Polecamy

Więcej na temat objawów i leczenia chorób krwi

Wirus Zika – objawy, leczenie
Wirus Zika znany jest od 1947 roku, natomiast głośno zrobiło się o nim w 2015 roku, gdy w Brazylii wybuchła epidemia. Istnieje kilka dróg transmisji wirusa, co sprzyja jego rozprzestrzenianiu się po całym świecie. Zakażenie wirusem Zika najczęściej ma łagodny przebieg, pojawiają się objawy grypopodobne. Poważnymi komplikacjami są natomiast powikłania płodowe, stąd warto przyjrzeć się kwestii wirus Zika a ciąża. Jak wygląda leczenie i czy istnieje szczepienie na wirusa Zika? Jakie badania wykryją obecność zakażenia?
 • 4.5
 • Liczba polubień 15
 • 0

PCR – badanie na wykrywanie boreliozy i infekcji
Badanie PCR, wykorzystujące reakcję łańcuchowej polimerazy, to metoda molekularna stosowana przede wszystkim w diagnostyce infekcji. Test wykonywany jest również w celu wykrywania boreliozy (choroby odkleszczowej). Dzięki możliwości powielenia interesującego nas fragmentu DNA możliwa jest detekcja materiału genetycznego drobnoustrojów. Na czym polega metoda PCR i jak wygląda przebieg testu?
 • 4.5
 • Liczba polubień 12
 • 0

Granulocytopenia przyczyny
Morfologia z rozmazem, czyli ogólne badanie krwi, dostarcza wielu cennych informacji na temat naszego stanu zdrowia. W badaniu tym oceniane są komórki krwi, czyli krwinki białe, krwinki czerwone i płytki krwi. Jakiekolwiek zaburzenia w ich ilości mogą wskazywać na proces chorobowy. Jednym z zaburzeń wykrywanych w morfologii krwi jest granulocytopenia, czyli zbyt niski poziom granulocytów we krwi.
 • 4.6
 • Liczba polubień 19
 • 0

Powierzchowne zapalenie żył
Choroba Mondora jest rodzajem zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych. Jest to rzadkie schorzenie wywołane przez zakrzep tworzący zator w naczyniach powierzchownych klatki piersiowej lub piersi. W części przypadków może dotyczyć również ramienia lub prącia. W diagnostyce niezbędne jest badanie USG. Stosuje się leczenie objawowe lub specjalistyczne przy znacznie nasilonych dolegliwościach.
 • 4.4
 • Liczba polubień 45
 • 0

laukocytoza a choroby
Leukocytoza, czyli nadmiar leukocytów, to stan, w którym zostaje przekroczona górna norma dla krwinek białych, 10 tys. komórek/µl. Zjawisko to może wynikać z fizjologicznych czynników, takich jak wzmożony wysiłek przed badaniem. Mówimy wówczas o leukocytozie fizjologicznej. Przyczyną leukocytozy bywają jednak także choroby, np. infekcje, alergie czy białaczki. W zależności od grupy, mówimy o leukocytozie neutrofilowej, monocytowej czy limfocytozie.
Brak zdjęcia
 • 4.7
 • Liczba polubień 512
 • 0

Niedobór czynnika von Willebranda – przyczyna choroby von Willebranda
Czynnik von Willebranda to jedno z kluczowych białek procesu krzepnięcia krwi. Jego niedobór oraz defekty czynnościowe stanowią przyczynę choroby von Willebranda – najczęstszej skazy krwotocznej. Czynnik von Willebranda poniżej normy może powodować częste krwawienia z nosa czy obfite miesiączki. Objawy te stanowią wskazanie do pogłębionej diagnostyki. Cena diagnostyki nie przekracza 100 zł.
 • 4.2
 • Liczba polubień 29
 • 0

Retikulocyty – wskazania, przygotowanie, przebieg, norma, wyniki badania
Badanie stężenia retikulocytów będących niedojrzałą formą erytrocytów pozwala zdiagnozować i różnicować niedokrwistość. Badanie liczby retikulocytów stosowane jest także w monitorowaniu leczenia po przeszczepie szpiku kostnego. Powstawanie retikulocytów związane jest z uzupełnianiem krwinek czerwonych. Przekroczenie normy retikulocytów to retikulocytoza, zbyt niski poziom nazywany jest retikulopenią.
Brak zdjęcia
 • 4.7
 • Liczba polubień 395
 • 0

Inhibitor C1-esterazy (C1INH) to fizjologicznie występujące białko, którego rolą w organizmie jest hamowanie aktywacji układu dopełniacza. Niedobór inhibitora C1 prowadzi do rozwoju wrodzonego bądź nabytego obrzęku naczynioruchowego, niekiedy o bardzo gwałtownym przebiegu. Inhibitor składnika C1 dopełniacza stosowany jest w leczeniu obrzęku Quinckego, celem jest przywrócenie jego stężenia do normy. 
 • 4.6
 • Liczba polubień 19
 • 0

Hemoglobina glikowana – norma, badanie, interpretacja wyniku HbA1c
Badanie poziomu hemoglobiny glikowanej (frakcji HbA1c) wykonuje się u osób chorych na cukrzycę. Pozwala ustalić średni poziom glikemii bez uwzględnienia wahań poziomu glukozy we krwi w czasie. Nieprawidłowe wyniki glikowanej hemoglobiny – HbA1c powyżej normy – świadczą o niewyrównanej cukrzycy i zwiększają ryzyko wystąpienia powikłań choroby. Jak wygląda i ile kosztuje badanie?
 • 4.6
 • Liczba polubień 647
 • 0

Diagnostyka chorób pasożytniczych może być problematyczna. W przypadku pasożytów ludzkich bytujących w przewodzie pokarmowym, skuteczne jest badanie na pasożyty w kale, jednak nie cechuje go zbyt duża czułość. Znacznie dokładniejsze jest badanie krwi na pasożyty. Pozwala ono wykryć m.in. owsiki, toksoplazmozę czy glistę ludzką. Jak wygląda takie badanie z krwi, jak interpretować wyniki i jaka jest jego cena?
 • 4.2
 • Liczba polubień 49
 • 0