Anomalia Kimmerlego

Anomalia Kimmerlego to wariant anatomiczny kręgu szczytowego kręgosłupa. Najczęściej opisywane dolegliwości u pacjentów z anomalią Kimmerlego to bóle głowy (mogą one mieć charakter zarówno naczyniowy jak i nerwobólu), problemy z utrzymaniem równowagi oraz szumy w uszach. Anomalia ta leczona jest tylko i wyłącznie objawowo.

Co to jest anomalia Kimmerlego?

Anomalia Kimmerlego to wariant anatomiczny kręgu szczytowego (C1, atlas), polegający na zamknięciu rowka tętnicy kręgowej mostkiem kostnym lub zwapniałym więzadłem. Wariant ten w określonych warunkach może być/jest przyczyną niewspółmierności światła kanału do przebiegających w nim struktur (tętnicy kręgowej wraz z żyłą, okołotętniczego splotu wegetatywnego i nerwu podpotylicznego). W zaistniałej sytuacji występuje zespół objawów związanych z upośledzeniem krążenia kręgowo-podstawnego i podrażnieniem struktur nerwowych. Najczęściej opisywane dolegliwości u pacjentów z anomalią Kimmerlego to bóle głowy (mogą one mieć charakter zarówno naczyniowy, jak i nerwobólu).

Objawy anomalii Kimmerlego

Objawy w anomalii Kimmerlego pojawiają się zgodnie z piśmiennictwem w trzeciej i czwartej dekadzie życia. Silnie charakterystyczne są tutaj bóle w tyłogłowiu i karku z promieniowaniem do szczytu głowy. Są to najczęściej bóle typu napięciowego, naczyniowe i nerwobóle. W związku z wystąpieniem bólów głowy ich intensywność jest znaczna i często towarzyszą im:

 • zawroty głowy,
 • nudności,
 • rzadko wymioty,
 • parestezje kończyn,
 • zaburzenia równowagi,
 • krótkotrwała utrata przytomności czy
 • ubytki w polu widzenia
 • szumy uszne,
 • nagłe upadki
 • objawy wegetatywne.

Zdarzają się także przypadki bezbólowe a tutaj najczęstszymi objawami są:

 • krótkotrwała utrata przytomności,
 • zawroty głowy,
 • nudności,
 • zaburzenia równowagi.

Anomalia Kimmerlego a kręgosłup szyjny

Kręgosłup szyjny spełnia szczególne zadanie, gdyż stanowi stabilne oparcie dla głowy, umożliwiając przy tym znaczną jej ruchomość. Zapewnia to prawidłową orientację w środowisku i prawidłowy odbiór różnych bodźców. Ta część kręgosłupa odpowiedzialna jest za wiele zadań, zatem schorzenia z niż związane są uciążliwymi dolegliwościami w postaci, zaburzeń słuchu, równowagi i zespołów neurologicznych. Kręgi szyjne odcinka kręgosłupa są najmniejsze i najdelikatniejsze a co ważne wykazują największe zróżnicowanie w porównaniu z pozostałymi odcinkami kręgosłupa człowieka.

Wiele osób nie jest świadomych tego, iż posiada wrodzona wadą kręgosłupa. Dowiadujemy się tego, przy okazji wykonywania zdjęć rentgenowskich klatki piersiowej lub zdjęć w związku z niewielkim urazem kręgosłupa. Większość takich zmian można traktować jako absolutnie niegroźną nieprawidłowość, która nie wiążą się z żadnymi dolegliwościami, nie powoduje osłabienia kręgosłupa i nie wymaga jakiegokolwiek leczenia. Istnieje jednak, pewien odsetek tych patologii, który może być podłożem pojawienia się deformacji kręgosłupa, zaburzeń neurologicznych oraz zaburzeń funkcji serca i płuc. Warto podkreślić, iż zaburzenie rozwoju kręgosłupa może powstać na drodze nieprawidłowości w różnicowaniu się komórek we wczesnym etapie rozwoju płodowego.

Zniekształcenia kręgosłupa dzieli się na:

 • hiperlordozę (nadmierne uwypuklenie kręgosłupa do przodu),
 • kifozę (wygięcie kręgosłupa do tyłu),
 • skoliozę (wygięcie kręgosłupa w bok),
 • kifoskoliozę (połączenie kifozy ze skoliozą).

Zaburzenia rozwojowe kręgu szczytowego:

W grupie tej znajduje się szereg różnych wad i zaburzeń rozwojowych, a są to:

 • obecność mostków kostnych nad tętnica kręgową,
 • wrodzony brak łuku tylnego lub łuku przedniego atlasa,
 • ubytki przedniej lub tylnej blaszki wyrostka poprzecznego,
 • rozszczep łuku tylnego atlasa,
 • dodatkowe kostki zrośnięte z łukiem tylnym lub przednim atlasa.

Występowanie charakterystycznych mostków kostnych w kręgu szczytowym, tworzących zamknięty pierścień nad tętnicą kręgowa jest zjawiskiem bardzo częstym. Otwór ograniczony przez mostek tylny jest określany w piśmiennictwie jako: otwór łukowy, otwór strzałkowy czy też anomalia Kimmerlego. Mostek ten przebiega pomiędzy dołkiem stawowym górnym a łukiem tylnym kręgu szczytowego.

Anomalia Kimmerlego a bóle głowy

Ból głowy w anomalii Kimmerlego jest bardzo różnorodny. Bardzo często mamy do czynienia z tępym bólem, który odpowiadał cechom bólu głowy typu napięciowego, bóle o charakterze migrenowy czy dolegliwości bólowe znamienne dla nerwobólów.

Etiologia dolegliwości bólowych o szyjno-pochodnym podłożu jest różnie ocenia z jednej strony związane jest to z występowanie ucisków nerwów lub korzeni nerwowych z drugiej drażnieniem splotu wegetatywnego towarzyszącego tętnicy kręgowej. Istnieją również poglądy, w których dolegliwości związane są z bezpośrednim uciskiem tętnicy. W przypadku anomalii Kimmerlego występuje możliwość drażnienia każdej z tych struktur, a więc: gałęzi grzbietowej pierwszego nerwu szyjnego, tętnicy kręgowej oraz splotu wegetatywnego.

Bóle głowy w anomalii Kimmerlego można wiązać z drażnieniem gałęzi grzbietowej pierwszego nerwu szyjnego, czyli nerwu podpotylicznego. Jest to nerw głównie ruchowy, wzmożone napięcie mięśniowe związane z jego pobudzeniem może być przyczyną napięciowego bólu głowy. Nerw ten posiada również włókna czuciowe, zaopatrujące staw szczytowo-potyliczny.

W podobnym odsetku przypadków pacjenci z anomalią Kimmerlego zgłaszali bóle głowy o charakterze naczynioruchowym. Było to najprawdopodobniej związane z uciskiem i drażnieniem tętnicy kręgowej oraz jednoczesnym drażnieniu towarzyszącego jej splotu współczulnego. Na wskutek tego powstawały bóle o takim charakterze i typowej potylicznej lokalizacji.

Spotyka się opisy przypadków anomalii Kimmerlego, w których dolegliwości ujawniły się przed 18. rokiem życia, jednakże większość badań wskazuje na to, iż dolegliwości rozpoczęły się przed 40. rokiem życia. Wiek ten nie jest znamienny dla występowania zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, mogących wywoływać zaburzenia będące podłożem wyżej opisanych dolegliwości. Należy jednak pamiętać, iż rozpoczynające się w tym przedziale wieku drobne zmiany zwyrodnieniowe mogą być dodatkowym czynnikiem powodującym ujawnienie dolegliwości w przypadkach powyższej anomalii. Podobne znaczenie mogą mieć pojawiające się i nasilające z wiekiem zmiany naczyniowe o charakterze miażdżycowym.

Bardzo charakterystyczne są bóle zlokalizowane w okolicy potylicy lub w górnym odcinku kręgosłupa szyjnego z promieniowaniem do szczytu głowy. Duża część chorych zgłaszała również dolegliwości obustronne, bez cech lateralizacji, w kilku przypadkach, w których występowała nie wykazywała istotnego związku z lokalizacją zaburzenia (anomalia jedno lub obustronna). Lokalizacja bólów w większości przypadków jest zbliżona do występującej w szyjnopochodnym bólu głowy, mimo wszystko nie stwierdzono ograniczenia ruchomości w odcinku szyjnym kręgosłupa i wzmożenia napięcia mięśni przykręgosłupowych na tym poziomie.

U osób cierpiących na anomalię Kimmerlego dolegliwości bólowe występują do kilku razy w miesiącu bądź nawet w tygodniu. Częstotliwość i nasilenie występowania bólów głowy jest indywidualna dla każdej osoby ale co ważne w przeliczeniu na okres roczny bardzo znaczna. Jak wynika z przeprowadzonych badań, anomalia Kimmerlego wywołuje bóle głowy, mające pewne charakterystyczne cechy dotyczące zarówno lokalizacji, jak i charakteru bólu, czasu ich trwania, pory występowania itp., pozwalające na ich wyodrębnienie.

Leczenie anomalii Kimmerlego

Anomalia Kimmerlego jeśli jest leczona to tylko i wyłącznie objawowo tj. łagodzenie objawów anomalii, a nie usunięcie jej przyczyn. Zdarzają się przypadki (sporadyczny), w których neurochirurdzy usuwają zwapniałe więzadło, co jak wiadomo, wiąże się z zabiegiem przy tętnicy szyjnej, i stanowi duże ryzyko.

Opublikowano: ; aktualizacja: 02.07.2015

Oceń:
4.5


Może cię

Leczenie bólów głowy

Na ból głowy pacjenci często stosują tabletki przeciwbólowe bez umiaru i bez potrzeby. Jest to ...

Bóle głowy w ciąży

Na bóle głowy pojawiające się w pierwszym trymestrze ma wpływ wzrost poziomu estrogenów. Najprawdopodobniej dolegliwości ...

Wideo – Bóle głowy – jak zapobiegać?

Zapobieganie częstym bólom głowy to przede wszystkim prowadzenie zdrowego trybu życia, zarówno w zakresie ciała, ...

Zapalenie zatok a ból i zawroty głowy

Zapalenie zatok jest częstym schorzeniem, szczególnie okresu jesienno-zimowego. Powodują je infekcje wirusowe, bakteryjne lub grzybicze. ...

Bóle głowy i karku

Ból głowy i ból karku są jednymi z najpowszechniej występujących dolegliwości bólowych na świecie. Nie ...

Seks a ból głowy i orgazm

Ból głowy może pojawić się w czasie seksu i momencie osiągania orgazmu. Ból może być ...

Jakie są przyczyny bólów głowy?

Bóle głowy są jedną z najpowszechniejszych dolegliwości, której doświadczył chyba każdy z nas. Mogą wynikać ...

Wideo – Bóle głowy

Bóle głowy mogą mieć związek z naszą codzienną aktywnością – czytaniem przy niedostatecznym świetle, dług ...

Ból głowy w nocy wybudzający ze snu – co to znaczy?

Ból głowy opisywany jest często jako silny, ostry, kłujący, pulsujący czy tępy. Dolegliwości bólowe mogą ...

Napięciowe bóle głowy

Napięciowy ból głowy ma charakter nienapadowy. Jego istotę stanowią mniej lub bardziej regularne incydenty bólowe ...

Dieta w bólach głowy i migrenie

Migrena jest często spotykanym problemem zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. Profilaktyka w bólach głowy ...

Wideo – Ból głowy w trakcie orgazmu

Ból głowy w trakcie orgazmu jest problemem, którego z pewnością nie należy lekceważyć, ponieważ może ...

Komentarze i opinie (1)


Prośba o pomoc. Gdzie można szukać lekarzy, którzy podjeli by się operacji przy anomalii Kimmerllego?
Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon