Wideo – Holter

Monitorowanie metodą Holtera EKG polega na zbieraniu prze 24h (lub dłuższy okres czasu) EKG z 3 lub 5 elektrod przymocowanych do klatki piersiowej. Daje to możliwość oceny częstości rytmu serca w ciągu doby, pozwala sprawdzić czy pojawiły się zaburzenia rytmu w tym czasie lub, czy występują cechy niedokrwienia mięśnia sercowego w analizowanym sygnale.

Holter jest urządzeniem wykorzystywanym do diagnostyki arytmii oraz pomocnym w diagnostyce choroby wieńcowej. Monitorowanie ciśnienia tętniczego holterem polega na przetworzeniu sygnałów zbieranych z miernika zakładanego w postaci mankietu, z czujnikiem na ramieniu, który w odpowiednich odstępach czasu mierzy ciśnienie w okresie całej doby. Dzięki takiemu pomiarowi możliwe jest postawienie rozpoznania nadciśnienia u tych pacjentów, u których lekarza miał wątpliwości.

W czasie badanie holtera możliwe jest również sprawdzenie czy ciśnienie tętnicze jest prawidłowo kontrolowane, czy nie ma charakteru nadciśnienia białego fartucha – czyli wzrostu ciśnienia tylko w gabinecie lekarskim, co jest spowodowane stresem. Analizując wyniki z badania Holtera lekarz może również zastanowić się w jaki sposób należy rozłożyć leki nadciśnieniowe w ciągu całej doby, tak aby ciśnienie było kontrolowane w sposób doskonały.

Dzięki metodzie holtera możemy kontrolować również inne sygnały, takie jak: wysycenie krwi tlenem (tzw. SpO2) lub monitorować całodobowo elektroencefalogram.


Oceń:
4.7