Wideo – Zespół nerczycowy

Zespołem nerczycowym nazywamy zespół objawów klinicznych, który rozwija się w wyniku nadmiernej utraty białka z moczem. Najczęstszą przyczyną tego zespołu są pierwotne i wtórne glomerulopatie, ale może on także wystąpić w przebiegu polekowych uszkodzeń nerek (spowodowanych np. przez sole złota lub niesterydowe leki przeciwzapalne). Zespół nerczycowy powodowany może być również: czynnikami toksycznymi (heroina, rtęć), nowotworami (chłoniaki, szpiczak, ziarnica złośliwa), chorobami ogólnoustrojowymi (takimi jak amyloidoza) lub pojawić się w przypadku rzucawki, czy wysiłku fizycznego.

Kryterium rozpoznania zespołu nerczycowego jest białkomocz dobowy powyżej 3,5 g, hipoproteinemia (obniżenie stężenia białka we krwi), hipoalbuminemia (obniżenie stężenia albumin we krwi poniżej 3,5 g/dl), podwyższone stężenie cholesterolu we krwi do ponad 200 mg%, a także obrzęki i przesięki do jam ciała.

Niedobór białek w organizmie, a zwłaszcza albumin, powoduje obniżenie ciśnienia onkotycznego wewnątrz naczyń, co sprzyja ucieczce płynów poza naczynia. Pojawiają się wówczas obrzęki oraz przesięki do jam ciała, występuje wodobrzusze, płyn w jamach opłucnowych. Niedobór płynów wewnątrz naczyń uruchamia układ obronny w postaci aktywacji układu renina-angiotensyna-aldosteron, co częściowo poprawia wolemię, ale zatrzymuje wodę i sód w organizmie, a to nasila przesięki oraz obrzęki.

Ponadto w zespole nerczycowym dochodzi do zaburzeń lipidowych, wzrasta stężenie cholesterolu, zwłaszcza frakcji VLDL i LDL, co może przyspieszać rozwój miażdżycy ze wszystkimi jej konsekwencjami (tj. wystąpienie choroby wieńcowej lub niewydolności krążenia). Innym powikłaniem jest nadkrzepliwość krwi, spowodowana nadprodukcją fibrynogenu oraz α2-globuliny w wątrobie, czego skutkiem są zatory (zwłaszcza w płucach, ale może również dojść do zakrzepicy żył nerkowych).

Każdy zespół nerczycowy wymaga pilnej diagnostyki. Jeżeli badania nieinwazyjne nie pozwalają na ustalenie rozpoznania, należy wykonać biopsję nerki i jak najszybciej wdrożyć odpowiednie leczenie.


Oceń:
4.6