Polecamy

Więcej na temat przyczyn, objawów i leczenia chorób krwi

Grudki chłonne (limfatyczne) w gardle
Grudki chłonne znaleźć można w wielu okolicach ciała. Obecne są m.in. w gardle, w jelitach, drogach oddechowych czy w okolicy wyrostka robaczkowego. Grudki limfatyczne pełnią bardzo ważną funkcję – obecne są w nich różnorodne komórki układu odpornościowego, których zadaniem jest wczesne rozpoznawanie patogenów, które wtargnęły do organizmu, a później likwidowanie ich. Grudki chłonne występują pojedynczo lub w skupiskach – zgromadzenia wielu grudek limfatycznych tworzą m.in. migdałki oraz kępki Peyera.
 • 4.2
 • Liczba polubień 5
 • 0

Choroba von Willebranda – objawy
Choroba von Willebranda jest najczęstszą wrodzoną skazą krwotoczną. Istotą choroby jest zaburzenie krzepnięcia krwi, co prowadzi do krwawień samoistnych i krwawień po urazach i zranieniach. Przyczyną choroby jest brak we krwi czynnika von Willebranda, który odpowiada za krzepnięcie krwi. Objawy to m.in.: krwawienie dziąseł, obfite miesiączki czy łatwo powstające siniaki oraz wybroczyny. Choroba częściej dotyka kobiet. Wyróżnia się trzy rodzaje tej choroby krwi. Jakie badania wykonać w celu rozpoznania i jak leczyć zespół von Willebranda?  
 • 4.7
 • Liczba polubień 706
 • 0

laukocytoza a choroby
Leukocytoza, czyli nadmiar leukocytów, to stan, w którym zostaje przekroczona górna norma dla krwinek białych, 10 tys. komórek/µl. Zjawisko to może wynikać z fizjologicznych czynników, takich jak wzmożony wysiłek przed badaniem. Mówimy wówczas o leukocytozie fizjologicznej. Przyczyną leukocytozy bywają jednak także choroby, np. infekcje, alergie czy białaczki. W zależności od grupy, mówimy o leukocytozie neutrofilowej, monocytowej czy limfocytozie.
Brak zdjęcia
 • 4.7
 • Liczba polubień 511
 • 0

Chłoniak śródpiersia – przyczyny, objawy, badania, różnicowanie, leczenie, rokowanie
Chłoniak śródpiersia to rozrostowa choroba układu chłonnego. Przyczyną guza mogą być np. wirusy. Pierwsze objawy takiego nowotworu węzłów chłonnych mogą być niecharakterystyczne i są to najczęściej: pocenie się w nocy, spadek wagi ciała, świąd skóry, osłabienie, anemia. Rozpoznanie polega na pobraniu węzła chłonnego do badania mikroskopowego. Jak wygląda leczenie i jakie jest rokowanie w przypadku chłoniaka piersiowego?
 • 4.6
 • Liczba polubień 24
 • 0

Wstrząs hipowolemiczny
Wstrząs hipowolemiczny to nagły spadek ciśnienia spowodowany utratą dużej ilości krwi lub płynów ustrojowych. Przyczyną może być m.in. krwawienie z przewodu pokarmowego (wstrząs krwotoczny), uraz (wstrząs pourazowy). Objawy wstrząsu to m.in.: tachykardia, osłabienie, senność, które pogłębiają się w zależności od fazy wstrząsu. Skutkiem wstrząsu hipowolemicznego może być niewydolność wielonarządowa, a nawet zgon. Konieczne jest udzielenie pierwszej pomocy i wezwanie pogotowia.
 • 4.2
 • Liczba polubień 8
 • 0

Zapalenie węzłów chłonnych
Zapalenie węzłów chłonnych najczęściej spowodowane jest przez infekcje – bakteryjne, wirusowe i grzybicze. Objawy stanu zapalnego to przede wszystkim powiększenie węzłów chłonnych i ból. Leczenie zależne jest od przyczyny dolegliwości. Po przeprowadzeniu badań wdraża się antybiotyk, leki przeciwgrzybicze lub postępowanie objawowe. Domowym sposobem na obrzęknięte, bolące węzły chłonne są ciepłe okłady. 
 • 4.6
 • Liczba polubień 41
 • 0

Samoistna plamica małopłytkowa
Plamica autoimmunologiczna to choroba z autoagresji. Przyczyną schorzenia jest niszczenie płytek krwi (trombocytów) w śledzionie, co w konsekwencji prowadzi do małopłytkowości (trombocytopenii). Samoistną plamicę małopłytkową diagnozuje się u dzieci, jak i u dorosłych. Objawy to: przedłużone i częste krwotoki z nosa czy po zabiegach stomatologicznych, skłonność do powstawania siniaków oraz wybroczyny na skórze. W badaniach stwierdza się niskie płytki krwi. Jak wygląda leczenie plamicy autoimmunologicznej?
 • 4.6
 • Liczba polubień 39
 • 0

Sinica
Sinica to stan, w którym powłoki skórne i błony śluzowe są sine lub baladoniebieskie. U pacjenta obserwuje się sine usta, uszy, nos, niebieskie zabarwienie skóry dłoni, nóg, fioletowe paznokcie. Najczęściej przyczyną sinicy jest zwiększenie ilości odtlenowanej hemoglobiny lub patologicznej hemoglobiny (np. methemoglobiny) pozbawionej tlenu. Nie ma związku z obniżeniem poziomu hemoglobiny. Wyróżniamy sinicę centralną oraz sinicę obwodową.
 • 4.6
 • Liczba polubień 307
 • 0

Pancytopenia a niedobór komórek krwi
Pancytopenia to choroba krwi, w przebiegu której dochodzi do niedoboru wszystkich typów komórek krwi (elementów morfotycznych krwi). Stwierdza się niski poziom płytek krwi (trombocytów), niskie leukocyty i erytrocyty poniżej normy. Najczęstszą przyczyną pancytopenii jest zmniejszone wytwarzanie komórek krwi w szpiku. Choroba może rozwijać się także w następstwie niszczenia przez organizm krwinek krążących bądź komórek macierzystych w szpiku.
 • 4.6
 • Liczba polubień 409
 • 0

Agregacja płytek krwi
Nadmierna agregacja płytek krwi, czyli ich zlepianie, prowadzi do zachwiania mechanizmu hemostazy i może być przyczyna powstania skrzepu. Przyczyną agregacji trombocytów mogą być obecność przeciwciał, które reagują z błonami komórkowymi tych komórek. Dzieje się tak w chorobach nowotworowych, czasie ciąży, trwania infekcji. W leczeniu stosuje się leki hamujące agregację, czyli przeciwpłytkowe.
 • 4.3
 • Liczba polubień 33
 • 0