Wideo – Przełom tarczycowy

Przełom tarczycowy jest to zagrażające życiu nasilenie objawów nadczynności tarczycy, objawiające się zwiększeniem ciepłoty ciała, częstoskurczem, niewydolnością krążenia, odwodnieniem oraz zaburzeniami ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Rozwija się nagle, w ciągu kilku godzin lub stopniowo, w ciągu kilku dni.

Zwykle występuje po operacji, porodzie, jodoterapii, w trakcie ciężkich zakażeń bakteryjnych.

Jest stanem zagrożenia życia, dlatego pacjent z podejrzeniem przełomu tarczycowego powinien, jak najszybciej znaleźć się w szpitalu, najlepiej na Oddziale Intensywnej Terapii.

Śmiertelność, pomimo rozwoju medycyny, jest nadal wysoka i waha się od 10-70% przypadków.


Oceń:
4.1