Wideo – Choroba niedokrwienna serca

Choroba niedokrwienna serca to taki zespół objawów klinicznych w konsekwencji dla pacjenta, który jest związany z niedostatecznym zaopatrzeniem w krew i tlen mięśnia sercowego. Zwykle jest ona spowodowana zwężeniem naczyń wieńcowych, związanych z ich miażdżycą – zamknięciem naczynia przez skrzeplinę lub przez jakąś inną masę bądź twór.

Zdarzają się takie postaci choroby wieńcowej, w której naczynia wieńcowe są prawidłowo drożne, niemniej zapotrzebowanie na tlen jest zdecydowanie większe. Tak się dzieje, np. w zaawansowanej nadczynności tarczycy. Czasem niewielkie zmiany tarczycowe mogą doprowadzić do zawału u pacjenta, u którego dochodzi do zmniejszenia ilości nośników tlenu, czyli czerwonych krwinek. Tak się zdarza u chorych po ciężkim krwotoku – może dojść u nich nawet do zawału serca typu drugiego.

W obrębie choroby wieńcowej możemy wyodrębnić ostre postacie – tzw. ostre zespoły wieńcowe. Należy do nich zawał z uniesieniem odcinka ST w elektrokardiogramie, bez uniesienia odcinka ST w elektrokardiogramie oraz niestabilna dusznica bolesna. Istnieją też postacie przewlekłe choroby wieńcowej. Typową prezentacją choroby wieńcowej jest, tzw. niestabilna dusznica bolesna, która polega na występowaniu bólu w klatce piersiowej tylko podczas wysiłku. Choroba wieńcowa może również przebiegać pod postacią niewydolności serca, szybkiego męczenia się, obrzęków lub zaburzeń rytmu serca – np. migotania przedsionków. Zdarza się też, że pierwszym objawem choroby wieńcowej jest nagły zgon i rozpoznanie jest postawione pośmiertnie.

Dla diagnozy choroby wieńcowej kardynalne znaczenie ma dobrze przeprowadzony wywiad lekarski i badanie fizykalne. Jeżeli na podstawie charakterystycznych dolegliwości, w szczególności tego wywiadu dotyczącego bólu w klatce piersiowej, podejrzewa się chorobę wieńcową, zleca się pacjentowi szereg badań – w tym badań laboratoryjnych – ze szczególnym uwzględnieniem markerów martwicy mięśnia sercowego, w tym celu, aby potwierdzić lub wykluczyć zawał serca. Zwraca się uwagę na te badania, które mówią o czynnikach ryzyka choroby wieńcowej – stężeniu cholesterolu, trójglicerydów, cukru w surowicy krwi. Wykonuje się również elektrokardiogram. Jest on istotny zarówno u pacjentów z przewlekłymi (stabilnymi) postaciami choroby wieńcowej, a szczególnie u tych chorych, u których podejrzewa się ostrą postać i obserwuje się ich pod kątem zawału serca.

Leczenie choroby wieńcowej wybiera się pod kątem jej postaci. Jeżeli jest to ostry zawał serca, wtedy pacjent powinien być pilnie skierowany do szpitala, gdzie powinno postawić się rozpoznanie, czy to zawał serca, czy niestabilna choroba wieńcowa. Chory powinien mieć wykonane wcześniej wspomniane badania, jak również koronarografię, czyli badanie, w którym uwidaczniają się naczynia wieńcowe, z możliwością wykonania koronaroplastyki (PTCA) i zabiegu, który udrażnia tętnice oraz przywraca przepływ w naczyniach wieńcowych. Stosuje się również wiele leków, przede wszystkim o działaniu przeciwkrzepliwym oraz zmniejszających obciążenie mięśnia sercowego oraz jego zapotrzebowanie na tlen. Redukują również rozmiary martwicy w przypadku zawału serca. U pacjentów, którzy spełniają bardzo specyficzne kryteria w przypadku zawału serca, można wykonać w trybie pilnym operację kardiologiczną w szczepieniem pomostów aortalno-wieńcowych, czyli, tzw. bajpasów. Pacjenci, którzy są stabilni diagnozuje się w specjalny sposób. Wykonuje się u nich badana takie jak echokardiografia i próba wysiłkowa – na tej podstawie ocenia się wskazania do planowej koronarografii oraz innych zabiegów polegających na poszerzaniu naczyń metodą plastyki balonowej lub też do wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych.


Oceń:
4.5