Dehydrogenaza mleczanowa – badanie LDH – normy

Dehydrogenaza mleczanowa to enzym, który występuje we wszystkich komórkach ciała. Enzym LDH oznacza się podczas badania krwi. Badanie LDH wykonywane jest w przypadku anemii hemolitycznej i podejrzenia ostrego zapalenia trzustki oraz chorób dróg żółciowych. W przypadku LDH norma będzie różna u dorosłych i u dzieci. Jak odczytywać wyniki LDH? Podwyższone i wysokie LDH wskazuje m.in. na choroby wątroby lub nerek.

Dehydrogenaza mleczanowa – co to za enzym?

Dehydrogenaza mleczanowa to enzym występujący we wszystkich komórkach ciała, a szczególnie w tych o wysokim metabolizmie energetycznym. W wyniku ich uszkodzenia enzym przedostaje się do krwi, co powoduje podwyższone LDH we krwi. Oznaczanie izoenzymów LDH umożliwia zlokalizowanie miejsca uszkodzeń i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Izoenzymy LDH występujące w poszczególnych tkankach różnią się nieco budową, a tym samym ruchliwością w badaniu elektroforetycznym, co stanowi podstawę ich identyfikacji. Rozkład poszczególnych izoenzymów LDH w poszczególnych komórkach jest następujący:

 • LDH 1 i LDH 2: mięsień sercowy, erytrocyty;
 • LDH 3: płuca;
 • LDH 4: nerka, trzustka, łożysko, leukocyty.

LDH 5 występuje z kolei w mięśniach szkieletowych i wątrobie.

Badanie LDH – normy – jak wygląda LDH badanie?

W przypadku LDH norma (wartości referencyjne)u dorosłych wynosi 120–230 IU/l, choć jest to wartość orientacyjna; normy dla poszczególnych laboratoriów mogą się różnić.

Normy LDH u dzieci zależą od wieku i w początkowych latach życia są wyższe niż u dorosłych:

 • 1–30 dni: 135–750 U/l;
 • 31 dni–11 mies.: 180–435 U/l;
 • 1–3 lat: 160–370 U/l;
 • 4–6 lat: 145–345 U/l;
 • 7–9 lat: 143–290 U/l;
 • 10–12 lat: 120–293 U/l;
 • 13–15 lat: 110–283 U/l;
 • 16–17 lat: 105–233 U/l.

Enzym LDH powinien być oznaczany na czczo, w tym celu pobierana jest próbka krwi żylnej (badanie krwi).

W przypadku LDH badanie powinno być wykonane jak najszybciej po pobraniu krwi, ponieważ rozpadające się erytrocyty zawyżają wynik. Cena badania LDH to 9–10 zł.

Enzym LDH – kiedy oznaczać dehydrogenazę mleczanową?

Do niedawna LDH w surowicy oznaczane było w diagnostyce zawału serca. Jednak wzrost stężenia LDH w zawale serca następował dopiero po 48–72 godzinach, zatem w obecności bardziej czułych markerów oznaczanie LDH przy podejrzeniu zawału straciło na znaczeniu. W chorobach nowotworowych duża ilość LDH jest złym objawem – nowotwory agresywne zużywają więcej składników odżywczych, w tym glukozy.

Wskazania do badania LDH to:

 • uszkodzenie mięśni szkieletowych;
 • podejrzenie chorób nowotworowych, chorób płuc (zapalenie płuc, zawał płuca, rak płuca) i chorób rozrostowych układu krwiotwórczego;
 • choroby dróg żółciowych;
 • różnicowanie przyczyn żółtaczek;
 • anemia hemolityczna;
 • podejrzenie ostrego zapalenia trzustki;
 • monitorowanie przebiegu raka.

Ostatnie doniesienia wskazują na rolę izoenzymu LDH 4 w diagnostyce niepłodności. U mężczyzn z oligospermią, u których zastosowano terapię testosteronem, wzrost poziomu LDH 4 w surowicy wyprzedza znacznie wzrost produkcji plemników. Zaś u mężczyzn z azoospermią wysoki poziom LDH we krwi jest wskazaniem do zastosowania terapii hormonalnej.

Jak wygląda badanie i czy trzeba się przygotować?

