Wideo – Przyczyny niedosłuchu

W praktyce klinicznej mówi się o niedosłuchu i wyróżnia się niedosłuch lekki, średni i głęboki, a każdy z nich może występować z różnymi jednostkami chorobowymi. Tło uszkodzeń słuchu może być wrodzone lub nabyte.

W postaciach wrodzonych (uwarunkowanych genetycznie) głuchota często łączy się z innymi chorobami tworząc zespoły, np.zespół Treachera Collinsa – występuje wówczas niedosłuch przewodzeniowy i anomalie drugiego łuku skrzelowego lub zespół Alporta, gdzie głębokiemu uszkodzeniu słuchu towarzyszy wada nerek.

Głuchota nabyta może pojawić się po przebyciu chorób infekcyjnych, po zażywaniu leków ototoksycznych lub po działaniu na narząd słuchu hałasu, czynników chemicznych, toksycznych lub zakaźnych. Niedosłuch postępuje także w miarę starzenia się narządu słuchu - jest to proces zaczynający się po 50. roku życia i postępujący po woli (tracąc mniej więcej 1 dB rocznie). W wieku około 70-80 lat tracone jest w sposób znaczący słyszenie częstotliwości wysokich.


Oceń:
4.7