Rotacja kręgów – co to jest, jakie są objawy, leczenie i rehabilitacja?

Rotacja kręgów to wada, która może dotyczyć kręgów lędźwiowych, piersiowych i szyjnych. Zrotowane kręgi kręgosłupa mogą być przyczyną bólu. Rotacja towarzyszy skoliozie. Torsja kręgów powoduje także zmiany w wyglądzie pacjenta – asymetrię i deformacje. Stopień zaawansowania zmian widoczny jest na zdjęciach RTG. Leczenie obejmuje ćwiczenia i stosowanie technik rehabilitacyjnych.

Co to jest rotacja kręgów?

Rotacja trzonów kręgowych jest to zmiana ułożenia tych elementów kręgosłupa w płaszczyźnie poprzecznej. Zrotowane kręgi mogą prowokować bóle kręgosłupa lędźwiowego, kończyn dolnych oraz upośledzać zakres ruchomości stawów biodrowych. Rotacja trzonów kręgowych zawsze współtowarzyszy skoliozie – trójpłaszczyznowemu skrzywieniu kręgosłupa, w odróżnieniu od bocznego skrzywienia kręgosłupa, które nie zawiera tej komponenty.

W zależności od tego, w którą stronę ciała układa się wypukłość skrzywienia, mówimy o skoliozie lewostronnej lub skoliozie prawostronnej. Rozróżnia się także skrzywienie pierwotne, czyli deformację idiopatyczną, której etiologia nie jest znana.

Jakie są przyczyny rotacji kręgów?

Wśród najczęściej wymienianych przyczyn rotacji kręgosłupa pojawiają się: asymetria kończyn dolnych, asymetrie ustawienia miednicy czy przeciążenia spowodowane długotrwałym przebywaniem w tej samej pozycji oraz wykonywaniem monotonnych wzorców ruchowych podczas aktywności u dzieci.

Rotacja kręgów lędźwiowych, kości krzyżowej często pojawia się jako pierwsza i w przypadku braku interwencji terapeutycznej na tym etapie pociąga za sobą kaskadę reakcji w postaci kompensacyjnej rotacji kręgów piersiowych, a następnie rotacji kręgów szyjnych w przypadku odcinka szyjnego. Może być także efektem wad wrodzonych, wad wzroku, wad słuchu, zmian zapalnych, porażeń i niedowładów, wypadków komunikacyjnych wymuszających zmianę ustawienia głowy.

Torsja kręgów i kręgosłupa

Oprócz mogących pojawiać się dolegliwości bólowych, torsja kręgosłupa powoduje także zmiany w wyglądzie pacjenta. W przypadku skoliozy z rotacją kręgów w odcinku piersiowym wyraźnie zauważalna staje się deformacja pod postacią garbu żebrowego, który uwydatnia się szczególnie przy pochyleniu tułowia w przód. W opisach badań obrazowych często spotykamy się także ze stwierdzeniem rotacja trzonów kręgowych typu a” – co informuje o stopniu zniekształcenia.

Obecnie zauważalna jest tendencja do używania zamiennie sformułowań skrzywienie boczne kręgosłupa, postawa skoliotyczna i skolioza. Jest to poważny błąd, ponieważ każde z tych określeń precyzyjnie definiuje dane zniekształcenia kręgosłupa wymagające również odmiennego postępowania. Przykładowo, rotacja kręgów nie jest udziałem bocznego skrzywienia kręgosłupa, a skoliozy i wymaga potwierdzenia z wykorzystaniem badania rentgenowskiego.

Rotacja kręgów objawy

Do objawów rotacji kręgów towarzyszących skoliozie zaliczamy:

 • asymetrię ustawienia głowy, barków i łopatek,
 • deformacje klatki piersiowej pod postacią garbu żebrowego oraz deformację odcinka lędźwiowego kręgosłupa pod postacią wału lędźwiowego,
 • asymetrię trójkątów talii,
 • asymetrię ustawienia miednicy,
 • asymetrię kończyn dolnych,
 • dolegliwości bólowe – przy zaawansowanych zmianach, podczas długotrwałego przebywania w tej samej pozycji, np. podczas stania lub siedzenia,
 • upośledzenie zakresu ruchomości stawów,
 • przeciążenia układu kostno-mięśniowego na skutek zmiany osiowego ustawienia stawów i przesunięcia środka ciężkości, mogące prowadzić do dyskopatii, zmian zwyrodnieniowych.

