Wideo – Zapalenie błony naczyniowej oka

Zapalenie błony naczyniowej można usystematyzować z punktu widzenia umiejscowienia bądź symptomatologii oraz przebiegu lub też ze względu na etiologię i patomorfologię. Wszystkie te kryteria zazębiają się wzajemnie.

Pod względem anatomicznym wyróżniamy zapalenie przedniego odcinka, które obejmuje zapalenie tęczówki części sfałdowanej ciałka rzęskowego, zapalenie części pośredniej obejmujące część płaską ciałka rzęskowego, zapalenie odcinka tylnego pociągające za sobą zazwyczaj zapalenie siatkówki oraz zapalenie całej błony naczyniowej.

Pod względem symptomatologii i przebiegu istnieje podział na zapalenie błony naczyniowej na ostre, które cechuje gwałtowny początek, a także względnie krótki czas trwania, podostre będące formą zapalenia przewlekłego, mające charakter nawrotowy z zaostrzeniem objawów oraz przewlekłe cechujące się wolnym i subiektywnie bezobjawowym początkiem. Stopniowo narastający proces trwa więcej niż 3 miesiące, nieraz przez wiele lat.

Pod względem etiologicznym zapalenie błony naczyniowej oka można podzielić na wywołane przez czynniki zakaźne, czyli bakteryjne, wirusowe, pierwotniakowe, grzybicze i pasożytnicze, czynniki niezakaźne oraz czynniki nieznane.

Pod względem patomorfologicznym, zapalenie błony naczyniowej dzieli się na nieziarninujące i ziarninujące. Odmienny obraz kliniczny obu typów zapalenia, pozwala skierować podejrzenie w kierunku jego etiologii.


Oceń:
4.6