Powiększone węzły chłonne – przyczyny

Powiększone węzły chłonne są reakcją obronną organizmu na wiele chorób. Najczęściej objaw ten jest skutkiem zakażenia o różnym tle – bakteryjnym, wirusowym lub pasożytniczym. Ważne jest, by zawsze ustalić przyczynę powiększonych węzłów chłonnych. Jeśli mimo zastosowanego leczenia nie obserwuje się ich zmniejszenia, należy powtórnie zgłosić się do lekarza i poddać szczegółowym badaniom w celu ustalenia rozpoznania.

Co to są węzły chłonne?

Węzły chłonne są małymi narządami układu odpornościowego zlokalizowanymi w całym organizmie człowieka i połączonymi między sobą naczyniami limfatycznymi. Funkcją węzłów chłonnych jest filtrowanie chłonki (limfy), tj. płynu ustrojowego, który oczyszcza tkanki naszego ciała z mikroorganizmów i ich toksyn oraz obcych substancji z zewnątrz.

Węzły chłonne zbudowane są z komórek odpornościowych – różnego rodzaju limfocytów oraz makrofagów, których zadaniem jest wyeliminowanie czynnika chorobotwórczego z organizmu i jego powrót do zdrowia.

W wyniku rozpoznania patogenu (wspomnianego czynnika chorobotwórczego) lub komórek nowotworowych limfocyty intensywnie się namnażają, czego skutkiem jest powiększenie węzłów chłonnych.

Z punktu widzenia medycznego za istotnie powiększone węzły chłonne (limfadenopatia) uważa się te, których średnica wynosi co najmniej 1 cm.

Czasem powiększony węzeł chłonny można zobaczyć gołym okiem (np. powiększone węzły chłonne na szyi), jednak o wiele bardziej miarodajna jest ultrasonografia (USG), która może z dużą dokładnością potwierdzić, czy węzły chłonne są obrzmiałe.

Powiększone, spuchnięte węzły chłonne położone wewnątrz naszego organizmu można wykryć tylko przy użyciu bardziej szczegółowych technik obrazowych: tomografii komputerowej (TK, CT), rezonansu magnetycznego (MRI), scyntygrafii.

Węzły chłonne w ciele człowieka – gdzie są umieszczone?

Węzły chłonne są zlokalizowane w grupach. Badaniu palpacyjnemu (przy użyciu rąk badającego) poddają się jedynie te, które są położone podskórnie lub powierzchownie. Do węzłów chłonnych, które można wyczuć pod palcami, należą:

 • węzły chłonne potyliczne,
 • węzły chłonne przyuszne,
 • węzły chłonne szyjne,
 • węzły chłonne podżuchwowe,
 • węzły chłonne nadobojczykowe,
 • węzły chłonne pachowe,
 • węzły chłonne łokciowe,
 • węzły chłonne pachwinowe,
 • węzły chłonne podkolanowe.

Węzły chłonne zlokalizowane są także w obrębie śródpiersia. W jego górnej części znajdują są węzły chłonne przytchawiczne oraz węzły chłonne tchawiczno-oskrzelowe, w przedniej – węzły chłonne śródpiersiowe przednie, w tylnej zaś – węzły chłonne śródpiersiowe tylne.

W klatce piersiowej występują także węzły chłonne wnękowe. Z kolei w jamie brzusznej i miednicy znajdziemy: węzły śledzionowe, węzły wrotne, węzły trzewne, węzły krezkowe, okołoaortalne i biodrowe.

Przyczyny powiększonych węzłów chłonnych

Wielu pacjentów z ogromnym niepokojem zgłasza lekarzowi powiększone węzły chłonne. Przyczyny obrzęku w zdecydowanej liczbie przypadków nie mają jednak podłoża nowotworowego, czego obawiają się chorzy. Najczęściej nabrzmiałe węzły chłonne to efekt rozwijającego się w organizmie zakażenia. W jakich infekcjach węzły chłonne się powiększają?

Powiększone węzły chłonne a infekcje bakteryjne

Kiedy węzły chłonne są spuchnięte, w pierwszej kolejności podejrzewa się zwykle zakażenia bakteryjne. Powiększone węzły chłonne na szyi u dziecka to jeden z typowych objawów anginy. Węzły chłonne szyjne powiększają się także w przypadku gruźlicy.

Z kolei powiększone węzły chłonne pachwinowe mogą świadczyć o początkach kiły. Wyczuwalne węzły chłonne pod pachami i w okolicach głowy występują w chorobie Whipple’a, w przebiegu której nabrzmiałe są także węzły chłonne krezkowe. Objaw występuje ponadto w przypadku takich schorzeń, jak bruceloza, tularemia, błonica czy trąd.

Grupą chorób wywołanych przez bakterie są także riketsjozy, a wśród nich choroba kociego pazura, schorzenie odzwierzęce rozwijające się po zadrapaniu lub skaleczeniu.

