Wideo – Moczówka prosta

Moczówka prosta jest chorobą, w której dochodzi do wytwarzania i wydalania bardzo dużej ilości moczu w ciągu doby – ilość ta może sięgać nawet kilkunastu litrów. Istota choroby polega na braku lub niedoborze hormonu antydiuretyczego, czyli wazopresyny lub braku oddziaływania receptorów cewek nerkowych na ten hormon. W pierwszym przypadku mówi się o moczówce prostej pochodzenia centralnego. Natomiast w drugim przypadku mówi się o moczówce prostej pochodzenia nerkowego. Niezależnie od przyczyny dochodzi do zaburzenia procesu zagęszczania moczu, stąd duże wytwarzane jego objętości o niskim ciężarze właściwym.

Moczówka prosta centralna może być wrodzona i dziedziczy się jako postać autosomalna dominująca lub autosomalna recesywna. Może być także chorobą nabytą w wyniku procesów chorobowych albo czynników zewnętrznych, które niszczą podwzgórze (miejsce syntezy wazopresyny), np. przez nowotwory, urazy głowy, krwawienia domózgowe, poporodowe uszkodzenie przysadki.

W moczówce prostej pochodzenia nerkowego stwierdza się brak oddziaływania receptorów wazopresyny w cewkach nerkowych, mimo prawidłowego stężenia tego hormonu we krwi. Moczówka prosta pochodzenia nerkowego również może być wrodzona, ale wtedy dotyczy tylko mężczyzn. Najczęściej jednak jest nabyta w wyniku przewlekłych chorób nerek, zaburzeń elektrolitowych, np. może wystąpić przy dużych stężeniach wapnia we krwi, czy niskich stężeniach potasu. Wywołać ją mogą również niektóre leki takie jak lit, glibenklamid, forscarnet (po wyeliminowaniu dyselektrolitemii i leków zaburzenia zagęszczania moczu ustępują) oraz może się ona pojawić u kobiet w ciąży jako przyczyna wydzielania przez łożysko hormonu wazopresynazy, która rozkłada endogenną wazopresynę.

Postać nabyta ma zachowaną częściową zdolność zagęszczanie moczu, stąd też diureza dobowa nie jest tak obfita jak w postaciach wrodzonych.

W leczeniu moczówki prostej pochodzenia centralnego stosuje się egzogenną wazopresynę, a w przypadku moczówki pochodzenia nerkowego należy prowadzić bilans płynów oraz uzupełniać straty wodne i elektrolitowe.


Oceń:
4.6