Wideo – Udar mózgu - najczęstsze przyczyny

Udar mózgu, czyli ogniskowe niedokrwienie mózgu, może występować w wyniku zakrzepu w obrębie tętnicy mózgowej. Najczęściej przyczyną udaru jest miażdżyca tętnic w wyniku narastania zmian zakrzepowych zwężających światło tętnicy lub zator wywołanym oderwanym fragmentem zakrzepu lub blaszki miażdżycowej.

Inne przyczyny zakrzepów to zmiany zapalne tętnic, zmiany w przebiegu radioterapii lub zaburzenia rozwojowe tętnic. Kolejną przyczyną udaru może być zator, czyli nagłe zamknięcie światła tętnicy mózgowej materiałem zatorowym — najczęściej jest to materiał pochodzenia sercowego w przebiegu wady serca, choroby niedokrwiennej serca, w przypadku guza serca, np. śluzaka lub innych nowotworów, w przypadku zaburzeń rytmu serca — np. migotaniu przedsionków, wreszcie w kardiomiopatiach, zatorach tłuszczowych przy złamaniu kończyn bądź zatorze powietrznym. Następną przyczyną jest przyczyna hemodynamiczna, czyli sytuacja niedokrwienia ogniskowego mózgu w znacznych spadkach ciśnienia tętniczego krwi, przy zaburzeniach rytmu serca bądź przy zatrzymaniu jego akcji.

Rzadziej spotykane przyczyny udaru to: skurcz naczyniowy w przypadku krwotoku podpajęczynówkowego lub migreny — w trakcie aury i przy nagłym wzroście ciśnienia tętniczego krwi.

Kolejną przyczyną jest ucisk na tętnice kręgowe u osób ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa oraz zaburzenie gęstości czy krzepliwości krwi.

Krwotok śródmózgowy bądź podpajęczynówkowy może być spowodowany przez: nadciśnienie tętnicze — szczególnie źle leczone lub nieleczone, często z towarzyszącą miażdżycą tętnic mózgowych. Krwotok może być spowodowany przez pękniecie tętniaka, malformacji tętniczo-żylnej albo naczyniaka jamistego. Częstą przyczyną jest zażywanie leków przeciwzakrzepowych, nadużywanie alkoholu oraz guz mózgu.

Trzecia postać udarów — udary żylne — występują w wyniku zmian zakrzepowych w zatokach żylnych, w żyłach kory mózgu, przeważnie w przebiegu zmian zapalnych toczących się w sąsiedztwie, np. w obrębie zatok przynosowych czy wyrostka sutkowatego, który mieści się w okolicy ucha. Udary żylne mogą występować w chorobach zakaźnych, w posocznicy, ciąży, połogu, a także w chorobach krwi.


Oceń:
3.9