dr n. med. specjalista neurofizjologii

Magdalena Kacperska

Dr n. med. Magdalena Justyna Kacperska, studia magisterskie ukończyła w 2009 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Stopień naukowy dr n.med. obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2014 roku. Posiada liczne publikacje w języku polskim oraz języku angielskim.

Zaangażowana w liczne projekty naukowe (z zakresu neurologii, immunologii, chirurgii naczyniowej) oraz pracę dydaktyczną. Szczególnie zaangażowana w projekty związane ze stwardnienie rozsianym (SM), rolą miRNA w SM, udarami niedokrwiennymi oraz destabilizacją blaszki miażdżycowej.

Magdalena Kacperska
Jesteś lekarzem lub wykonujesz inny zawód medyczny?

Dołącz do grona naszych ekspertów

Zobacz, dlaczego warto
0 filmów
55 artykułów

Artykuły tego autora

Choroba Menkesa (znana jako choroba kręconych włosów) jest schorzeniem neurorozwojowym, w którym dochodzi do zaburzenia metabolizmu miedzi. Niedobór miedzi powoduje, iż włosy przybierają charakterystyczny wygląd oraz barwę. Objawem choroby jest zespół ciężkich dolegliwości ze strony układu nerwowego. Zespół Menkesa jest chorobą nieuleczalną.
 • 4.1
 • Liczba polubień 363
 • 0
Tiki nerwowe
Tiki nerwowe zaliczane są do schorzeń o podłożu neurologicznym. Przyczynę ich powstawania upatruje się głównie w czynnikach genetycznych, anatomii i fizjologii mózgu, czynnikach środowiskowych oraz zaburzeniach w stężeniu przekaźników nerwowych. Tiki mogą wygasnąć samoistnie lub utrzymywać się przez całe życie. Jedną z przyczyn wywołujących tiki nerwowe, zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych, są sytuacje stresowe.
 • 4.2
 • Liczba polubień 454
 • 0
Choroba Alzheimera a depresja
W przebiegu choroby Alzheimera często diagnozuje się depresję. Objawy depresji w chorobie Alzheimera mogą być różne i osiągać różne nasilenie, zawsze jednak pogarszają funkcjonowanie chorego. Chorzy na Alzheimera maja problemy z pamięcią, mową, poruszaniem. Cierpią z powodu wahań nastroju, a ich relacje z najbliższymi są coraz trudniejsze.
 • 4.5
 • Liczba polubień 312
 • 0
Agnozja (nieświadomość, nieznajomość) definiowana jest jako trudność lub całkowity brak zdolności rozpoznawania otaczających nas obiektów i bodźców. Pojawia się najczęściej w skutek uszkodzenia płatów ciemieniowych mózgu oraz jak wskazują wstępne badania naukowe ciała modzelowatego. Wyróżniamy kilka rodzajów agnozji. Zmysły oraz pamięć pacjenta dotkniętego tym schorzeniem funkcjonują bez zarzutów.
 • 4.2
 • Liczba polubień 300
 • 0
Nowotwór ośrodkowego układu nerwowego
Glejak mózgu (glioma) to pierwotny nowotwór ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Glejaki to nowotwory złośliwe mózgu. Mają tendencje do tworzenia licznych i rozległych guzów. Ich cechą charakterystyczna jest naciekanie, przenikanie i narastanie zdrowej tkanki nerwowej. Bardzo często tworzą liczne, szybko rozprzestrzeniające się guzki. Leczenie glejaków polega najczęściej na wycięciu chirurgicznym, brachyteriapii oraz stosowaniu chemioterapii.
 • 4.2
 • Liczba polubień 155
 • 0
Trichotillomania
Trichotillomania zaliczana jest do zaburzeń psychicznych. Polega na nerwowym wyrywaniu włosów, obsesyjnym kręceniu, zwijaniu, a nawet ich jedzeniu. Dotyczy to włosów we wszystkich dostępnych miejscach. Proces ten poprzedzony jest najczęściej bardzo silnym napięciem emocjonalnym.
 • 4.7
 • Liczba polubień 499
 • 0
Aleksja jest zaburzeniem, którego istota polega na tym, iż pacjent nie posiada umiejętności czytania słowa pisanego. Dzieli się na całkowitą bądź częściową. Aleksja najczęściej należy do zaburzeń nabytych, choć spotykana jest także aleksja u dzieci (wrodzona). Stan ten jest najczęściej konsekwencją uszkodzenia różnych struktur mózgu (uraz, udar mózgu, guz, bądź inny czynnik). Zaburzenie to wymaga długotrwałej i regularnej rehabilitacji.
 • 4.6
 • Liczba polubień 720
 • 0