Wideo – Psychiatria dzieci i młodzieży

Psychiatria dzieci i młodzieży to oddzielna specjalność medyczna. Można powiedzieć, że tak jak w medycynie somatycznej, czyli tej, która dotyczy ciała, zupełnie innym lekarzem jest lekarz internista zajmujący się chorobami osób dorosłych czy lekarz zajmujący się chorobami wewnętrznymi, a kimś innym jest pediatra – specjalista od zdrowia dzieci.

Podobnie jest w psychiatrii. Pod hasłem psychiatria rozumie się przede wszystkim psychiatrię dorosłych. Odrębną specjalnością jest psychiatria dzieci oraz młodzieży. Wynika to z tego, że świat psychiczny dziecka jest inny niż dorosłych. U dziecka dochodzi do wielu procesów rozwojowych postrzeganych jako naturalne – u dorosłych natomiast mogą zwiastować pewne zaburzenia.

Procesy rozwojowe, pozostawanie w zależności od środowiska, rodziców, wychowawców, opiekunów, szkoły oraz grupy rówieśniczej, to wszystko ma znaczny wpływ na psychikę dzieci, modyfikuje ją, co trzeba brać pod uwagę stawiając rozpoznanie i starać się rozróżnić, co jest charakterystyczne dla wieku, rozwoju, a co może być przejawem pewnych zaburzeń. Dla przykładu – stany depresyjne u osób nastoletnich są w pisane w okres dojrzewania. Specjaliści psychiatrii młodzieżowej i dziecięcej potrafią takie sprawy różnicować.


Oceń:
4.3