Jak pomóc dziecku, które się jąka?

Jąkanie może być wywołane zarówno przez czynniki psychiczne jak i fizyczne. Różne są też metody leczenia choroby. W przypadku dziecka im szybciej zostanie podjęta praca logopedyczna i psychologiczna tym szybciej osiągnie ono płynność mówienia i nie straci na pewności siebie.

Ocena stopnia jąkania się

Zanim zostanie podjęte leczenie powinna zostać przeprowadzona ocena stopnia jąkania się.

W pierwszej części należy zbadać sytuacje, w których występuje jąkanie się oraz stopień nasilania się niepłynności. W drugiej części należy zbadać objawy neuromieśniowe, wegetatywne i psychologiczne u jąkającego się dziecka. Na podstawie zbadania wszystkich tych czynników można ustalić program pracy logopedycznej i psychoterapeutycznej z dzieckiem.

Techniki leczenia jąkania się

Z dziećmi przedszkolnymi wykorzystuje się techniki opracowane przez Z. Tarkowskiego i M. Chęćka opierające się na terapii pośredniej, czyli treningu płynności mówienia, terapię zabawową, ruchową, logorytmikę, farmakoterapię, ziołolecznictwo i porady dla rodziców.

W przypadku podjęcia terapii bezpośredniej korzysta się z mówienia rytmicznego, wykorzystywania metody cienia (logopeda jest suflerem), mówienia przedłużonego, maskowania, frazowania, warunkowania instrumentalnego (kara i nagroda).

W przypadku małych dzieci niezbędne jest stosowanie spowolnienia mowy wraz miękką artykulacją, upraszczanie języka i modyfikowanie postaw.

Harmonogram pracy z góry ustalonymi działaniami i dostosowany do wieku dziecka oraz nieskomplikowany plan terapii są podstawowymi elementami w pracy z dziećmi.

Metoda ECHO B. Adamczyka

Polega na jednoczesnym mówieniu tego samego tekstu, przez co najmniej dwie osoby, w efekcie dochodzi do naturalnego spowolnienia mowy powodując jego płynność. Niekiedy wykorzystuje się pracę z echo-korektorem polegającej na synchronizacji dźwięków mowy z dźwiękami usłyszanymi z echa.

Odtwarzane są sytuacje zarówno znane jak i nowe.

Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem technik relaksacyjnych

Elementy jogi oraz pracy nad oddechem pozwalają wyciszyć i uspokoić się dziecku, przyczyniając się do zachowanie płynności mówienia. Wykorzystywana jest wówczas relaksacja Schulza lub Jacobsona.

Psychofizyczna terapia jąkających się M. Chęćka

Przez około pół roku realizowane są cztery etapy pracy terapeutycznej. W pierwszym etapie szczegółowo omawiany jest problem jąkania się z uwzględnieniem terapii rodziny dla rodziców, określenie zasad mówienia, wprowadzenie elementów relaksacji, psychodramy, socjoterapii i ćwiczeń oddechowych. Drugi etap skoncentrowany jest na wyuczeniu wymowy spółgłosek trudnych i ich grup, przedłużenia samogłosek na początku wypowiedzi. W trzecim etapie pracuje się nad sprawnym rozpoczynaniem zdania poprzez zmiękczenie głosu i unikanie krtaniowych zwarć. Czwarty etap skupia się na utrwalaniu, automatyzacji, opanowaniu zasad mówienia oraz porównywanie mowy jąkającego się na początku, w środku i na końcu terapii.

Terapia logopedyczna

Zawiera techniki pozwalające przywrócić stan płynnego mówienia, bez powtarzania głosek, sylab, wyrazów, fraz czy przedłużenia wybranych głosek. Poznanie zasad mówienia i automatyczne stosowanie zasad w praktyce pozwala dziecku swobodnie wypowiadać się nie tylko wobec bliskich, ale także w sytuacjach nowych, w kontaktach z innymi ludźmi.

Psychoterapia rodziny

Po wnikliwym wywiadzie rodzinnym ustala się czynniki stresujące dziecko przyczyniające się do jego jąkania się.

Praca psychoterapeutyczna opiera się na przywróceniu bezpieczeństwa dziecku, wzmocnieniu jego wartości, tworzeniu oczekiwań dopasowanych do jego możliwości psychofizycznych, uczeniu konstruktywnego wyrażania emocji trudnych, typu – złość, umiejętności wyrażania siebie i określania swoich potrzeb. Terapia pomaga rodzicom właściwie wspierać swoje dziecko w rozwoju poprzez uświadomienie im mechanizmów przyczyniających się do jąkania się.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.6


Może cię

Rozwój dziecka w 2 roku życia

Drugi rok życia dziecko rozpoczyna w postawie stojącej i z biegiem czasu doskonali umiejętności poruszania ...

Jak motywować dziecko do nauki?

Aby zrozumieć czym kieruje się dziecko i dlaczego nie zawsze ma ochotę się uczyć, warto ...

Słodycze w diecie dziecka

Cukierki, czekolada, ciastka są dla dzieci znacznie atrakcyjniejsze niż normalny posiłek. Słodycze w diecie dziecka ...

Jak powiedzieć dziecku, że jest adoptowane?

Adopcja jest jednym z piękniejszych wyrazów miłości. W sposób czysto altruistyczny ludzie są w stanie ...

Kiedy dziecko się jąka

Jąkanie to zaburzenie płynności mówienia częściej spotykające chłopców, niż dziewczynki. Najczęściej pojawia się w istotnych ...

Opiekunka do dziecka – rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatką na opiekunkę powinna być starannie zaplanowana. Dobrze jest zastanowić się, jakie ...

Dziecko i jego dieta

Problem nadwagi i otyłości dotyczy coraz to młodszych osób. Dzieci i młodzież cierpią z powodu ...

Jak odzwyczaić dziecko od komputera?

Gry edukacyjne czy programy graficzne, zręcznościowe lub przygodowe mogą rozwijać wyobraźnię dziecka poszerzając jego zdolności ...

Jak myśli dziecko?

Dzięki rozwojowi badań psychologów prenatalnych rodzące się dziecko nie jawi się jako bezradne i niezdolne ...

Niegrzeczne dzieci

Niegrzeczne dzieci a właściwie niegrzeczne zachowania dzieci mają wiele przyczyn. Czasem jest to naturalnie związane ...

Dziecko i sport

Warto zapewnić dzieciom prawidłowe wychowanie w duchu sportu. Sport to współdziałanie, walka, odpowiedzialność za siebie, ...

Tiki nerwowe u dzieci

Gwałtowne i nagłe ruchy, które trudno zatrzymać siłą woli to tiki. U dzieci przedszkolnych i ...

Komentarze (0)