Objawy i ich stopień nasilenia różnią się w zależności do stopnia zaawansowania deformacji oraz czasu jej trwania.

Przeczytaj więcej czym jest skolioza lewostronna i prawostronna, jak ją leczyć i jakiej rehabilitacji się poddać w zależności od stopnia skrzywienia kręgosłupa.

Badania

Badaniem potwierdzającym zniekształcenia kręgosłupa pod postacią skoliozy z rotacją kręgów jest zdjęcie RTG, które w pełni uwidacznia takie zmiany. W przypadku zaawansowanych zmian i nasilających się dolegliwości bólowych mogących prowadzić do dyskopatii, zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych czy rwy kulszowej konieczne może okazać się poszerzenie diagnostyki o badania tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego.

Jak leczyć rotację kręgów

Postępowanie powinno być mocno zindywidualizowane, dobrane do wieku pacjenta, stopnia zniekształcenia i nakierowane na uwolnienie od ewentualnie występujących dolegliwości bólowych. Jeśli jest to możliwe, to terapeuta skupia się na skorygowaniu lub zatrzymaniu progresji deformacji oraz przywróceniu równowagi mięśniowej. Podstawą rehabilitacji jest w tym przypadku gimnastyka i ćwiczenia w domu.

Przy rotacji kręgów lędźwiowych pomocne może okazać się rozciąganie mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Pacjent może wykonywać to w domu po uprzednim instruktażu.

Przykładem ćwiczeń jest pozycja klęku jednonóż, kończyny górne najlepiej oparte o ścianę lub krzesło, następnie powoli pogłębiamy ruch wyprostu w stawie biodrowym nogi, która dotyka kolanem do podłoża, rozciągając w ten sposób mięsień biodrowo-lędźwiowy.

Należy pamiętać, aby kolano kończyny dolnej znajdującej się z przodu nie przekraczało linii stawu skokowego. Ćwiczenie można wykonywać kilka razy dziennie do uzyskania wrażenia rozciągania. Pomocna bywa także terapia manualna nakierowana na przywracanie równowagi mięśniowej, osiowego ustawienia stawów. W korekcji skrzywienia będącego przyczyną rotacji kręgosłupa obowiązuje zasada rozciągania mięśni po stronie wklęsłej skrzywienia i wzmacniania mięśni rozciągniętych po stronie wypukłej.

W przypadku skrzywienia prawowypukłego przykładem może być leżenie tyłem, prawa kończyna górna przy tułowiu, prawa kończyna dolna ugięta w stawie biodrowym i kolanowym. Lewa kończyna górna w zgięciu nad głową oraz dolna w wyproście. Następnie wykonujemy rozciąganie lewej strony tułowia z udziałem tych kończyn, przesuwając je odpowiednio w górę i w dół jednocześnie przez kilka sekund. Robimy 9–10 powtórzeń.

Rehabilitacja

Uzupełniająco w leczeniu skoliozy z rotacją kręgów można zastosować elektrostymulację mięśni rozciągniętych oraz relaksację mięśni skróconych po stronie wklęsłej. Powszechne są także zabiegi z użyciem metody Ackermanna czy metody Yumeiho – dedykowanej osobom z wadami postawy. W przypadku tych dwóch terapii istotne jest to, że terapia rozpoczyna się od pomiaru długości kończyn, aby wykryć ewentualną asymetrię.

Następnie badaniu i ewentualnej terapii poddaje się cały kręgosłup, by mieć jak największy wpływ na korekcję z uwzględnieniem zmian pierwotnych i kompensacyjnych. Właściwa może okazać się ukierunkowana aktywność fizyczna, jak ćwiczenia w wodzie czy gimnastyka korekcyjna.

Skolioza z rotacją kręgów

Współcześnie korekty zniekształceń dokonuje się także przy udziale zaopatrzenia ortopedycznego, takiego jak gorsety na kręgosłup czy przyłożenie dużej siły mechanicznej celem korekcji deformacji, jak np. w systemie FED opracowanym przez prof. Sastre z Hiszpanii. Jeśli skolioza z rotacją kręgów dotyczy osób z niezakończonym wzrostem kostnym, wówczas tkanka kostna jest podatna na zniekształcenia, jak i na korekcję. W przypadku osób dorosłych zmniejszenie wady możliwe jest już tylko przy zastosowaniu operacji chirurgicznych.

Łagodzenie dolegliwości bólowych kręgosłupa uzyskuje się wykorzystując środki farmakologiczne oraz działania z zakresu fizjoterapii o właściwościach analgetycznych, regeneracyjnych i rozluźniających. Przeciwwskazane są ćwiczenia ze skakaniem. Ważna jest modyfikacja czynników mogących wpływać na progresję deformacji, takich jak warunki nauki, pracy czy wypoczynku. Proces leczenia i ćwiczenia powinny podlegać ewaluacji i modyfikacji, ponieważ skolioza z rotacją kręgów niejednokrotnie okazuje się procesem przebiegającym w sposób bardzo zmienny, dynamiczny i często nie do końca przewidywalny.

Bibliografia

 • Gasik R., Styczyński T., Badanie wpływu rotacji lędźwiowego odcinka kręgosłupa u pacjentów z dyskopatią przepuklinową L4-L5 i/lub L5-S1 na zakres ruchów stawów biodrowych. Reumatologia, 2007, 45, 5: 264–267.
 • Johnson D. K. i wsp., Reliability of thoracic spine rotation range-of-motion measurements in healthy adults. J. Athletic Training, 2012, 47, 1: 52–60.
 • Rubinstein S. M., Cervical spine rotation and range of motion: pilot measurements during driving. Traffic Injury Prevention, 2011, 12, 1: 82–87.
 • Schlager B. i wsp., Scoliosis: a review. Paediatrics Child Health, 2018, 28, 5.
Opublikowano: ; aktualizacja: 05.02.2019

Oceń:
4.8


Może cię

Skolioza – co to jest, jakie daje objawy i jak ją leczyć?

Skolioza jest to boczne skrzywienie kręgosłupa, do którego najczęściej dochodzi podczas skoku wzrostowego przed okresem ...

Choroba Sprengla – przyczyny, objawy, leczenie, operacja, rehabilitacja, rokowania

Wrodzone wysokie ustawienie łopatki określa się mianem deformacji Sprengla (Sprengel's deformity). Jedna z łopatek jest ...

Lordoza lędźwiowa – przyczyny, objawy, leczenie, fizjoterapia i ćwiczenia

Lordoza to nadmierne wygięcie kręgosłupa ku przodowi. Jeżeli wygięcie kręgosłupa w części lędźwiowej jest nadmierne ...

Wrodzona łamliwość kości – przyczyny, objawy i dziedziczenie wrodzonej łamliwości kości

Wrodzona łamliwość kości jest uwarunkowanym genetycznie schorzeniem dotyczącym tkanki łącznej. Charakterystyczną cechą choroby jest tendencja ...

Skolioza u dzieci

Skolioza u dzieci jest to boczne skrzywienie kręgosłupa, większe niż 10 stopni, któremu dodatkowo często ...

Kurza klatka piersiowa – przyczyny, objawy, leczenie

Klatka piersiowa kurza polega na uwypukleniu mostka i przylegających do niego części żeber do przodu. ...

Skrzywienie kręgosłupa (boczne) – przyczyny, objawy, rehabilitacja, jak leczyć?

Skrzywienie kręgosłupa to jedna z najczęstszych wad postawy. Najczęściej lekarze diagnozują skoliozę, czyli boczne skrzywienie ...

Uraz kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego – objawy i leczenie

Urazy kręgosłupa należą do najcięższych obrażeń narządu ruchu. Do najczęstszych przyczyny uszkodzenia kręgosłupa oraz rdzenia ...

Skolioza lewostronna i skolioza prawostronna – objawy, leczenie, rehabilitacja

Kierunek wygięcia łuku skoliozy decyduje o tym czy jest to skolioza lewostronna czy prawostronna (inne ...

Zniesienie lordozy szyjnej – przyczyny, objawy, leczenie, ćwiczenia

Zniesienie lordozy szyjnej jest zaburzeniem fizjologicznej krzywizny kręgosłupa. Do spłycenia lordozy dochodzi w wyniku choroby ...

Ćwiczenia na skoliozę – przykłady, rodzaje – jakie stosować?

Skolioza, czyli boczne skrzywienie kręgosłupa, jest chorobą cywilizacyjną. Organizm człowieka jest stworzony do ruchu i ...

Jak dbać o kręgosłup?

Ból kręgosłupa może pojawiać się w zwyrodnieniu kręgosłupa, w dyskopatii, skrzywieniu. Co robić by mieć ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon