Wideo – Bóle w klatce piersiowej

Bóle w klatce piersiowej mogą być spowodowane bardzo groźnymi chorobami, dającymi daleko idące konsekwencje dla pacjenta lub mogą być zwiane z przyczynami błahymi. Niemniej jednak zawsze powodują lęk, gdyż każdy ból w klatce piersiowej kojarzy się z dolegliwościami sercowymi.

Lekarz zbierając wywiad dotyczący bólu będzie pytał o jego charakter, nasilenie, czas trwania, okresowość (porę dnia, w której ból się pojawia), okoliczności towarzyszące (to co mogło wywołać ból) oraz o to, co towarzyszyło bólowi (czy pojawiły się duszności, poty). Na podstawie takiego wywiadu możliwe jest wstępne wnioskowanie, czy pojawiające się dolegliwości mają związek z chorobami układu krążenia. Zbieranie wywiadu dotyczącego bólu wymaga dużego doświadczenia i dużej ostrożności, gdyż zdarza się, że bóle, które wywołane są błahymi przyczynami wyglądają zupełnie tak jak te, które są związane z chorobą wieńcową oraz bóle, które są związane z chorobą serca, czy chorobą wieńcową u pewnych pacjentów nie dają tak dużego nasilenia i mogą być przeoczone (dotyczy to w szczególny sposób pacjentów z cukrzycą).

Groźne przyczyny powodujące ból w klatce piersiowej, to: choroba wieńcowa i tak zwane ostre zespoły wieńcowe (tj. sytuacje, w których dochodzi do zaostrzenia objawów choroby wieńcowej, a nawet do zawału serca), zator tętnicy płucnej, ostre zespoły aortalne (związane z poszerzenie aorty, możliwością jej uszkodzenia, a nawet pęknięcia) oraz choroby związane z układem oddechowym – odma, zapalenie płuc, zapalenie opłucnej. We wszystkich wymienionych przypadkach pacjent powinien szybko zostać zdiagnozowany, trafić do szpital i mieć włączone odpowiednie leczenie.

Nie każdy pacjenta z bólem w klatce piersiowej trafia od razu do szpitala – na wstępie należy wykonać szereg badań. Jeżeli jednak istnieje jakiekolwiek podejrzenie, że ból jest groźny, diagnostyka powinna odbywać się w warunkach szpitalnych z wykonaniem EKG, zdjęcia klatki piersiowej i z wykonaniem badań laboratoryjnych, takich jak oznaczenie markerów sercowych (troponiny, frakcji sercowej kinazy kreatyninowej oraz oznaczeniem D dimeru fibryny, aby wykluczyć powikłania zatorowo zakrzepowe).


Oceń:
4.6