Toksoplazmoza – zakażenie, objawy, badania, leczenie

Toksoplazmoza jest to choroba wywoływana przez pierwotniaka o nazwie Toxoplasma gondii. Panuje powszechna opinia, że źródłem zakażenia, niebezpiecznego głównie dla nienarodzonych dzieci, są koty, a dokładniej ich odchody. Toksoplazmoza może być groźna również dla osób dorosłych. Choroba stanowi zagrożenie dla kobiet w ciąży i ich dzieci. Wyróżniamy dwie formy tej choroby – nabytą oraz wrodzoną. Ta ostatnia dotyczący dzieci zarażonych jeszcze w łonie matki.

Toksoplazmoza – co to jest, jaki jest cykl rozwojowy?

By poznać i zrozumieć drogi zakażenia, warto prześledzić cykl rozwojowy. Pierwotniak wywołujący toksoplazmozę rozmnaża się płciowo w komórkach nabłonka jelit zwierząt należących do kotowatych, czyli w naszym środowisku przede wszystkim u kota domowego. Powstają u niego tzw. oocysty, będące formami nieinwazyjnymi.

Aby po wydaleniu z kałem były one zdolne do zakażania, muszą przebywać przynajmniej 24 godziny w określonych warunkach, w tym przypadku w wilgotnej glebie. Uzyskana w ten sposób zdolność do inwazji potrafi utrzymywać się przez wiele lat. Do dalszego rozwoju pierwotniak potrzebuje żywiciela pośredniego. Może być nim człowiek, ale także zwierzęta hodowlane, takie jak świnie, owce, kozy, konie oraz drób.

Przypadkowo spożyta oocysta po strawieniu staje się tachyzoitem (nazwa pochodzi od greckiego słowa tachy, czyli szybki). Dopiero ta forma pasożyta, będąca jego postacią wegetatywną, jest zdolna do infekcji komórek swojego gospodarza. Tachyzoit rozsiewa się w organizmie za pomocą krwi i limfy w czasie około 2 tygodni. Podczas tego okresu czynnie wnika do komórek i szybko dzieli się, aby po uwolnieniu zakażać i niszczyć kolejne.

Faza szybkiego namnażania trwa do momentu wykształcenia przez organizm gospodarza odpowiednich mechanizmów odpornościowych – humoralnych i komórkowych. Wtedy to pierwotniaki zaczynają tworzyć cysty, czyli formy charakterystyczne dla zakażenia przewlekłego. Są to otorbione skupiska kilkuset bradyzoitów, zlokalizowane głównie w ośrodkowym układzie nerwowym oraz w mięśniach. Jako postacie o spowolnionym metabolizmie, bradyzoity mogą w tej formie przetrwać wiele lat. Jeżeli zostaną spożyte wraz z tkankami, w których się znajdują, ponownie przejdą w formę zdolnych do namnażania tachyzoitów.

Toksoplazmoza wywołana jest przez pierwotniaka Toxoplasma gondii. Zwierzętami, które odgrywają największą rolę w rozprzestrzenianiu się toksoplazmozy są koty domowe. U człowieka do zakażenia dochodzi drogą pokarmową poprzez spożycie zakażonej wody, zjedzenie surowego mięsa, niedomytych owoców lub warzyw. Do zakażenia dojść może także w czasie czyszczenia kociej kuwety.

Toksoplazmoza – jak można się zarazić?

Zarażenie się przez człowieka może nastąpić poprzez:

 • spożycie surowego, niedogotowanego lub suszonego mięsa zawierającego cysty (drobiowego, wieprzowego czy wołowego i innego) – jest to przyczyną około 80 proc. przypadków toksoplazmozy,
 • spożycie oocyst pochodzących z zanieczyszczonej odchodami gleby, wody lub na przykład niemytych warzyw czy owoców,
 • picie wody z niesprawdzonego źródła, w której znajdują się odchody kota,
 • jedzenie pokarmu (na przykład pozostawionego na dworze), który może być zanieczyszczony odchodami kota,
 • przeszczep narządów,
 • brudne ręce, przypadkowe przeniesienie sporocyst na brudnych rękach do ust,
 • uszkodzoną skórę, na przykład podczas pracy w ogrodzie,
 • czyszczenia kuwety kota,
 • przeniesienie wertykalne, czyli z matki na płód,
 • przeniesienie jatrogenne poprzez przetoczenie krwi czy przeszczepienie narządów (występuje zdecydowanie najrzadziej).

Obecność pasożyta w tkankach wiąże się z rozwojem stanu zapalnego i uszkodzeniami wielu narządów. Układ odpornościowy, jeśli funkcjonuje sprawnie, stara się jak najszybciej zwalczyć pasożyta. W przypadku nieprawidłowego działania układu immunologicznego choroba może przebiegać bardzo groźnie.

Toksoplazmoza – objawy

Wyróżniamy dwie formy choroby – nabytą oraz wrodzoną, dotyczącą dzieci zarażonych w łonie matki. Zakażenie nabyte w większości przypadków przebiega bezobjawowo i pozostaje niezauważone.

W przypadku toksoplazmozy nabytej, manifestującej się klinicznie, z uwagi na różnorodność występujących objawów możemy dokonać podziału na kilka postaci.

Toksoplazmoza węzłowa

Może dotyczyć dowolnej liczby węzłów chłonnych, najczęściej są to węzły chłonne szyjne lub karkowe, rzadziej pachowe. Powiększone węzły są z reguły niebolesne, miękkie, łatwo przesuwalne względem skóry i podłoża. Większość pacjentów zgłasza towarzyszące dodatkowe objawy, takie jak stany podgorączkowe, bóle głowy, mięśni, zaburzenia koncentracji i wzmożoną potliwość.

Toksoplazmoza oczna

Występuje rzadziej niż postać węzłowa. Dotyczy zarówno postaci wrodzonej, jak i nabytej. Do wczesnych objawów tej postaci choroby należą rzadko rozpoznawane wysięki do ciała szklistego oraz stany zapalne naczyniówki. Ponadto cechą charakterystyczną jest występowanie szaro-żółtawych ognisk w obrębie siatkówki i naczyniówki. Takie zmiany, jeżeli pojawiają się w obrębie plamki żółtej, mogą prowadzić do niedowidzenia. Po około 2 miesiącach w obrębie zmian następuje wygojenie, którego schyłkową postacią są pozostające blizny, z czasem przybierające brunatną barwę.

Toksoplazmoza uogólniona

Dotyczy wyłącznie pacjentów z zaburzeniami odporności. Charakteryzuje się występowaniem szerokiego wachlarza objawów dotyczących wielu narządów. Możemy zaobserwować między innymi zapalenie płuc, mięśnia sercowego, osierdzia czy też wątroby.

Neurotoksoplazmoza

Toksoplazmoza atakuje również układ nerwowy. Ta postać występuje także u pacjentów z upośledzoną odpornością. Do objawów zaliczymy objawy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, bóle głowy, stany podgorączkowe, oczopląs, zaburzenia świadomości i równowagi oraz objawy ogniskowe, takie jak porażenia.

W przypadku inwazji do centralnego układu nerwowego pojawiają się:

Toksoplazmoza – badania, diagnostyka

Rozpoznanie toksoplazmozy opiera się głównie na ogólnej ocenie objawów klinicznych i wynikach badań serologicznych. Poza tym w określonych przypadkach wykonuje się badania dodatkowe.

Stwierdzenie toksoplazmozy odbywa się na podstawie odpowiednich badań laboratoryjnych. Uzasadnione podejrzenie powoduje skierowanie pacjenta na badania krwi, które dotyczą obecności w surowicy krwi przeciwciał klasy IgG oraz IgM. Bardzo ważne jest, by te badania wykonywane były przez kobiety, które planują zajść w ciążę.

Przy podejrzeniu toksoplazmozy ocznej może być przydatna tak zwana angiografia fluoresceinowa. Badanie wykrywa niewielkie zmiany naczyń siatkówki i naczyniówki, trudne do wykrycia podczas standardowego badania okulistycznego.

Gdy objawy toksoplazmozy dotyczą układu nerwowego, w celu odróżnienia zakażenia od innych chorób dotyczących mózgu konieczne może się okazać badanie obrazowe głowy – tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny. Niekiedy wykonuje się także EEG, czyli badanie bioelektrycznej czynności mózgu.

Badania surowicy krwi

Rozpoznanie potwierdza obecność pierwotniaka Toxoplasma gondii w surowicy krwi, tkankach lub płynie mózgowo-rdzeniowym, a także stwierdzenie obecności jego materiału genetycznego – DNA za pomocą metody PCR. Najważniejszą jednak metodą diagnostyczną są badania serologiczne, polegające na wykrywaniu swoistych przeciwciał za pomocą różnorodnych metod. Należą do nich testy immunofluorescencji pośredniej, badania wykonywane metodami aglutynacyjnymi oraz technikami enzymatycznymi, takimi jak test ELISA.

Możemy wykazać obecność przeciwciał należących do trzech klas. Każda z nich pojawia się w surowicy w określonym czasie po zakażeniu. Analiza wyników badań serologicznych ułatwia ustalenie, na jakim etapie choroby – ostrym czy przetrwałym – znajduje się w danym momencie pacjent.

Ta informacja ma bezpośredni wpływ na wybór dalszego postępowania. W wyniku kontaktu organizmu człowieka z antygenami pierwotniaka jako pierwsze pojawiają się przeciwciała klasy IgM. Ma to miejsce już w pierwszym tygodniu po zakażeniu. W następnej kolejności produkowane są przeciwciała klasy IgA. Są one wykrywalne już po okresie 2–4 tygodni i utrzymują się w surowicy pacjenta zwykle do około 3 miesięcy, chociaż znane są przypadki stwierdzania ich obecności nawet po 3 latach od momentu zakażenia.

Jako ostatnie w surowicy pojawiają się przeciwciała klasy IgG, których niskie miano może utrzymywać się do końca życia, świadcząc o przebytym dawniej ostrym zakażeniu. Przeglądowe badania przeprowadzone w Polsce wykazały, że około 50% kobiet w wieku rozrodczym miało kontakt z Toxoplasma gondii i wytworzyło przeciwko niemu swoiste przeciwciała. Dla porównania, najwięcej tzw. dodatnich odczynów serologicznych w Europie wykazano we Francji – dotyczyły one 84% kobiet.

Awidność przeciwciał

Metodą uzupełniającą, przydatną w określaniu czasu, jaki upłynął od momentu zakażenia, jest określenie awidności przeciwciał. Pojęcie to oznacza, w wolnym tłumaczeniu, „zachłanność”, czyli siłę wiązania przeciwciała z antygenem. Im dłużej trwa zakażenie, tym lepiej dopasowane przeciwciała powstają. Innymi słowami, niski odsetek przeciwciał o wysokiej awidności będzie potwierdzał świeże zakażenie. Niska awidność przeciwciał stwierdzana jest najczęściej przed upływem 3 miesięcy od momentu zakażenia. Wyjątkowo, w przypadku wczesnego wdrożenia leczenia przeciwpierwotniakowego, może utrzymywać się przez dłuższy czas.

Analizy objawów klinicznych, a także danych wynikających z badań dodatkowych dokonuje lekarz i na ich podstawie ustala rozpoznanie.

Toksoplazmoza w ciąży

Zarażenie kobiety ciężarnej chorobą odzwierzęcą jest o tyle niebezpieczne, że drobnoustrój może przedostać się do płodu i spowodować wrodzone zakażenie, prowadzące do uszkodzenia narządów, a nawet śmierci płodu.

Dorosły człowiek zwykle przechodzi toksoplazmozę bezobjawowo i to samo dotyczy kobiet ciężarnych. Czasami toksoplazmoza w ciąży daje objawy grypopodobne: ogólne rozbicie, bóle głowy, stawów i mięśni, powiększenie węzłów chłonnych, gorączkę. Zakażenie pierwotniakiem Toxoplazma gondii wykrywa się poprzez badanie krwi, które jest zazwyczaj zlecane kobietom ciężarnym w pierwszym trymestrze ciąży i – przy braku odporności na chorobę – w jej kolejnych trymestrach.

Do najczęściej występujących objawów wrodzonej toksoplazmozy – kiedy do zarażenia doszło jeszcze w życiu płodowym – należą:

 • poronienie,
 • niska masa urodzeniowa dziecka,
 • uszkodzenie narządu wzroku i słuchu,
 • małogłowie,
 • wodogłowie,
 • zwapnienia wewnątrzczaszkowe,
 • powiększenie wątroby i śledziony,
 • anemia,
 • małopłytkowość.

Zapobieganie zakażeniu toksoplazmozą polega na stosowaniu się do podstawowych zasad higieny, do których należą przede wszystkim:

 • częste mycie rak, zwłaszcza przed jedzeniem;
 • dokładne smażenie mięsa i ryb;
 • unikanie próbowania surowego mięsa podczas gotowania;
 • mycie deski i noża po obróbce surowego mięsa;
 • dokładne mycie lub wyparzanie warzyw i owoców;
 • karmienie kotów gotowanym mięsem;
 • zabranianie kotom wchodzenia na blaty i stoły;
 • sprzątanie kociej kuwety lub wykonywanie prac w ogródku tylko w rękawiczkach ochronnych – a najlepiej unikanie wykonywania tych czynności w czasie ciąży.

Toksoplazmozę u ciężarnej należy leczyć antybiotykami: do dwóch najczęściej stosowanych zalicza się spiramycynę i rowamycynę. Włączenie właściwego leczenia ogranicza ryzyko niebezpiecznych następstw wewnątrzmacicznego zarażenia dziecka. Jednak należy mieć świadomość, że antybiotykoterapia nie stanowi stuprocentowej gwarancji ochrony płodu przed zarażeniem pierwotniakiem.

Leczenie toksoplazmozy

Wdrożenie leczenia następuje po rozpoznaniu świeżego zakażenia Toxoplasma gondii. Stosuje się pirymetaminę oraz leki należące do grup sulfonamidów, linkozamidów (np. klindamycyna), makrolidów (np. spiramycyna). Wybór leku i czas trwania leczenia zależy od stanu klinicznego pacjenta.

Po rozpoznaniu toksoplazmozy należy zastosować odpowiednio dobrany lek. Jest to choroba bardzo trudna i oporna na wyleczenie. Testowane są różnego rodzaju leki w celu podania tego, który w przypadku danego pacjenta wykaże najwyższą skuteczność. Każdy pacjent traktowany jest indywidualnie. Wszelkie tzw. metody i naturalne sposoby, w tym ziołolecznictwo nie przynosi poprawy. Terapia powinna być prowadzona pod okiem doświadczonego specjalisty.

W przypadku mózgowej odmiany choroby pacjent regularnie otrzymuje leki przeciwdrgawkowe. W leczenie włączany jest także kwas foliowy w celu zapobiegania skutkom jego niedoboru.

Warto wspomnieć, iż wszystkie leki stosowane w leczeniu toksoplazmzy wykazują bardzo dużą toksyczność. Zatem w niektórych przypadkach nie mogą być stosowane i nie są używane powszechnie.

Opublikowano: ; aktualizacja: 03.01.2016

Oceń:
4.2


Może cię

Toksoplazmoza w ciąży – objawy i leczenie zakażenia

Toksoplazmoza to bardzo popularny temat wśród kobiet ciężarnych. Najczęściej spotykamy się ze stwierdzeniem, że szczególnym ...

Ciąża a zwierzęta domowe

Ciężarne kobiety posiadające zwierzęta domowe, zastanawiają się czy jest to bezpieczne dla nich, jak i ...

Przeciwciała IgM przeciwko toksoplazmozie

Badanie na przeciwciała IgM przeciwko toksoplazmozie powinno być wykonywane u kobiet w ciąży i tych, ...

8 tydzień ciąży

W 8 tygodniu ciąży w strukturze zarodka pojawiają się zawiązki oczu, małżowin usznych i wyrostka ...

Choroby przenoszone przez koty

Choroby przenoszone przez zwierzęta domowe, przede wszystkim przez koty i psy, występują bardzo często u ...

Toksoplazmoza wrodzona (u dziecka) – jakie są objawy i konsekwencje?

Badania wykazały że prawie połowa kobiet w wieku rozrodczym, nie zdając sobie z tego sprawy, ...

Przeciwciała IgG przeciwko toksoplazmozie

Badanie przeciwciał IgG przeciwko toksoplazmozie są szczególnie ważne u kobiet w ciąży i u kobiet ...

Giardioza – przyczyny, objawy, leczenie

Giardioza jest jedną z częstszych chorób pasożytniczych, dotykającą zwłaszcza mieszkańców krajów rozwijających się. Wywoływana jest ...

Choroby zagrażające ciąży

Niektóre infekcje bakteryjne i wirusowe zwiększają ryzyko wystąpienia groźnych powikłań, np. porodu przedwczesnego. Najniebezpieczniejsze czynniki ...

Zakażenie wewnątrzmaciczne

O zakażeniu mówimy w sytuacji, gdy do organizmu gospodarza wnikają drobnoustroje i namnażają się w ...

Zespół różyczki wrodzonej

Zespół różyczki wrodzonej jest to zespół wad wrodzonych, które powstają w wyniku infekcji przeniesionej na ...

Cytomegalia – przyczyny, objawy, badania, leczenie

Przyczyną cytomegalii jest zakażenie wirusem CMV, określanym jako cytomegalowirus. Przy cytomegalii objawy u mężczyzn i ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon