Leki psychotropowe

Psychiatria jest stosunkowo młodą specjalnością medyczną, wokół której istnieje wiele mitów oraz stereotypów. Jest tak np. w przypadku leków psychotropowych. Wynika to przede wszystkim z lęku spowodowanego niewiedzą.

Słowo „psychotropy” używane w języku codziennym zaczęło być używane blisko takich pojęć jak narkotyki, czy coś złego, co może w niekorzystny sposób wpływać na to, co dla człowieka bardzo cenne – wolę, osobowość, świadomość albo stan psychiczny.

Wyraz „psychotropy” składa się z dwóch części – psycho od psyche i tropowe, czyli takie, które mają powinowactwo do. Podobnie określa się lekarstwa stosowane przez kardiologa, gdzie człon cardio pochodzi od krążenia, serca – stąd nazwa kardiotropowe – mające odniesienie do układu krążenia. Leki psychotropowe zatem, to takie, które mają wpływać na stan psychiczny, nastrój, aktywność, redukować lęk lub umożliwić spokojny sen w nocy. Nie są to leki groźne, oczywiście, jak każde inne medykamenty mogą mieć pewne działania niepożądane. Jednak lekarze bardzo uważają, aby do nich nie dopuścić. Jeżeli tylko występuje ich podejrzenie, wtedy lek odstawia się, zmniejsza jego dawkę lub podejmuje się jakieś inne działanie zapobiegawcze.

Długoterminowość stosowania leków psychotropowych może być niepokojąca, co związane jest często z życzeniem pacjenta, aby danej choroby pozbyć się szybko i na zawsze, co bywa czasami niewykonalne. Po drugie związana być może z pewnym lękiem związanym z ingerencją w świat psychiczny człowieka. Długookresowość stosowania tych leków uwarunkowana jest także bardzo dużym ryzykiem nawrotowości zaburzeń depresyjnych, lękowych lub psychotycznych.

Istnieją poglądy, że leki psychotropowe mogą zmieniać osobowość człowieka, tłumić, oszałamiać. Jest to po części prawda i nieprawda. Prawda, ponieważ takie sytuacje mogą być wywoływane skutkami ubocznymi leków – nadmierna sedacja, czyli nadmierne uspokojenie, które powoduje, że pacjent traci swoją żywotność, jednak w takich przypadkach lek lub jego dawka zostaje zmieniona. W większości jednak przypadków są to przesądy. Trudne jest oddzielenie, co jest osobowością człowieka, a co jest objawem choroby. Leki na pewno modyfikują stan psychiczny, ale w sposób pozytywny, ponieważ są dobierane tak, aby nie ingerowały w poczucie „ja”, tożsamości lub osobowości człowieka. Na co dzień istnieje zatem więcej przesądów oraz lęków związanych z lekami psychotropowymi niż rzetelnej wiedzy.


Oceń:
4.0