Autyzm u dziecka

Autyzm należy do zaburzeń rozwojowych u dzieci. Stopień nasilenia jego objawów jest zmienny, jednak występują one przez całe życie. Autyzm częściej występuje u chłopców, jednakże u nich objawy są zwykle słabsze niż u dziewczynek. Z autyzmu nie można się wyleczyć, natomiast szybka diagnostyka i niezbędne działania terapeutyczne mogą zapewnić dziecku autystycznemu relatywnie dobre warunki rozwoju.

Przyczyny występowania autyzmu

Dokładne podstawy rozwoju autyzmu u dziecka nie zostały wciąż poznane. W literaturze podkreśla się wieloczynnikowy charakter tego zaburzenia. Ocenia się, że aż około pięćdziesiąt różnych czynników może mieć wpływ na jego rozwój. Wśród nich wymieniane są:

 • warunki życia płodowego (bardzo istotne są choroby występujące u matki, m.in. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, rzucawka i białkomocz u kobiety ciężarnej; ponadto istotne są niektóre leki przyjmowane przez matkę w okresie prenatalnym);
 • przebieg porodu (w wywiadzie autystyków na ogół występują ciężkie warunki porodowe);
 • poronienia w wywiadzie oraz zaawansowany wiek rodziców;
 • predyspozycje genetyczne (występowanie autyzmu u bliźniaków jednojajowych oraz rodzeństwa; nie znaleziono jednak konkretnych genów mogących odpowiadać za taką sytuację);
 • czynniki neurologiczne (nieprawidłowości w budowie struktur mózgowia widoczne w badaniu rezonansu magnetycznego – MRI, a ponadto zmiany w funkcjonowaniu tych obszarów mózgu w badaniu elektroencefalograficznym, tzw. EEG).

Do niedawna w piśmiennictwie sugerowano, iż szczepionka MMR, czyli odra, różyczka, świnka, mają wpływ na występowanie autyzmu u dziecka, jednak doniesienia te nie zostały potwierdzone w żadnym badaniu klinicznym.

Objawy i rozpoznanie autyzmu u dziecka

Nie ma jednoznacznych testów pozwalających na jednoznaczne rozpoznanie tego zaburzenia. W postępowaniu diagnostycznym ważna jest dokładna analiza zachowań dziecka, stopnia jego komunikacji oraz ogólnego rozwoju. Rozpoznanie autyzmu u dziecka nie jest proste, gdyż stopień nasilenia objawów, a także obraz chorobowy bywają bardzo różnorodne.

Postawienie ostatecznej diagnozy powinno opierać się na opinii kilku specjalistów, m.in. psychologa, pedagoga, logopedy i lekarza psychiatry. Pamiętajmy, że:

 • rozwój dziecka z autyzmem do 2 roku życia jest na ogół normalny i dopiero od tego czasu pojawiają się symptomy, takie jak opóźnienie w mowie lub problemy z kontaktem z dzieckiem;
 • u dzieci z autyzmem mowa rozwija się słabo albo w najgorszych przypadkach wcale, zdarza się, że dziecko używa zwrotów bez znaczenia, porozumiewa się gestami, prezentuje słabą możliwość skupienia uwagi;
 • następuje stopniowa alienacja od otoczenia, brak chęci nawiązywania nowych kontaktów, słaby kontakt pozawerbalny, brak uśmiechu;
 • pojawiać się może nadwrażliwość na dotyk albo brak reakcji adekwatnej na bodźce, takie jak np. ból (objawy te mogą być mniej lub bardziej nasilone);
 • u autystyków występuje obojętność, brak entuzjazmu, brak inicjatywy;
 • rozwija się nadpobudliwość lub otępienie, okresowe wybuchy złego humoru, często (a w zasadzie na ogół) bez racjonalnego powodu;
 • autystyk może okazywać agresję, a nawet autoagresję – zachowania agresywne nakierowane na siebie;
 • ogólne zniecierpliwienie, szybkie denerwowanie się, stany napięcia i niepokoju, zmienność nastrojów, napady złości (na ogół bez racjonalnych przyczyn zewnętrznych);
 • u dziecka narasta poczucie braku dostosowania do otoczenia;
 • możliwe jest przywiązanie do jednego przedmiotu, osoby albo czynności.

Czy dzieci z autyzmem są bardziej uzdolnione?

Dzieci z autyzmem przejawiają na ogół wybitne zdolności, zwłaszcza w jednej dziedzinie. Niestety zdolności te są na ogół wybiórcze, to znaczy, że w innych dziedzinach występuje na ogół upośledzenie.

Dla przykładu:

 • zdolności do zapamiętywania dużych i złożonych fragmentów książek, numerów telefonów, kodów, szyfrów,
 • umiejętność komunikowania się w kilku językach obcych,
 • zdolności arytmetyczne, liczenie w zakresie wielu liczb,
 • zdolności plastyczne – malowanie, rzeźba, klejenie modeli,
 • zdolności muzyczne – gra na wielu instrumentach, pamięć muzyczna, komponowanie utworów.

Choroby towarzyszące autyzmowi

Współistnienie chorób towarzyszących jest cechą charakterystyczną autyzmu u dziecka. Niestety na ogół mają one ciężki przebieg i powodują skrócenie długości życia.

Do przykładowych schorzeń cytowanych w literaturze należą:

 • padaczka – występuje u około 25–30% osób z autyzmem. Napady charakteryzują się zaburzeniami świadomości oraz drgawkami. Pierwsze objawy padaczki ujawniają się już w dzieciństwie, z tendencją do nasilania się objawów wraz ze wzrostem dziecka;
 • zaburzenia związane z obszarem mowy i słuchu. Dzieci z autyzmem wykazują nadwrażliwość na niektóre dźwięki. Bywa, że autystyk cierpi na mutyzm, czyli zupełny brak komunikowania się słownego w pewnych miejscach i pewnych sytuacjach. Dzieci z autyzmem wykazują prawidłowy albo lekko odbiegający od normy poziom rozumienia mowy;
 • echolalia, czyli powtarzanie słów albo nawet całych zwrotów wypowiedzianych przez przebywające z dzieckiem osoby;
 • perseweracje, czyli uporczywe i nagminne powtarzania słów (na ogół tych samych). Może to być także powtarzanie całych zdań albo zachowań;
 • trudności w skupieniu się oraz lęk przed kontaktem z drugą osobą (powodują one, że w przypadku autyzmu u dziecka istnieją problemy w komunikacji);
 • w 10–15% przypadków u dzieci występują wady genetyczne.

Wczesna diagnoza i praca nad dzieckiem zwiększają szansę na lepsze wyniki terapeutyczne u dzieci. Bardzo ważne jest, żeby najbliższe otoczenie każdego dziecka przyglądało się jego rozwojowi, interakcji z grupą rówieśniczą, sposobom komunikacji. Ważną rolę w tym odgrywają pediatrzy, wychowawcy, a przede wszystkim rodzice dzieci.

Kluczowym momentem jest 12 miesiąc życia dziecka, kiedy to można zaobserwować pierwsze poważne odstępstwa od stanu normalnego. Ważne jest podsumowanie obserwacji osób z najbliższego otoczenia dziecka, a także obserwujących go specjalistów. Należy być bardzo ostrożnym w stawianiu diagnozy. Często niektóre zachowania, choć wydają się dziwne, to mieszczą się w granicach normy dla danego wieku.

Pełne spektrum objawów obserwujemy na ogół pomiędzy 2 a 5 rokiem życia dziecka. Okres przedszkolny to czas wymagający bacznej obserwacji, bowiem nawiązują się wtedy pierwsze znajomości. Następuje rozwój umiejętności społecznych. Wiek szkolny to moment, kiedy odstępstwa od normalnych zachowań są w pełni widoczne. W autyzmie stan rozwoju umiejętności społecznych w dorosłości nie ulega poprawie, a co gorsze, zdarzają się przypadki pogorszenia.

Leczenie autyzmu u dzieci

Aby autyzm u dziecka nie był przeszkodą w dokonywaniu przez dziecko postępów, potrzebna jest wczesna diagnostyka. Ważna jest odpowiednia opieka – im wcześniej zostanie nią objęte dziecko, tym lepiej.

Choć całkowite wyleczenie dziecka z autyzmu jest niemożliwe, objęcie go terapią w przeciągu pierwszych 3 lat życia daje najlepsze wyniki. Ważne są odpowiednio dobrane, zindywidualizowane programy terapeutyczne. Celem jest dostosowanie dziecka do samodzielnego funkcjonowania. Istnieje wiele rodzajów terapii, jednak najbardziej korzystne są terapie behawioralne. Jest to rodzaj terapii skupiający się na zachowaniu człowieka jako reakcji na otaczające środowisko. Znany jest program Early Start Denver Model (ESDM). Jest to program dla bardzo małych dzieci, którego techniki mają na celu zaktywowanie zachowań społecznych i komunikacyjnych dziecka.

Pojawiły się doniesienia o leczeniu farmakologicznym poprzez suplementację witaminami, kwasami omega-3 oraz produktami bogatymi w antyoksydanty. Nie ma jednak jednoznacznych wyników badań naukowych na ten temat.

Podawanie niektórych leków hamujących wydzielanie dopaminy (neuroprzekaźnik) pozwala na zmodyfikowanie pewnych szlaków przekaźnikowych w mózgu. Dzieje się tak, gdyż w autyzmie istnieją odchylenia od normy w zakresie poziomu pewnych neuroprzekaźników. Stosowanie tych leków pozwala złagodzić objawy kliniczne wynikające z stereotypii ruchowych oraz zmniejsza nasilenie zachowań autoagresywnych. Pozostałe zaburzenia towarzyszące autyzmowi u dziecka wymagają specyficznego leczenia. Dzieci z autyzmem należy otoczyć odpowiednią opieką, zminimalizować wpływ czynników zewnętrznych, które działają na nie niekorzystnie. W badaniach dowiedziono, że szanse na pomyślniejszy rozwój dziecka autystycznego istnieją, jeśli:

 • cechuje je wyższy iloraz inteligencji,
 • pierwsze objawy chorobowe wystąpiły po 1 roku życia,
 • mowa pojawiła się przed 5 rokiem życia,
 • brak jest chorób współtowarzyszących (w tym padaczki) lub jej przebieg jest łagodny.

Do tej pory nie odkryto sposobu postępowania pozwalającego na całkowite wyleczenie z autyzmu. U wielu autystyków od dzieciństwa do wczesnej dorosłości następuje umiarkowana poprawa stanu klinicznego, natomiast dość często zdarzają się epizody regresji i nasilenia choroby. Pamiętajmy, że kluczowe jest wczesne zdiagnozowanie i działanie terapeutyczne w celu zapewnienia jak najlepszego rozwoju dziecka z autyzmem.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.6


Może cię

Autyzm a rozwój dziecka

Autyzm dziecięcy, zwany także zespołem Kannera, jest chorobą, o której coraz więcej się mówi, a ...

Astma oskrzelowa u dzieci – leczenie

Astma jest najczęstszą chorobą przewlekłą układu oddechowego u dzieci. Leczenie astmy u maluchów obejmuje nie ...

Samouszkodzenia wśród dzieci i młodzieży

Coraz więcej dzieci i młodzieży dokonuje aktów samouszkodzenia ciała. Sposobów na ich przeprowadzenie jest bardzo ...

Grzybica u dziecka – przyczyny, objawy, leczenie

Grzybice u dziecka występują rzadziej niż choroby wywoływane przez wirusy czy bakterie, ale ich częstość ...

Zespół Aspergera – objawy

Zespół Aspergera jest czynnościowym zaburzeniem rozwoju. Objawy to m.in.: trudności w nawiązywaniu relacji z innymi ...

Powikłania poszczepienne u dzieci i niemowląt

Lęk przed powikłaniami poszczepiennymi u dzieci i niemowląt często jest przyczyną tego, że rodzice zastanawiają ...

Echolalia – czym jest i jakim chorobom towarzyszy?

Echolalia to powtarzanie słów i zdań wypowiedzianych przez inną osobę. Nawyk taki występuje na wczesnym ...

Wideo – Ból ucha u dziecka – jakie mogą być przyczyny?

Starsze dziecko powie, że boli je ucho. Ból bywa bardzo silny. Dziecko płacze, pokazuje bolące ...

Astma a zapalenie oskrzeli u dziecka

Zapalenie oskrzeli u dzieci jest jedną z najczęstszych chorób infekcyjnych występujących do 4–5 roku życia. ...

Infekcja wirusowa – jak leczyć wirusa u dziecka?

Infekcja wirusowa u dziecka wiąże się z wystąpieniem nieprzyjemnych objawów, takich jak katar, ból gardła, ...

Zespół Retta

Zespół Retta należy do grupy całościowych zaburzeń rozwojowych. Jest to choroba neurologiczna, w przebiegu której ...

Mutyzm wybiórczy – przyczyny, objawy, terapia, leczenie

Mutyzm wybiórczy to problem z zakresu psychiatrii, spotykany przede wszystkim u małych dzieci. Mutyzm dziecięcy ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon