Wideo – Nowotwór jądra

Nowotwór jądra najczęściej objawia się jako bezbolesny, jednostronny guz w mosznie. Mogą jednak pojawić się objawy takie tak ból w mosznie, objawy zapalenia jądra lub kolka nerkowa, które opóźniają ustalenie prawidłowego rozpoznania.

W badaniu palpacyjnym moszny wyczuwalny jest zwykle twardy, niebolesny guz, często nierównej powierzchni. Istotne w tym badaniu jest badanie porównawcze drugiego jądra.

Podstawowym badaniem obrazowym w diagnostyce guzów jądra jest ultrasonografia. W razie wątpliwości diagnostycznych, po wykonanym USG, badaniem drugiego rzutu jest rezonans magnetyczny, który pozwala na różnicowanie zmian torbielowatych łagodnych i złośliwych. Jednak wysoki koszt rezonansu stanowi ograniczenie możliwości stosowania go w codziennej praktyce klinicznej.

W diagnostyce guzów jądra niezbędne jest określenie stężenia w surowicy krwi: alfa-fetoproteiny (AFP), gonadotropiny łożyskowej (beta – HCG) oraz ewentualnie dehydrogenazy mleczanowej (LDH). Badania krwi dają istotne wskazówki diagnostyczne, a w przypadku ostatecznego, pooperacyjnego, histopatologicznego potwierdzenia nowotworu jadra wartości tych poszczególnych markerów nowotworowych są istotnymi czynnikami prognostycznymi w dalszym etapie leczenia.

Wyniki przeprowadzonych powyżej przedstawionych badań wskazujące na nowotwór jądra kwalifikują do operacyjnego usunięcia jądra wykonywanego z cięcia pachwinowego. Jest to leczenie z wyboru i pierwszy etap postępowania terapeutycznego we wszystkich przypadkach nowotworów jąder.

Przed leczeniem operacyjnym rutynowo wykonywane jest zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej.

Wynik badania histopatologicznego usuniętego jądra, stopień zaawansowania klinicznego nowotworu (tj. ewentualna obecność przerzutów do węzłów chłonnych, wątroby, kości, mózgu czy płuc, oceniane w badaniach tomografii komputerowej i/lub rezonansu magnetycznego wykonywanych po operacji usunięcia jądra) oraz obecność czynników ryzyka daje podstawy do ustalenia dalszej strategii leczenia.

Najczęstszym typem histopatologicznym nowotworu jąder są guzy zarodkowe, a wśród nich nasieniaki.

Dalsze postępowanie prowadzone jest wg schematów w specjalistycznych ośrodkach onkologicznych, cechuje się dużą skutecznością leczenia i może stanowić wiele opcji terapeutycznych: począwszy od bacznej obserwacji i aktywnego nadzoru, poprzez radioterapię, chemioterapię, czy uzupełniające leczenie chirurgiczne obejmujące najczęściej usunięciu węzłów chłonnych zaotrzewnowych.


Oceń:
4.5