Wideo – Choroby przysadki i choroby podwzgórza

Podwzgórze jest strukturą mózgu, której rolą jest regulacji czynności hormonalnej przysadki. Podwzgórze wydziela zarówno neurohormony pobudzające, jak i hamujące wydzielanie hormonów przez przysadkę.

Przysadka jest gruczołem dokrewnym, leży w bezpośrednim sąsiedztwie podwzgórza i jest połączona z nim szypułą, która składa się z naczyń oraz włókien nerwowych.

Wszelkie zaburzenia czynności podwzgórza zakłócają funkcję przysadki, powodując jej nadczynność bądź niedoczynność, co z kolei zaburza funkcje obwodowych gruczołów dokrewnych, czyli tarczycy, nadnerczy czy gonad.

Do czynników uszkadzających funkcje podwzgórza należą: urazy, zapalenia, guzy okolicy podwzgórzowo-przysadkowej.

Objawy uszkodzenia podwzgórza występują także w wielu zespołach genetycznych, np. zespół Kallmana cechuje się hipogonadyzmem i wrodzonym brakiem węchu — jest najczęstszym zespołem genetycznym.

Uszkodzenie podwzgórza charakteryzuje się objawami endokrynologicznymi oraz nieendokrynologicznymi, tzw. ogólnymi.

Do objawów endokrynologicznych uszkodzenia podwzgórza należą: moczówka prosta, wtórna niedoczynność przysadki mózgowej, jako następstwo niedoboru hormonów uwalniających podwzgórza, a także hipoprolaktynemia — wynik niedoboru substancji hamującej wydzielanie prolaktyny.

Do objawów nieendokrynologicznych należą stany gorączkowe, niezwiązane z infekcją, zaburzenia łaknienia i snu.

Najwartościowszym badaniem w diagnostyce zaburzeń podwzgórza jest badanie obrazowe za pomocą rezonansu magnetycznego.


Oceń:
4.6