Kamica żółciowa

Najbardziej powszechną i najłatwiej dostępna metodą diagnostyczną jest badanie ultrasonografii jamy brzusznej. W badaniu USG można dokładnie uwidocznić miejsce oraz rodzaj złogu, czyli kamienia, który może występować w pęcherzyku żółciowym lub drogach żółciowych.

Bardziej wyrafinowane i skomplikowane metody takie jak tomografia komputerowa albo badanie rezonansu magnetycznego są zarezerwowane dla przypadków niejasnych lub dla oceny, czy kamica dotyczy tylko pęcherzyka czy dróg żółciowych. Jeżeli kamica dotyczy dróg żółciowych, czyli złogi przemieściły się do nich powodując ich zwężenie lub zatrzymanie żółci, wtedy objawem dominującym jest żółtaczka.

Badaniem z wyboru jest ERCP cholangiopankreatografii wstecznej. Jego zaletą jest to, że jest to za bieg, który określa umiejscowienie kamienia w drogach żółciowych i jednocześnie umożliwia usunięcie dolegliwość – kamienia – poprzez włożenie endoskopu w znieczuleniu i usunięciu strony dwunastnicy zalegającego złogu, czy w innych przypadkach zalegających złogów, tzw. błota żółciowego.

Nie ma jednoznacznych dowodów, że specyficzna dieta uchroni przed tym, że nikt nigdy nie zachoruje na kamicę pęcherzyka żółciowego. Wiadomo natomiast, że są pewne predyspozycje genetyczne, które usposabiają do powstawania tego schorzenia.

Cholecystektomia, czyli usunięcie pęcherzyka żółciowego, jest jedynym skutecznym sposobem pozbycia się tej choroby. Innym wskazaniem do usunięcia tego narządu jest jego pogrubiała ściana oraz w niektórych przypadkach zapalenie pęcherzyka występujące bez kamicy.


Oceń:
4.4