Wideo – Zatorowość płucna

Zatorowość płucna zwykle jest powikłaniem żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej, dlatego materiałem, który tworzy zator w tętnicy płucnej zwykle jest skrzeplina. W pewnych sytuacjach występują inne źródła zatorowania: w chorobach nowotworowych zator może być spowodowany oderwaniem się konglomeratu komórek nowotworowych, przy złamaniu długich kości może dochodzić do zatorów tłuszczowych z uwolnieniem do krążenia żylnego dużej ilości szpiku kostnego, może również dochodzić do dostawania się do krążenia żylnego powietrza i do zatorów powietrznych.

Objawy kliniczne związane z zatorem tętnicy płucnej mogą przebiegać w różny sposób – od zupełnie łagodnych do dramatycznych z nagłym zgonem sercowym. Zwykle dominującym objawem jest duszność – subiektywne odczucie braku powietrza – często towarzyszy jej ból w klatce piersiowej, który może być zlokalizowany w dowolnym miejscu klatki i może nasilać się w trakcie oddechu lub uniemożliwiać nabranie powietrza. Ból może mieć charakter podobny do bólu, jaki odczuwa się w chorobie wieńcowej. Bardzo ważnym diagnostycznie objawem są omdlenia, zasłabnięcia i spadek ciśnienia tętniczego, gdyż zawsze oznaczają one większe ryzyko nagłego zgonu sercowego. Zator tętnicy płucnej jest bardzo groźną chorobą, która wymaga pilnego postawienia rozpoznania i szybkiego włączenia leczenia.

Pacjenta należy diagnozować w warunkach szpitalnych, powinno się oznaczyć wskaźnik krzepliwości krwi jakim jest D dimer fibryny, którego podwyższone stężenie świadczy o dużym prawdopodobieństwie potwierdzenia diagnozy zakrzepu. W takiej sytuacji wykonuje się tomografię komputerową spiralną z podaniem kontrastu, która pozwoli na uwidocznienie skrzeplin, bądź wykluczy ich obecność. Inne wykonywane wówczas badania to: badanie ciśnienia parcjalnego tlenu i dwutlenku węgla we krwi, badanie EKG i USG. Jeżeli na podstawie wyników badań zostanie stwierdzone, że dolegliwości, które zgłasza pacjent związane są z zatorem tętnicy płucnej należy od razu włączyć leczenie. W zależności od tego, czy pacjent ma wysokie, czy niskie ryzyko jest leczony w warunkach szpitalnych lub zostają mu przepisane odpowiednie leki i zostaje on wypisany do domu.

Podstawą leczenia są leki przeciwkrzepliwe - heparyny. Heparyna może być niefrakcjonowana i wtedy jest podawana ze specjalnej strzykawki, dożylnie, we wlewie ciągłym lub heparyna drobnocząsteczkowa, która jest podawana dwa razy dziennie. W sytuacjach dużego zagrożenia, kiedy u pacjenta doszło do ciężkiej niewydolności krążenia, do zasłabnięcia, nagłego spadku ciśnienia podaje się silniejsze leki, tzw. leki trombolityczne, które są w stanie szybko rozpuścić skrzep. Po pewnym czasie możliwe jest przejście z leków podawanych w formie zastrzyków na leki doustne.

Jeżeli przyczyna zatorowości jest odwracalna pacjenta zażywa leki przez okres około 3 miesięcy, jeżeli natomiast jest ona nieodwracalna (np. jest związana z zaburzeniami genetycznymi) to leki muszą być przyjmowane przez całe życie.


Oceń:
4.5


    Tagi: