Polecamy

Więcej na temat objawów i leczenia chorób krwi

Powierzchowne zapalenie żył
Choroba Mondora jest rodzajem zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych. Jest to rzadkie schorzenie wywołane przez zakrzep tworzący zator w naczyniach powierzchownych klatki piersiowej lub piersi. W części przypadków może dotyczyć również ramienia lub prącia. W diagnostyce niezbędne jest badanie USG. Stosuje się leczenie objawowe lub specjalistyczne przy znacznie nasilonych dolegliwościach.
 • 4.4
 • Liczba polubień 45
 • 0

laukocytoza a choroby
Leukocytoza, czyli nadmiar leukocytów, to stan, w którym zostaje przekroczona górna norma dla krwinek białych, 10 tys. komórek/µl. Zjawisko to może wynikać z fizjologicznych czynników, takich jak wzmożony wysiłek przed badaniem. Mówimy wówczas o leukocytozie fizjologicznej. Przyczyną leukocytozy bywają jednak także choroby, np. infekcje, alergie czy białaczki. W zależności od grupy, mówimy o leukocytozie neutrofilowej, monocytowej czy limfocytozie.
Brak zdjęcia
 • 4.7
 • Liczba polubień 511
 • 0

Niedobór czynnika von Willebranda – przyczyna choroby von Willebranda
Czynnik von Willebranda to jedno z kluczowych białek procesu krzepnięcia krwi. Jego niedobór oraz defekty czynnościowe stanowią przyczynę choroby von Willebranda – najczęstszej skazy krwotocznej. Czynnik von Willebranda poniżej normy może powodować częste krwawienia z nosa czy obfite miesiączki. Objawy te stanowią wskazanie do pogłębionej diagnostyki. Cena diagnostyki nie przekracza 100 zł.
 • 4.2
 • Liczba polubień 29
 • 0

Retikulocyty – wskazania, przygotowanie, przebieg, norma, wyniki badania
Badanie stężenia retikulocytów będących niedojrzałą formą erytrocytów pozwala zdiagnozować i różnicować niedokrwistość. Badanie liczby retikulocytów stosowane jest także w monitorowaniu leczenia po przeszczepie szpiku kostnego. Powstawanie retikulocytów związane jest z uzupełnianiem krwinek czerwonych. Przekroczenie normy retikulocytów to retikulocytoza, zbyt niski poziom nazywany jest retikulopenią.
Brak zdjęcia
 • 4.7
 • Liczba polubień 395
 • 0

Inhibitor C1-esterazy (C1INH) to fizjologicznie występujące białko, którego rolą w organizmie jest hamowanie aktywacji układu dopełniacza. Niedobór inhibitora C1 prowadzi do rozwoju wrodzonego bądź nabytego obrzęku naczynioruchowego, niekiedy o bardzo gwałtownym przebiegu. Inhibitor składnika C1 dopełniacza stosowany jest w leczeniu obrzęku Quinckego, celem jest przywrócenie jego stężenia do normy. 
 • 4.6
 • Liczba polubień 19
 • 0

Hemoglobina glikowana – norma, badanie, interpretacja wyniku HbA1c
Badanie poziomu hemoglobiny glikowanej (frakcji HbA1c) wykonuje się u osób chorych na cukrzycę. Pozwala ustalić średni poziom glikemii bez uwzględnienia wahań poziomu glukozy we krwi w czasie. Nieprawidłowe wyniki glikowanej hemoglobiny – HbA1c powyżej normy – świadczą o niewyrównanej cukrzycy i zwiększają ryzyko wystąpienia powikłań choroby. Jak wygląda i ile kosztuje badanie?
 • 4.6
 • Liczba polubień 647
 • 0

Diagnostyka chorób pasożytniczych może być problematyczna. W przypadku pasożytów ludzkich bytujących w przewodzie pokarmowym, skuteczne jest badanie na pasożyty w kale, jednak nie cechuje go zbyt duża czułość. Znacznie dokładniejsze jest badanie krwi na pasożyty. Pozwala ono wykryć m.in. owsiki, toksoplazmozę czy glistę ludzką. Jak wygląda takie badanie z krwi, jak interpretować wyniki i jaka jest jego cena?
 • 4.6
 • Liczba polubień 39
 • 0

Ferrytyna – badanie – wskazania, normy, wyniki
Badanie ferrytyny, białka magazynującego żelazo w organizmie, pozwala dokładnie określić jego poziom we krwi. Wskazania do oznacza stężenia wspomnianego białka to np..: szukanie przyczyn niedoboru żelaza czy wysokiego jego poziomu, a także różnicowanie niedokrwistości (megaloblastyczna, hemolityczna, aplastyczna). Normy ferrytyny zależą m.in. od płci i wieku pacjenta. Jak odczytać wyniki badania? Ferrytyna wysoka i niska – co to znaczy?
Brak zdjęcia
 • 4.2
 • Liczba polubień 143
 • 0

Antytrombina III (3, AT III) – badanie – wskazania, wyniki, normy
Badanie antytrombiny III (AT III) służy do oceny układu krzepnięcia. To głównym inhibitor trombiny (czynnika krzepnięcia krwi) w osoczu. Wpływa znacząco na zmniejszenie krzepliwości. Aktywność antytrombiny oraz jej stężenie badane jest głównie w przypadku wykluczenia jej niedoborów we krwi jako przyczyny nadkrzepliwości. Wyniki badania antytrombiny III należy zawsze skonsultować z lekarzem. Jakie są normy AT III w surowicy?
Brak zdjęcia
 • 4.9
 • Liczba polubień 441
 • 0

nadkrzepliwość objawy
Objawy nadkrzepliowści to najczęściej stany chorobowe wywołane zaburzeniem w postaci nadmiaru płytek krwi lub czynników, które powinny hamować układ krzepnięcia. Przyczynami trombofilii to: anemia, odwodnienie, długotrwałe unieruchomienie. W rozpoznaniu choroby kluczowe są badania krwi – PT i APTT. Leczenie nadkrzepliwości odbywa się przy pomocy leków rozrzedzających krew.
 • 4.1
 • Liczba polubień 49
 • 0