Wideo – Przyczyny choroby wieńcowej

Choroba niedokrwienna serca jest po ciśnieniu najczęstszą chorobą układu krążenia na całym świecie, jak również w Polsce. Szacuje się, że w naszym kraju cierpi na nią ok. miliona osób. Jest to choroba związana z zaburzeniem równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem a podażą tlenu w mięśniu sercowym.

Najczęstszą przyczyną tej choroby jest zwężenie naczyń wieńcowych — zwykle jest to choroba wieńcowa związana z miażdżycą naczyń, aczkolwiek zdarzają się inne, rzadsze sytuacje chociażby zatory czy zakrzepy naczyń wieńcowych. Niekiedy zatory i zakrzepy nakładają się na istniejące wcześniej zmiany miażdżycowe.

Typowymi czynnikami choroby wieńcowej są: palenie papierosów, siedzący tryb życia, hipercholesterolemia, hipertrójglicerydemia, otyłość, nadwaga, nadciśnienie czy też choroby metaboliczne takie jak cukrzyca lub podwyższenie kwasu moczowego w surowicy. Czynnikami sprzyjającymi powstawaniu zawału w przebiegu choroby wieńcowej jest również charakterystyczna osobowość, bardzo odpowiedzialna, czyli osobowość A.

Postacie choroby wieńcowej można podzielić na dwie grupy — ostre zespoły wieńcowe oraz przewlekłe zespoły wieńcowe. Do ostrych zespołów wieńcowych należy zaliczyć zawał serca i niestabilną chorobę wieńcową oraz niestabilną dusznicę bolesną. Przewlekłą choroba wieńcowa może przebiegać pod postacią stabilnej dusznicy bolesnej czy niestabilnej choroby wieńcowej z bólami w klatce piersiowej w trakcie wysiłku, może przebiegać pod postacią niewydolności serca lub zaburzeń rytmu serca. Szczególna ostra postać choroby wieńcowej to zawał serca, który sam w sobie jest obciążony znaczną śmiertelnością i u pacjentów, którzy nie trafią do szpitala może ona wynosić 30-40%. Śmiertelność wewnątrzszpitalna, przy nowoczesnych technikach leczenia, mieści się w zakresie kilku procent.

Jak diagnozuje się chorobę wieńcową? Zwykle wykonuje się elektrokardiogram, dokładnie zbiera się wywiad od pacjenta, następnie wykonuje się badania potwierdzające pewne czynniki ryzyka. U pacjentów, u których podejrzewa się tę chorobę można wykonać próbę wysiłkową i na tej podstawie, czy podczas jej trwania dochodzi do niedokrwienia mięśnia sercowego. Jeżeli są wątpliwości wykonuje się badanie związane z echokardiografią — stresecho — jest to wykonanie echokardiografii podczas wysiłku lub stymulacji za pomocą leku zwanego dobutamina. Pacjent może zostać skierowany również na test wysiłkowy z podaniem specjalnego izotopu, który pozwala na określenie przepływu w mięśniu sercowym. U pacjentów z dużym prawdopodobieństwem choroby wieńcowej wykonuje się koronarografię, czyli cewnikowanie serca z podaniem kontrastu do naczyń wieńcowych, który uwidacznia zwężenie naczyń i wtedy możliwe jest kwalifikowanie chorego do leczenia zabiegowego, które może polegać na poszerzeniu lub zwężeniu na czyń za pomocą specjalnego balonika. Jest to zabieg wykonywany przezskórnie i polega na założeniu specjalnego cewnika poprzez tętnicę promieniową lub udową. Pacjent może być skierowany do leczenia operacyjnego, kiedy to wszczepia się mu pomosty aortalno-wieńcowe.


Oceń:
4.6