Wideo – Niedoczynność przytarczyc

Niedoczynność przytarczyc jest stanem, w którym występuje obniżenie stężenia parathormonu, co skutkuje obniżonym stężeniem wapnia w surowicy — hipokalcemią, a podwyższonym stężeniem fosforanów — hiperfosfatemią.

W moczu, zarówno stężenie wapnia, jak i fosforanów, jest zmniejszone.

Do niedoczynności przytarczyc i hipokalcemii może prowadzić kilka mechanizmów. Po pierwsze zmniejszenie syntezy parathormonu w przytarczycach, tzw. niedoczynność prawdziwa. Dalej, nieprawidłowa budowa i aktywność parathormonu. Następnie, brak odpowiedzi receptorowej na parathormon o prawidłowej budowie.

Niedoczynność przytarczyc może być wrodzona, wystąpić jako powikłanie po zabiegu wycięcia tarczycy.

Niskie stężenie wapnia w surowicy doprowadza do drgawek zwanych w tym przypadku tężyczką.


Oceń:
4.7