Węzły chłonne powiększają się w okolicy miejsca, w których ciągłość skóry została przerwana. Zwykle dochodzi do opuchnięcia węzłów chłonnych pachwinowych, łokciowych i szyjnych.

Powiększone węzły chłonne a infekcje wirusowe

Powodem zmiany rozmiaru omawianych struktur układu chłonnego bywają schorzenia o podłożu wirusowym. Należy zaliczyć tutaj m.in. różyczkę czy ospę wietrzną wywołującą obrzmienie węzłów chłonnych za uszami.

Powiększone węzły chłonne pod pachą, które budzą duży niepokój, zwłaszcza u kobiet, mogą stanowić objaw cytomegalii, która u większości zdrowych osób przebiega bezobjawowo.

Za powiększone węzły chłonne za uszami, pod żuchwą czy w pachwinach odpowiada ponadto mononukleoza zakaźna, półpasiec czy schorzenia wywołane wirusem opryszczki bądź wirusem HIV.

Powiększone węzły chłonne a infekcje grzybicze

Histoplazmoza, kokcydiomykoza, sporotrychoza, toruloza, blastomykoza to grupa zakażeń wywołanych grzybami, w których także węzły chłonne są opuchnięte. W przypadku histoplazmozy następuje jednoczesne powiększenie węzłów chłonnych i wątroby oraz śledzony.

Powiększenie węzłów chłonnych w chorobach nowotworowych

Zmiany z obrębie struktur układu immunologicznego mogą niestety wskazywać na zmiany o charakterze nowotworowym. Powiększone węzły chłonne występują zarówno w przebiegu schorzeń wywodzących się z komórek układu limfatycznego, jak i w przerzutach nowotworowych.

 • Chłoniak Hodgkina – nowotwór układu chłonnego, określany także jako ziarnica złośliwa lub limfogranulomatoza. Początkowo występują powiększone węzły pach, szyi i śródpiersiowe, jednak z czasem zajmowane są kolejne. Często węzły pod pachą bolą.
 • Rak sutka – występują niebolesne powiększone węzły chłonne z jednej strony, w okolicach pachy. Zmiany nie przesuwają się względem klatki piersiowej.
 • Przewlekła białaczka limfocytowa – nowotwór charakteryzujący się długotrwałym przebiegiem, pojawia się przede wszystkim u osób starszych. Objawem jest powiększenie i ból węzłów chłonnych, zwiększenie rozmiarów śledziony i wątroby, znaczna utrata masy ciała czy gorączka.
 • Rak płuca – najczęściej wywołany przez długoletnie palenie papierosów. W przebiegu dochodzi do powiększenia nadobojczykowych węzłów chłonnych.

Do węzłów chłonnych może dawać przerzuty m.in. rak szyjki macicy czy rak jelita grubego, dlatego w czasie choroby konieczne jest ich monitorowanie i – w razie potrzeby – usunięcie wraz ze zmienionymi nowotworowo tkankami.

Co jeszcze wywołuje opuchnięcie węzłów chłonnych?

Choroby o podłożu immunologicznym, czyli takie, w które zaangażowany jest sam układ odpornościowy, także skutkują powiększeniem węzłów chłonnych.

Należą do nich m.in.: toczeń rumieniowaty układowy (SLE), toczeń trzewny, reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), mieszana choroba tkanki łącznej, zapalenie skórno-mięśniowe, zespół Sjögrena, choroba posurowicza, pierwotna marskość żółciowa wątroby (PBC), choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD).

Choroby endokrynologiczne będące przyczyną zmian tego typu to np. nadczynność tarczycy, wywołująca powiększenie węzłów chłonnych szyjnych. Jeżeli mamy do czynienia z opuchnięciem węzłów chłonnych i zmianami skórnymi, winna może być łuszczyca, pemfigoid, pemfigus czy wypryski.

Zdarza się, że u pacjenta obserwuje się powiększone węzły chłonne po lekach. Nadwrażliwość tego typu wywołuje np. hydralazyna, hydantoina, prymidon, sole złota, karbamazepina.

Stosunkowo rzadko powiększenie węzłów chłonnych powodują:

 • choroby spichrzeniowe – np. choroba Gauchera, choroba Niemanna i Picka, choroba Fabry’ego;
 • ciała obce – np. implanty silikonowe piersi;
 • inne – np. sarkoidoza, histiocytoza X, choroba Castlemana, choroba Kawasaki, choroba Kikuchi-Fujimoto, odczyny poszczepienne.

Obrzęk węzłów chłonnych – wyczuwalne, bolesne, powiększone

Niezwykle istotnym faktem jest dokładne badanie węzłów chłonnych i udzielenie odpowiedzi na kilka pytań.

 • Czy powiększone węzły chłonne dotyczą tylko jednej grupy węzłowej, czy też węzły chłonne są powiększone na całym ciele?
 • Jaka jest konsystencja wyczuwalnych, powiększonych węzłów chłonnych? Czy węzły chłonne są miękkie, czy twarde i zbite?
 • Czy pojawia się ból powiększonych węzłów chłonnych?
 • Czy powiększone węzły chłonne są przesuwalne względem skóry i podłoża?

W chorobach nowotworowych obserwujemy twarde węzły chłonne, które grupują się w pakietach, często dotyczą jednocześnie kilku grup węzłowych odległych okolic ciała (np. pachwinowe, okołoaortalne i nadobojczykowe, co jest związane z istnieniem ognisk przerzutowych), są zazwyczaj nieprzesuwalne względem podłoża. Nowotworowe węzły chłonne zazwyczaj nie bolą.

Limfadenopatia – badania węzłów chłonnych

W zakażeniach węzły chłonne szybko się powiększają i bolą, są miękkie, czasem ropieją i tworzą przetoki. Mogą dotyczyć jednej grupy węzłów (infekcje miejscowe, np. choroba kociego pazura). W przewlekłych zapaleniach węzły łączą się ze sobą i tworzą pakiety.

Powiększonym węzłom chłonnym zazwyczaj towarzyszą podwyższone parametry stanu zapalnego (zwiększone stężenie CRP, prokalcytoniny, wysokie OB). Mogą współistnieć stany podgorączkowe. W wyniku zastosowanego leczenia (antybiotyki, leki przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze lub przeciwpierwotniakowe) dochodzi do zmniejszenia powiększonych węzłów chłonnych.

Jeśli w wyniku procesu leczenia różnymi antybiotykami nie dochodzi do zmniejszenia powiększonych węzłów chłonnych, należy bezzwłocznie udać się do lekarza w celu przeprowadzenia powtórnej szczegółowej diagnostyki.

Aby wyjaśnić przyczynę powiększonych węzłów chłonnych, często konieczne są badania obrazowe (USG, TK, MRI, scyntygrafia).

Ostatecznym badaniem rozstrzygającym o rozpoznaniu jest biopsja węzła chłonnego, a w przypadku podejrzenia istnienia zmiany o charakterze nowotworowym, biopsja węzła wartowniczego.

Niekiedy wskazane jest wykonanie zabiegu operacyjnego (limfadenektomii), podczas którego pobiera się położone głęboko powiększone węzły chłonne, a następnie przesyła je do oceny mikroskopowej. Jedynie wynik badania histopatologicznego może stanowić o pewnym rozpoznaniu choroby.

Opublikowano: ; aktualizacja: 20.10.2017

Oceń:
4.2


Może cię

Zapalenie i infekcje górnych dróg oddechowych

Jedną z najczęstszych przyczyn wizyt u lekarza rodzinnego są infekcje dróg oddechowych. Zapalenie górnych dróg ...

Jak odróżnić infekcję wirusową od bakteryjnej?

Infekcja wirusowa i bakteryjna różnią się od siebie przede wszystkim nasileniem objawów. Zakażenie bakteryjne oznacza ...

Powiększone węzły chłonne u dziecka

Węzły chłonne stanowią ważny element układu odpornościowego dziecka. Powiększenie węzłów chłonnych zwykle jest jednym z ...

Wirusowe zapalenie gardła – przyczyny, objawy i leczenie ostrego zapalenia gardła

Zapalenie gardła zazwyczaj wywołują wirusy. Ostre zapalenie gardła pojawia się przy spadku odporności. Objawy zapalenia ...

Na wirusy – skuteczny lek bez recepty

Pomoc w walce z infekcjami wirusowymi, które pojawiają się najczęściej w okresie jesienno-zimowym, stanowią leki ...

Częste przeziębienia – przyczyny nawracających infekcji układu oddechowego

Częste infekcje górnych dróg oddechowych – gardła, nosa, oskrzeli oraz zatok – zdarzają się zarówno ...

Infekcje dróg oddechowych

Infekcje dróg oddechowych w większości przypadków mają podłoże wirusowe. Odróżnienie, czy infekcję wywołuje wirus czy ...

Guzek pod pachą – jakie są przyczyny zgrubienia pod pachą?

Wyczuwalny guzek pod pachą budzi duży niepokój i od razu przywodzi na myśl powiększenie węzłów ...

Jak chronić dziecko przed infekcjami w okresie jesienno-zimowym?

Dzieci, szczególnie najmłodsze – uczęszczające do przedszkoli i żłobków, chorują na infekcje układu oddechowego kilka ...

Powiększone węzły chłonne pod pachą – czy przyczyny są groźne?

Powiększenie węzłów chłonnych pod pachami i w okolicy piersi może być powodem znacznego niepokoju. Wiąże ...

Wirus RSV

Do zakażenia wirusem RSV dochodzi na drodze kropelkowej. Wirus RSV najczęściej atakuje niemowlęta i małe ...

Powiększone węzły chłonne w pachwinie

Węzły chłonne są elementami układu odpornościowego rozlokowanymi w całym organizmie, które są połączone systemem naczyń ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon