Eozynofilia – przyczyny, objawy, norma

Brak zdjęcia

26 stycznia 2015

Eozynofilia to stan, w których dochodzi do wzrosty liczby granulocytów kwasochłonnych, czyli eozynofili. Obecność eozynofili ponad normę oznacza toczący się w organizmie proces chorobowy. Wynik taki może oznaczać choroby alergiczne – astmę, atopowe zapalenie skóry, choroby pasożytnicze, nowotworowe, choroby tkanki łącznej, naczyń i choroby skóry.

Co to jest eozynofilia i czym są eozynofile?

Eozynofilia oznacza stan zwiększonej liczby eozynofilów w badanej krwi obwodowej pacjenta. Liczbę eozynofilów określa się wykonując rozmaz krwi obwodowej pobranej od pacjenta. Wzrost liczby granulocytów kwasochłonnych we krwi obwodowej wskazuje na toczące się w organizmie pacjenta procesy chorobowe.

Eozynofile inaczej nazywane granulocytami kwasochłonnymi lub eozynocytami są rodzajem krwinek białych. Wywarzanie oraz dojrzewanie eozynofilii zachodzi w szpiku. Stamtąd eozynofile trafiają do krwi, a po upływie 12 godzin lokują się w tkankach. Najczęściej przemieszczają się do skóry, dróg oddechowych, a także przewodu pokarmowego. Eozynofile żyją średnio kilka dni.

Granulocyty kwasochłonne mają wielkości około 12–16µm. Mają kształt polimorficzny oraz jądro położone centralnie. Charakterystyczna dla tych granulocytów jest obecność ziarnistości w cytoplazmie.

Eozynofile zaliczane są do komórek układu odpornościowego. Pełnią ważną rolę w utrzymaniu właściwej bariery immunologicznej chroniącej przed wystąpieniem choroby. Główną funkcją granulocytów kwasochłonnych jest niszczenie wnikających z zewnątrz, obcych białek. Eozynofile mają zdolność fagocytozy. Właściwości żerne tychże komórek są skierowane głównie przeciwko bakteriom Gram-ujemnym, Gram-dodatnim, grzybom, a także cząstkom obojętnym i erytrocytom. Biorą udział w niszczeniu pasożytów, regulacji reakcji immunologicznych oraz w procesie gojenia ran.

Poprzez wydzielanie odpowiednich substancji eozynofile przyczyniają się do degradacji komórek tucznych, doprowadzają do aktywacji limfocytów T oraz płytek krwi. Przyczyniają się do zmiany właściwości śródbłonka, a także wywołują skurcz mięśniówki gładkiej.

Badania wykazały, że najmniejsza ilość eozynofilii we krwi obwodowej człowieka występuje w godzinach porannych. Największa zaś w godzinach wieczornych. Zwiększona liczba eozynocytów fizjologicznie występuje również u kobiet w trakcie krwawienia miesiączkowego, a najmniejsza ilości tuż przed jajeczkowaniem.

Jaka jest prawidłowa ilość eozynofilii we krwi obwodowej?

Fizjologicznie granulocyty kwasochłonne stanowią 2–4% liczby wszystkich leucytów we krwi obwodowej. Jest to 50–400 eozynofilii na 1 µl (1mm3) krwi obwodowej.

Podwyższone wartości wskazują na eozynofilię, można ją podzielić na 3 grupy:

 • 400–1000/mm3 – eozynofilia nieznaczna,
 • 1000–3000/mm3 – eozynofilia wyraźna,
 • powyżej 3000 mm3 eozynofilia wysoka.

Jakie są przyczyny eozynofilii?

Do wzrostu liczby granulocytów kwasochłonnych przyczynia się bardzo wiele czynników. Określa się, że eozynofilia jest związana bardzo mocno z procesami alergicznymi, przewlekłymi procesami zapalnymi, a także wniknięciem pasożytów do organizmu człowieka.

Eozynofilia zawarta w przedziale 5–15% nie jest charakterystyczna dla schorzeń alergicznych, niemniej jednak może wskazywać na atopię. Dopiero eozynofilia sięgająca 15–45% jest specyficzna dla chorób alergicznych. Umiarkowana eozynofilia dotyczy również zarażeń pasożytniczych, zażywania niektórych leków, procesów rozrostowych oraz stanu po lub w trakcie radioterapii. Eozynofilia na poziomie 50–90%, nazywana wysoką eozynofilią występuje w przypadku bytowania pasożytów w tkance, a także w przebiegu białaczki kwasochłonnej.

Przyczyny eozynofilii można podzielić na następujące grupy:

 • choroby alergiczne albo atopowe:
 • lokalizujące się w tkankach – toksokaroza, włośnica, fascjoloza, tasiemczyce.
 • lokalizujące się w przewodzie pokarmowym – tasiemczyce, glistnica, giardioza, zarażenie węgorkiem jelitowym, tęgoryjcem dwunastnicy,
 • lokalizujące się we krwi – schistosomatoza, zimnica, filarioza.
 • w chorobach wywołanych przez drobnoustroje nie będące pasożytami:
 • raki oraz mięsaki, które pojawiają się w płucach, kościach, trzustka, żołądku, szyjki macicy,
 • ziarnica złośliwa,
 • chłoniaki nieziarnicze,
 • nacieki płuc związane z eozynofilią:
 • ostra i przewlekła eozynofilia płucna,
 • eozynofilowe zapalenie płuc,
 • zespół Churga-Strass,
 • hemosyderoza płucna.
 • choroby dotyczące tkanki łącznej, zapalenie naczyń:
 • ziarniniak Wegenera,
 • wrodzone zespoły niedoboru odporności.
 • choroby przebiegające z zaburzeniami hormonalnymi:
 • marskość wątroby,
 • leczenie nowotworów radioterapią,
 • eozynofilowe zapalenie żołądka, jelit oraz pęcherza,
 • głodzenie, zespół złego wchłaniania,
 • choroba Leśniowskiego-Crohna,
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
 • ukąszenie przez owady lub pajęczaki,
 • narażenie na działanie substancji toksycznych:
 • benzenu,
 • pilokarpiny,
 • fosforu,
 • siarczanu miedzi,

Leczenie eozynofilii

Z reguły eozynofilia ulega samoistnemu cofnięciu wraz z poprawą stanu chorego. W leczeniu należy się skupić na kuracji pierwotnej przyczyny, a wysoki poziom granulocytów kwasochłonnych stopniowo będzie ulegał obniżeniu. Zauważono, że ilość eozynofilów zależna jest od stopnia inwazji ciał obcych lub zaawansowania choroby.

Ważne jest, aby wprowadzić odpowiednie leczenie choroby podstawowej. W zależności od dolegliwości należy zgłosić się do odpowiedniego specjalisty – alergologa, dermatologa, internisty, pulmonologa, onkologa lub hematologa.

Opublikowano: ; aktualizacja: 03.07.2018

Oceń:
4.7


Może cię

Niedobór leukocytów – niedobór białych krwinek – leukopenia

Niedobór leukocytów (leukopenia lub leukocytopenia) jest stanem organizmu, w którym liczba białych krwinek ulega obniżeniu ...

Eozynofilowe zapalenia jelit

Eozynofilowe zapalenie jelit (EGID – eosinophilic gastrointestinal disorders) jest bardzo rzadką chorobą o niespecyficznych objawach. ...

Rak węzłów chłonnych – przyczyny, objawy, leczenie

Rak węzłów chłonnych to potoczna nazwa chłoniaka, czyli nowotworu rozwijającego się w układzie limfatycznym. Choroba ...

Agranulocytoza – co to jest, jakie są przyczyny, objawy i leczenie

Agranulocytoza oznacza brak lub bardzo niski poziom granulocytów (jeden z rodzajów białych krwinek) we krwi. ...

Hipogammaglobulinemia – czym jest i jak objawia się niedobór odporności?

Hipogammaglobulinemia to stan niedoboru odporności. Choroba wiąże ze spadkiem stężenia lub brakiem immonoglobulin, czyli przeciwciał, ...

Wstrząs septyczny

Wstrząs septyczny to ostra, zagrażająca życiu reakcja organizmu. Wstrząs rozwija się w następstwie posocznicy – ...

Autoprzeszczep

Autoprzeszczep, czyli przeszczep autogeniczny (autologiczny), oznacza przeniesienie i wykorzystanie własnej tkanki lub narządu z jednego ...

Powiększona śledziona – jakie choroby powodują taki objawy?

Powiększenie śledziony diagnozowane jest u dorosłych jak i u dzieci. Ze względu na rodzaj unerwienia ...

Sepsa

Sepsa nazywana często posocznicą to choroba wywołana bakteriami, wirusami, grzybami i pierwotniakami. Przyczyną wywołujacą zespół ...

Granulocyty

Granulocyty to rodzaj leukocytów, czyli białek komórki krwi. Wyróżnia się trzy rodzaje granulocytów – zasadochłonne, ...

Niedokrwistość hemolityczna (anemia hemolityczna)

Niedokrwistość hemolityczna to choroba krwi, której istotą jest zbyt szybkie niszczenie krwinek czerwonych Przyczynami anemii ...

Eozynofile – wyniki i norma – co oznaczają eozynofile podwyższone i niskie?

Eozynofile określane są inaczej jako granulocyty kwasochłonne. To komórki krwi układu odpornościowego, które zostają aktywowane ...

Komentarze (0)