Wideo – Epilepsja (padaczka)

Epilepsja, inaczej padaczka, jest zespołem objawowym polegającym na powtarzaniu się napadów padaczkowych o pierwotnie mózgowym pochodzeniu, spontanicznym charakterze i zwykle krótkotrwałym przebiegu.

Napad padaczkowy to krótkotrwały (zwykle trwający poniżej 3min) stan napadowy, będący wynikiem nadmiernego niekontrolowanego wyładowania elektrycznego w ośrodkowym układzie nerwowym. Klinicznie napad padaczkowy może objawiać się drgawkami uogólnionymi lub drgawkami częściowymi (czyli obejmującymi np. jedną kończynę lub połowę twarzy), utratą przytomności lub zaburzeniami, czy włączeniem świadomości, zaburzeniami widzenia, czucia, automatyzmami ruchowymi, napadowymi zaburzeniami autonomiczne, potliwością, bólem brzucha, tachykardią oraz wrażeniami psychicznymi, takimi jak déjà vu, napady agresji, natręctwa myślowe, halucynoidy wzrokowe - makropsje i mikropsje (złudzenie, że coś się powiększa lub zmniejsza), halucynoidy węchowe, smakowe lub słuchowe. Halucynoidy od halucynacji różnią się przede wszystkim tym, że pacjent potrafi być krytyczny wobec nich, tj. nie traktuje ich jako prawdziwego zjawiska.

Leczenie padaczki polega na podawaniu leków przeciwpadaczkowych, codziennie, przez kilka lat (zwykle 2-3lata u dzieci i młodzieży lub do końca życia u dorosłych). Najczęściej podaje się jeden lek, tylko w przypadku padaczki lekoopornej - kilka. Kiedy leki nie działają stosuje się dietę ketogenną lub stymulator nerwu błędnego. W najcięższych przypadkach możliwe jest leczenie zabiegowe neurochirurgiczne padaczki polegające na wycięciu ogniska padaczkorodnego, rzadziej na przecięciu ciała modzelowatego.

W przypadkach, gdy napad padaczkowy przedłuża się do ponad 30 minut mamy do czynienia ze stanem padaczkowym, który przerwa się stosując leki przeciwdrgawkowe dożylnie lub doodbytniczo, a gdy to nie działa pacjenta wprowadza się w śpiączkę barbituranową

Podkreślić należy, że kiedy u pacjenta występują zmiany padaczkowe w EEG, nie oznacza to, że jest on chory na padaczkę. Do jej zdiagnozowania istotne są napady padaczkowe, a same zamiany w EEG nie stanowią o chorobie.


Oceń:
4.6