Zaburzenia krzepnięcia krwi

Termin zaburzenia krzepnięcia krwi odnosi się do grupy schorzeń o różnym mechanizmie i przyczynach powstawania. Dwie podstawowe kategorie chorób określanych tym mianem to skazy krwotoczne, czyli wszelkie problemy związane z utrudnieniem procesu krzepnięcia krwi oraz schorzenia będące efektem nadkrzepliwości krwi.

Co to jest zaburzenie krzepnięcia?

Zaburzenia krzepnięcia to grupa chorób o różnych przyczynach i mechanizmie powstawania. Dwie podstawowe kategorie zaburzeń krzepliwości krwi to: skazy krwotoczne, czyli ogólnie wszelkie problemy zaburzające proces krzepnięcia krwi oraz schorzenia będące efektem nadkrzepliwości krwi.

W procesie krzepnięcia krwi biorą udział trzy podstawowe elementy:

 • ściana naczyń krwionośnych,
 • płytki krwi, inaczej nazywane trombocytami,
 • osoczowe czynniki krzepnięcia.

Ponadto istotną rolę odgrywają tzw. inhibitory krzepnięcia, czyli białka hamujące wykrzepianie wewnątrznaczyniowe krwi. Aby hemostaza była zachowana (czyli prawidłowe działanie układu krzepnięcia), każdy z tych elementów musi działać sprawnie. Zaburzenia istniejące w obrębie choćby jednego z nich, powodują problemy z krzepnięciem krwi, czy to pod postacią krwawień, czy tworzących się wewnątrznaczyniowo zakrzepów.

Zaburzenia krzepnięcia krwi – skazy krwotoczne

Skaza krwotoczna, to ogólne określenie wszelkich zaburzeń krzepnięcia krwi, prowadzących do krwawień. W zależności od przyczyny powstawania skazy możemy mówić o skazach krwotocznych pierwotnych oraz skazach krwotocznych wtórnych.

Skazy krwotoczne pierwotne najczęściej występują rodzinnie, początek objawów zwykle przypada na okres dzieciństwa, a ich przyczyną są dziedziczne nieprawidłowości genetyczne. Do pierwotnych skaz krwotocznych zaliczyć można między innymi hemofilię A i B, chorobę von Willebranda, czy wrodzone defekty budowy ściany naczyń krwionośnych. Skazy krwotoczne wtórne pojawiają się w trakcie życia człowieka i mają swoją konkretną przyczynę (choć czasem jest ona trudna do ustalenia).

Wtórne zaburzenia krzepnięcia krwi pojawić się mogą w przebiegu zakażeń wirusowych i bakteryjnych, chorób nowotworowych, przyjmowanych leków czy chorób autoimmunologicznych. Zazwyczaj usunięcie czynnika wywołującego wtórną skazę krwotoczną prowadzi do jednoczesnego jej wyleczenia.

Drugim podziałem skaz krwotocznych jest podział oparty na wskazaniu elementu, który został uszkodzony. W związku z tym możemy mówić o skazie krwotocznej naczyniowej, płytkowej oraz osoczowej.

Skazy krwotoczne naczyniowe

Ich powstaniu sprzyja defekt budowy ściany naczynia krwionośnego, co uniemożliwia zachowania prawidłowej hemostazy organizmu. Wrodzone defekty naczyń krwionośnych występują w takich zespołach jak:

 • choroba Rendu-Oslera-Webera,
 • zespół Ehlersa-Danlosa,
 • zespół Marfana,
 • osteogenesis imperfecta (wrodzona łamliwość kości).

Zaburzenia krzepnięcia krwi związane z uszkodzeniem naczyń krwionośnych może wystąpić także w:

 • przebiegu chorób układowych tkanki łącznej, np. w toczniu układowym rumieniowatym,
 • po leczeniu glikokortykosteroidami,
 • w radioterapii,
 • w przypadku niedoboru witaminy C, a także jako powikłanie zakażeń bakteryjnych czy wirusowych.

Szczególnie często u dzieci można spotkać poinfekcyjne zapalenie naczyń przebiegające pod postacią krwotocznej wysypki w okolicy pośladków i kończyn dolnych, bólów brzucha, stawów oraz zajęcia nerek. Ten zespół objawów nazywany jest plamicą Schonleina-Henocha.

Skazy krwotoczne płytkowe

Zaburzenia krzepnięcia krwi pochodzenia płytkowego są najczęstszą przyczyną krwawień u ludzi. Ich przyczyną może być zmniejszenie liczby trombocytów poniżej dolnej granicy normy, co uniemożliwia wytworzenie prawidłowego czopa płytkowego, który zahamuje krwawienie. Przyczyną zmniejszenia liczny płytek krwi może być:

 • zaburzenie tworzenia płytek krwi: (wrodzone np. zespół Fanconiego, czy nabyte w przebiegu aplazji czy dysplazji szpiku, białaczki, niedoboru witaminy B12 lub kwasu foliowego),
 • zwiększonego niszczenia płytek: (reakcje polekowe, po przetoczeniach krwi i preparatów krwiopochodnych, rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe),
 • nadmierna kumulacja płytek w narządach obwodowych np. w powiększonej śledzionie.