Aby ustalić poziom LDH, należy pobrać krew żylną. Materiał pobierany jest zazwyczaj z żył najlepiej widocznych i zlokalizowanych w dole łokciowym, u dzieci natomiast stosuje się niewielkie nacięcie nożem lekarskim (lancetem) na skórze w celu wywołania niewielkiego krwawienia. Otrzymaną próbkę wysyła się do analizy.

LDH podwyższone – co oznacza wysokie LDH?

Podwyższone LDH we krwi może wskazywać na wiele schorzeń. Podwyższony poziom całkowitego LDH jest markerem mało specyficznym, zatem w celu doprecyzowania przyczyny podniesienia poziomu enzymu należy wykonać elektroforezę krwi. Ma to na celu oznaczenie poszczególnych izoform.

Jak odczytywać LDH wyniki? Najczęściej wzrost LDH z prawidłowymi proporcjami izoenzymów wskazuje na zawał serca, zaś zaburzenie proporcji towarzyszy nowotworom.

LDH podwyższone towarzyszy chorobom wątroby (m.in. marskości, wirusowemu zapaleniu wątroby czy zatruciom), rozpadowi mięśni, zawałowi serca, niewydolności prawokomorowej.

Inne przyczyny wysokiego LDH to anemia hemolityczna lub megaloblastyczna, ostre zapalenie trzustki, zapalenie płuc czy choroby nerek. Dehydrogenaza mleczanowa wzrasta także w przebiegu ostrych i przewlekłych białaczek oraz innych nowotworów, zwłaszcza raka jądra czy prostaty.

LDH wysokie występuje także po intensywnym wysiłku fizycznym, podczas ciąży, przy nadużywaniu alkoholu oraz podczas stosowania leków znieczulających czy aspiryny.

LDH niskie nie ma znaczenia klinicznego i towarzyszy zażywaniu dużych ilości witaminy C.

Opublikowano: ; aktualizacja: 12.10.2017

Oceń:
4.4


Może cię

Jakie są normy trójglicerydów? Jak obniżyć wysokie trójglicerydy?

Trójglicerydy (triglicerydy) to substancje tłuszczowe, których pewne stężenie jest niezbędne do prawidłowej pracy organizmu. Regularne ...

Podwyższona bilirubina – hiperbilirubinemia

Hiperbilirubinemia to podwyższony poziom bilirubiny we krwi. W niektórych przypadkach nie jest powodem do niepokoju, ...

Wskaźnik albumina/kreatynina (ACR) – badanie albumin w moczu

Wskaźnik albumina/kreatynina (ACR) służy do oznaczania stężenia albumin w moczu. Albumina jest pierwszym białkiem, które ...

Badanie białka w moczu

Badanie białek w moczu wykonywane jest podczas badania ogólnego moczu, przy ocenie czynności nerek oraz ...

Podwyższone OB – co to oznacza? Jakie są przyczyny wysokiego OB?

Badanie OB pozwala zweryfikować obecność stanu zapalnego rozwijającego się w organizmie. Podwyższone OB w ciąży ...

Ciężar właściwy moczu – wyniki i normy

Ciężar właściwy moczu to badanie, które pozwala stwierdzić ewentualne choroby nerek. Wysoki ciężar moczu może ...

Morfologia krwi

Morfologia krwi jest najczęściej wykonywanym badaniem w praktyce lekarza rodzinnego. Pozwala diagnozować częste choroby tj. ...

Antykoagulant toczniowy

Antykoagulant toczniowy należy do przeciwciał antyfosfolipidowych. Ich obecność powoduje zaburzenia w układzie krzepnięcia. Badanie zleca ...

Badanie poziomu lipazy trzustkowej

Badanie poziomu lipazy w surowicy zalecane jest w przypadku podejrzenia m.in. ostrego lub przewlekłego zapalenia ...

Chlorki we krwi – badanie stężenia

Badanie st ężenia chlorków we krwi przeprowadza się zazwyczaj razem z oznaczaniem poziomu innych elektrolitów. ...

pH krwi a równowaga kwasowo-zasadowa organizmu

pH krwi oznaczane jest podczas gazometrii, w trakcie której ocenia się także saturację O2 i ...

Czynnik von Willebranda – norma, niedobór, podwyższony poziom w wynikach badania

Czynnik von Willebranda to jedno z kluczowych białek procesu krzepnięcia krwi. Jego niedobór oraz defekty ...

Komentarze (0)