leków, których przedawkowanie może skutkować śmiercią).

Myśli samobójcze – depresja

Problemem, który szczególnie powiązywany jest z myślami samobójczymi, jest depresja Warto podkreśli, że termin depresja samobójcza jest medycznie niepoprawny). Największe zagrożenie samobójstwem występuje w przypadku depresji psychotycznej. Mianem tym określa się takie zaburzenia depresyjne, w których pojawiają się objawy psychotyczne – urojenia i omamy. Urojenia w depresji mogą mieć różną tematykę, typowo dotyczą one poczucia winy bądź bliskiego nadejścia jakiejś katastrofy. Chory może mieć przekonanie, że jest on całkowicie pozbawiony jakiejkolwiek wartości. Omamy mogą przybierać postać m.in.słyszanych przez pacjenta głosów, które mogą m.in. szydzić z niego, obrażać go czy też potępiać.

Niestety zdarza się, że skutkiem depresji jest próba samobójcza – leczenie zaburzeń depresyjnych, jest z tego powodu niezmiernie ważne.

Myśli samobójcze u nastolatków

Przyczyny myśli samobójczych u dzieci są inne niż ma to miejsce w przypadku dorosłych. Próby samobójcze u nastolatków spowodowane bywają różnymi kryzysami emocjonalnymi – młodzi ludzie, ze względu na zachodzące u nich zmiany hormonalne, są w pewien sposób predysponowani do pojawiania się różnego typu zaburzeń nastroju. To, co dorosłego człowieka raczej nie wpędzi w depresję – np. odrzucenie przez dziewczynę po kilku zaledwie spotkaniach – dla nastolatka bywa źródłem poważnego kryzysu.

Myśli rezygnacyjne u dzieci mniejszych mogą być spowodowane m.in. częstymi kłótniami rodziców czy też trudnościami w środowisku szkolnym (prześladowanie ze strony rówieśników, trudności z przyswajaniem materiału).

Pojawiać się tutaj mogą pytania: na czym polega pomoc samobójcom i jak rozmawiać z osobą, która ma myśli samobójcze – np. z dzieckiem? Przede wszystkim szczerze i otwarcie. Nie można nigdy uciekać od tematu – trzeba rozmawiać wprost. Nie jest tak, że kiedy człowiek zostanie zapytany o ewentualne myśli samobójcze, to może to sprowokować ich wystąpienie u niego. Naprawdę należy – spokojnie, cierpliwie – zapytać bliskiego, czy w jego głowie pojawiają się nieprzyjemne myśli. Z pewnością trudno jest się przyznać do myśli samobójczych, należy jednak pamiętać, że człowiek, który ich doświadcza, czuje się bezradny i bezsilny – zwyczajnie potrzebuje on pomocy, dlatego też takową zawsze powinno się mu zaoferować.

Myśli samobójcze – co robić, jak leczyć?

Jak radzić sobie z myślami samobójczymi? Gdzie się kierować, jak pokonać myśli samobójcze?

Przy doświadczeniu myśli suicydalnych pierwszym krokiem do poprawy stanu psychicznego jest uświadomienie sobie konieczności skorzystania z pomocy. Istnieją telefony zaufania, z których mogą skorzystać zarówno dorośli, jak i dzieci z myślami samobójczymi. W różnych miastach dostępne są również placówki, które zajmują się interwencjami kryzysowymi – do nich również można udać się po pomoc.

W przypadku myśli samobójczych bardzo ważne jest to, aby dokonana została ocena ryzyka popełnienia samobójstwa przez pacjenta – takową przeprowadzić można przede wszystkim psychiatra. Nierzadko zadawanym pytaniem jest to, gdzie trafiają samobójcy (a w zasadzie osoby, które mają za sobą podjęcie próby samobójcze). Zazwyczaj pacjenci tacy kierowani są do szpitala psychiatrycznego. Tam możliwe jest nie tylko monitorowanie ich stanu, ale i poszukiwanie przyczyny, która doprowadziła do targnięcia się na własne życie. Początkowo pacjentowi mogą być podawane leki przeciwlękowe (np. benzodiazepiny). Jeśli to depresja odpowiada za myśli samobójcze, lekiem będą środki przeciwdepresyjne.

W przypadku wystąpienia myśli samobójczych leczenie jest wielokierunkowe i nie ogranicza się jedynie do farmakoterapii, konieczne są również sesje terapeutyczne z psychiatrą. W przypadku, gdy ktoś ma za sobą próby samobójcze, terapia jest nierzadko równie istotna jak zażywanie leków – psychoterapia jest zalecana większości osób z myślami suicydalnymi.

Bibliografia

 1. „Psychiatria”, red. naukowa M. Jarema, J. Rabe-Jabłońska, wyd. PZWL, Warszawa 2011
 2. Interna Szczeklika 2018/2019, red. P. Gajewski, wyd. Medycyna Praktyczna
 3. https://www.medicalnewstoday.com/kc/suicidal-thoughts-ideation-193026
 4. https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/suicidal-feelings/#.W6dycFKYQ1I
Opublikowano: ; aktualizacja: 25.09.2018

Oceń:
4.4


Może cię

Psychastenia – przyczyny, objawy, rozpoznanie, leczenie

Psychastenia (synonim: neurastenia) to dość nietypowe zaburzenie nerwicowe. Do dziś nie udało się tak naprawdę ...

Fobia społeczna

Fobie należą do zaburzeń nerwicowych, to znaczy takich, których przyczyny są przede wszystkim psychologiczne, a ...

Migrena (ból migrenowy)

Migrena należy do tzw. samoistnych bólów głowy, czyli takich, gdzie istotą problemu jest sama dolegliwość ...

Karoshi – co to jest, jakie są objawy i skutki?

Karoshi to określenie odnoszące się do śmierci z przepracowania. Opisywane zjawisko jest charakterystyczne dla Japonii, ...

Budzenie się w nocy

Problem budzenia się w nocy dotyczy wielu ludzi. Szacuje się, że częściej występuje on u ...

Nerwica wegetatywna

Nerwica wegetatywna to rodzaj zaburzeń na tle psychicznym, których objawy pacjent wiąże z występowaniem innych ...

Neuralgia nerwu trójdzielnego

Neuralgia nerwu trójdzielnego (neuralgia trójdzielna) to występujący jednostronnie nerwoból, charakteryzujący się bardzo krótko trwającymi (kilka ...

Stres – czy może być przyczyną zawału serca i nasilenia chorób serca?

Stres może działać mobilizująco, jednakże zbyt silny, a także długotrwały stres wpływa destrukcyjnie na funkcjonowanie ...

Wideo – Agorafobia

Agorafobia jest jedną z rodzajów fobii. Sama nazwa dotyczy lęku przed szeroko rozumianą otwartą przestrzenią, ...

Wideo – Zapalenie nerwu wzrokowego

Zapalenie nerwu wzrokowego może być wywołane ogniskami zakażenia umiejscowionymi w jego pobliżu. Może je wywołać ...

Zawroty głowy przy wstawaniu – przyczyny kręcenia w głowie przy pionizacji ciała

Kreci mi się w głowie – to często zgłaszana przez pacjentów dolegliwość występująca zwłaszcza przy ...

Osobowość psychopatyczna – przyczyny, cechy, objawy, test, leczenie, związki

Osobowość psychopatyczna (psychopatia) to jedno z najcięższych zaburzeń osobowości. Psychopaci cechują się całkowitym ignorowaniem norm ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon