Wideo – Powikłania urazów czaszkowo-mózgowych

Powikłania urazów czaszkowo-mózgowych są następujące: mogą być to krwiaki wewnątrzczaszkowe, krwiaki podpajęczynówkowe czy wreszcie krwiaki śródmózgowe — po ciężkich urazach czaszki występują u 3% pacjentów. Krwiaki mogą mieć charakter zewnątrzoponowy, nadoponowy, charakter ostry, jeżeli objawy wystąpią w ciągu 12 godzin lub podostry, jeśli objawy pojawią się po 12 godzinach.

Mamy do czynienia z powikłaniem urazów takim jak krwiak podtwardówkowy przewlekły. Jego objawy mogą pojawić się po 6 tygodniach od urazu. Mogą być to także krwiaki podostre, występujące do 6 tygodni po urazie lub ostre — ujawniające się w ciągu pierwszych trzech dni po urazie.

Niezbyt częstym powikłaniem urazów czaszkowo-mózgowych jest padaczka pourazowa. Napady padaczkowe mogą się pojawić w ciągu 6 do 24 miesięcy po urazie głowy. Przy zamkniętych urazach mózgu, do 6% pacjentów może zachorować na padaczkę pourazową. Przy otwartych urazach czaszkowo-mózgowych, aż 25-50% dzieci będzie miało padaczkę. U dzieci poniżej 2 roku życia nawet po lekkich urazach, może pojawić się padaczka pourazowa.

Kolejnym powikłaniem pourazowym jest tzw. wodogłowie pourazowe. Bardzo istotnym powikłaniem jest encefalopatia pourazowa, która przebiega z obniżeniem sprawności intelektualnej albo zaburzeniami zachowania, a czasem nawet ze zmianami osobowości.

Niezbyt częstym powikłaniem cięższych urazów, są niedowłady i inne objawy ogniskowego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Dość rzadko pojawia się powikłanie nazywane łagodnym nadciśnieniem pourazowym, które przebiega z objawami ciasnoty śródczaszkowej przewlekłej.

Dość często natomiast, mamy do czynienia z pourazowymi bólami głowy — tzw. cerebrastenią pourazową, gdzie oprócz ból głowy występują również zaburzenia koncentracji, zapamiętywania i ogólne pogorszenie funkcjonowania pacjenta. Częstym powikłaniem ciężkich urazów zagrażających życiu jest zespół stresu pourazowego, czyli taki zespół objawów psychicznych, które świadczą o tym, że poziom zagrożenia stresem znacznie przerastał możliwości adaptacyjne psychiki pacjenta.

Inne powikłanie, związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek, to np. płynotoki, czyli wypływ płynu mózgowo-rdzeniowego z ucha lub nosa, które mogą być wreszcie powikłane zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, gdyż są to otwarte wrota dla inwazji bakterii z obszaru ucha zewnętrznego czy nosa. Odma mózgowa to dość rzadki efekt ciężkich, otwartych urazów czaszkowo-mózgowych. Może skutkować ciasnotą śródczaszkową bądź neuroinfekcją. Odma jest efektem przedostawania się powietrza do przestrzeni czaszki.


Oceń:
4.2