Drugą grupą przyczyn płytkowych zaburzeń krzepnięcia są nieprawidłowości czynności płytek. Polegają one na tym, iż pomimo prawidłowej liczby trombocytów nie mogą one spełniać swojej funkcji, ze względu na defekty budowy (np. receptorów umożliwiających prawidłowe przyleganie płytek do ściany naczynia). Wrodzonym schorzeniem tego typu jest zespół. Bernarda-Souliera, czy zespół Glanzmana. Również zwykły kwas acetylosalicylowy, czy ibuprofen będące składnikami wielu leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty, upośledza prawidłową funkcję płytek.

Skazy krwotoczne osoczowe

Osoczowe zaburzenia krzepnięcia krwi mogą wiązać się z defektem jednego lub kilku osoczowych czynników krzepnięcia krwi. Zazwyczaj wada dotycząca pojedynczego czynnika ma charakter wrodzony. Tak dzieje się np. w hemofilii A lub B (defekt dotyczy odpowiednio czynnika VIII i IX). W sytuacji, gdy upośledzeniu ulega więcej czynników osoczowych, najczęściej spodziewać się można przyczyny wtórnej, jak np. w chorobach wątroby przebiegających z niewydolnością, niedoborach witaminy K, czy podczas stosowania leków przeciwkrzepliwych z grupy antagonistów trombiny, czy antagonistów witaminy K (tzw. doustne antykoagulanty).

Szczególną postacią osoczowych zaburzeń krzepnięcia jest tzw. choroba krwotoczna noworodków, której przyczyną jest zarówno niedojrzałość wątroby do produkcji czynników krzepnięcia, jak i niedobór witaminy K. Dlatego też po porodzie wszystkie noworodki podlegają obowiązkowej suplementacji witaminą K.

Osobną jednostką chorobową o mieszanym mechanizmie powstawania zaburzeń krzepnięcia jest choroba von Willebanda. Jest to najczęstsza wrodzona skaza krwotoczna występująca u ludzi. Szacuje się iż dotyczy około 1% populacji. Defekt dotyczy tutaj białka o tożsamej nazwie z jednostką chorobową. Białko to odpowiedzialne jest zarówno za prawidłowe przyleganie płytek krwi do ściany naczyniowej, jak i pełni funkcję ochronną dla czynnika osoczowego VIII. W związku z tym jest to skaza płytkowo-osoczowa

Objawy skaz krwotocznych – problem z krzepliwością krwi

Zaburzenia krzepnięcia pod postacią skaz krwotocznych ogólnie ujmując charakteryzują się występowaniem mniej lub bardziej nasilonych krwawień. W zależności czy mamy do czynienia ze skazą naczyniową, płytkową, czy osoczową krwawienia jak również inne objawy towarzyszące różnią się między sobą.

W zaburzeniach krzepnięcia pochodzenia naczyniowego oraz płytkowego charakterystycznymi objawami są:

 • wybroczyny (zmiany skórne przypominające wysypkę, nie znikające pod wpływem ucisku; najczęściej pojawiają się w miejscach narażonych na ucisk – np. ramiona, gdy noszona jest torba lub plecak, okolice pleców u osób leżących, zgięcia okolicy łokciowej i kolanowej)
 • podbiegnięcia krwawe, potocznie nazywane siniakami (pojawiają się nawet po dotknięciu lub delikatnym uderzeniu)
 • krwawienia (głównie z błon śluzowych – np. dziąseł, nosa; charakterystyczne są także przedłużające się krwawienia miesięczne, po ekstrakcji zęba, po pobraniu krwi, czy drobnych, powierzchownych urazach)

Osoczowe skazy krwotoczne charakteryzują się

 • krwawieniami samoistnymi lub po niewielkich urazach najczęściej do mięśni lub dużych stawów (najczęściej kolanowych), które doprowadzają w krótkim czasie do jego uszkodzenia i kalectwa. Charakterystyczne jest także występowanie krwawień odroczonych, co oznacza, że mogą się one pojawić nawet kilkadziesiąt godzin po ekstrakcji zęba, czy zabiegu operacyjnym – są one bardzo trudne do opanowania, nie zmniejszają się pod wpływem ucisku. Dodatkowo często pojawiają się krwawienia z przewodu pokarmowego, układu rozrodczego, czy układu moczowego.
 • nie występują wybroczyny, ani tendencje do siniaków

Rozpoznawanie i leczenie skaz krwotocznych

Aby rozpoznać zaburzenie krzepnięcia krwi przebiegające pod postacią skazy krwotocznej niezwykle ważne są szczegółowe informacje dotyczące objawów klinicznych. Z badań dodatkowych najczęściej wykonuje się badania koagulologiczne, czyli określające parametry układu krzepnięcia oraz oznaczenie liczby płytek krwi. Czasami konieczne jest oznaczenie stężeń poszczególnych czynników osoczowych (np. przy podejrzeniu hemofilii).

Leczenie uzależnione jest od przyczyny wystąpienia skazy krwotocznej. W przypadku dziedzicznych niedoborów czynników krzepnięcia, leczenie polega na przetaczaniu brakującego czynnika. Jeżeli natomiast skaza krwotoczna ma charakter wtórny, najważniejsze jest skuteczne leczenie choroby podstawowej.

Zaburzenia krzepnięcia a nadkrzepliwość

Stan nadkrzepliwości krwi, inaczej nazywane trombofiliami, są drugą grupą chorób związaną z zaburzeniami krzepnięcia krwi. Ich przyczynami są najczęściej wrodzone nieprawidłowości osoczowych inhibitorów krzepnięcia, czyli białek odpowiedzialnych za hamowanie krzepnięcia wewnątrznaczyniowego. Kolejną przyczyną są wszelkie choroby ogólnoustrojowe prowadzące do nadkrzepliwości.

W tej grupie należy wymienić zespół antyfosfolipidowy, zespół nerczycowy, choroby nowotworowe, a także zaburzenia endokrynologiczne np. niedoczynność tarczycy. Również ciąża, stosowanie antykoncepcji hormonalnej, długotrwałe unieruchomienie czy przebyte operacje są czynnikiem ryzyka tego typu zaburzeń krzepnięcia.

Najważniejszym objawem trombofilii są incydenty zakrzepowo-zatorowe. Mogą one dotyczyć zarówno układu żylnego jak i tętniczego.

W rozpoznawaniu trombofilii oprócz objawów klinicznych ważne jest również wykonanie badań laboratoryjnych określających parametry układu krzepnięcia, jak również oznaczenie stężeń poszczególnych białek – inhibitorów krzepnięcia.

W leczeniu oraz profilaktyce incydentów zakrzepowo-zatorowych zastosowanie mają leki przeciwzakrzepowe.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.5


Może cię

Nadkrzepliwość – przyczyny, objawy, leczenie

Objawy nadkrzepliowści to najczęściej stany chorobowe wywołane zaburzeniem w postaci nadmiaru płytek krwi lub czynników, ...

Koagulogram (badanie na krzepliwość krwi)

Koagulogram jest zestawem badań laboratoryjnych oceniających zaburzenia krzepnięcia krwi, czyli jej zdolności do zatrzymywania krwawienia. ...

Trombofilia wrodzona i nabyta – przyczyny, objawy, leczenie, badania

Trombofilia (nadkrzepliwość) to choroba krwi – nabyta lub wrodzona genetycznie uwarunkowana skłonność do tworzenia się ...

Płytki krwi – zaburzenia i choroby krwi

Płytki krwi to elementy morfotyczne obecne w krwiobiegu wytwarzane w szpiku. Są elementem układu krzepnięcia ...

Czas protrombinowy i wskaźnik INR – badanie

Czas protrombinowy (PT) to badanie, które pozwala ustalić czas krzepnięcia krwi. Służy do tego także ...

Hemofilia typu A, B i C – przyczyny, objawy, leczenie, dziedziczenie

Hemofilia to choroba, w której upośledzone jest krzepnięcie krwi. Przyczyną choroby są niedobory niektórych czynników ...

Białko C – badanie

Białko C decyduje o prawidłowym procesie krzepnięcia krwi, hamuje jego aktywność, przez co zapobiega powstawaniu ...

Choroba von Willebranda – przyczyny, rodzaje, objawy, badania, leczenie

Choroba von Willebranda jest najczęstszą wrodzoną skazą krwotoczną. Istotą choroby jest zaburzenie krzepnięcia krwi, co ...

Badanie TT (czas trombinowy)

Czas trombinowy (z ang. thrombin time – TT) jest jednym z testów oceniających sprawność układu ...

Białko S – badanie

Białko S hamuje proces krzepnięcia. Wraz z białkiem C ogranicza działanie czynników krzepnięcia. Badanie białka ...

Skaza krwotoczna

Skaza krwotoczna to stan w którym dochodzi do niekontrolowanej ucieczki krwi poza ściany naczynia. Skaza ...

Skazy krwotoczne – naczyniowe, płytkowe, osoczowe

Skaza krwotoczna oznacza skłonność do krwawień. Krwawienia mogą występować na skórze, w obrębie narządów, a ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon