Wideo – Zawał mięśnia serca

Zawał serca jest ostrą postacią choroby niedokrwiennej serca. Związany jest on z wystąpieniem znacznej różnicy między zapotrzebowaniem mięśnia sercowego na tlen a podażą. Jest to stan bardzo groźny, związany z dużą śmiertelnością zewnątrzszpitalną, sięgającą aż 30-40% (śmiertelność wewnątrzszpitalna to zaledwie kilka procent przy obecnej technologii leczenia). Dlatego też istotna jest świadomość i edukacja pacjentów, by w chwili zagrożenia wiedzieli co robić i mogli jak najszybciej znaleźć się w miejscu, w którym mogą być skutecznie leczeni.

Charakterystycznym objawem zawału jest ból w klatce piersiowej, zwykle występujący bez wysiłku, często promieniujący do barku lub żuchwy, który może mieć charakter przeszywający i któremu towarzyszą zlewne poty oraz uczucie lęku. Należy wiedzieć, że każdy długotrwały ból powinien wzbudzać niepokój, ponieważ u niektórych pacjentów bóle w klatce piersiowej związane z zawałem mają charakter zupełnie nietypowy – mogą naśladować różne dolegliwości, np. mięśniowo-kostne.

Aby rozpoznać zawał serca w warunkach szpitalnych wykonuje się EKG oraz test diagnostyczny, polegający na oznaczeniu w surowicy krwi specjalnych markerów świadczących o martwicy mięśnia sercowego.

W przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej powinniśmy zadzwonić na pogotowie, unikać wtedy wysiłku, można natomiast przyjąć jedną tabletkę aspiryny (300mg). Pacjenci, którzy wcześniej mieli już zdiagnozowaną chorobę wieńcową i doraźnie używali nitrogliceryny powinni w tej sytuacji zażyć dawkę doraźną.


Oceń:
4.4