Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD)

Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) związane z wiekiem jest w krajach rozwiniętych główną przyczyną nieodwracalnej ślepoty u osób powyżej 50 roku życia. Pacjenci zgłaszają się do okulisty z powodu upośledzenia widzenia centralnego i metamorfopsji, czyli zniekształceń obrazu.

Czym jest zwyrodnienie plamki żółtej?

Zwyrodnienie plamki żółtej (w skrócie AMD) to przewlekła choroba oczu, która najczęściej rozwija się po 50-ym roku życia. Jest to postępujący proces, który prowadzi do uszkodzenia siatkówki oka. Wyróżniamy dwie postaci AMD - suchą (niewaskularną) oraz wilgotną (waskularną).

Postać sucha AMD związana jest z powoli postępującym zanikiem fotoreceptorów i nabłonka barwnikowego siatkówki. Objawia się stopniowym pogorszeniem widzenia. Postępujące utrudnienie widzenia jest szczególnie zauważalne przy czytaniu. Początkowo pojawiają się małe plamki przykrywające pojedyncze litery, a potem coraz większe obszary. Z czasem widzenie z bliska staje się niemożliwe, a z daleka bardzo ograniczone.

W badaniu oftalmoskopowym widoczne są druzy (druzy to złogi odkładające się w obrębie siatkówki) i nieprawidłowości w nabłonku barwnikowym siatkówki w postaci zaniku lub lokalnej hiperpigmentacji. Leczenie tej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem nie jest możliwe. Pacjentom dotkniętym tym schorzeniem w znacznym stopniu, poleca się dobór pomocy dla słabowidzących.

Postać wilgotna AMD uwarunkowana jest obecnością neowaskularyzacji naczyniówkowej. Polega ona na rozroście nieprawidłowych, nieszczelnych naczyń krwionośnych. Pacjent zgłasza zamglenia widzenia centralnego i zniekształcenia obrazu, postępujące w krótkim czasie.

Czynnikami ryzyka zwyrodnienia plamki jest wiek, rodzinne występowanie AMD, płeć żeńska, nadwzroczność, hipercholesterolemia, choroby układu krążenia, palenie papierosów, zaćma jądrowa, druzy miękkie.

Zwyrodnienie plamki – jakie badania wykonać?

W diagnostyce wykorzystuje się badanie OCT (optyczna tomografia koherentna) i angiografię fluoresceinową. Pozwalają one na zróżnicowanie typów zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Angiografia fluoresceinowa pozwala na dokładną ocenę naczyń siatkówki i naczyniówki. Polega ona na dożylnym podaniu środka kontrastującego, czyli fluoresceiny i fotografowaniu siatkówki z użyciem funduskamery i odpowiednich filtrów światła. Jest to badanie stosunkowo bezpieczne. Niemniej jednak u większości pacjentów występuje przejściowe zażółcenie spojówek i skóry oraz pomarańczowo-żółte zabarwienie moczu. Najgroźniejszym powikłaniem są zagrażające życiu reakcje anafilaktyczne. Mogą również wystąpić nudności, wymioty, omdlenia, czy pokrzywka.

OCT jest badaniem nieinwazyjnym i całkowicie bezpiecznym dla pacjenta. Dzięki niemu można dokładnie zobrazować poszczególne warstwy siatkówki.

Osoby, u których występują czynniki ryzyka rozwoju AMD powinno się poinformować o konieczności samokontroli centralnego pola widzenia. Wykorzystywane w tym celu są siatki Amslera. Ważne jest, aby każde oko było badane oddzielnie. Jeśli w polu widzenia pojawią się ubytki lub pofalowania linii zaleca się jak najszybszą konsultację okulistyczną. Zaleca się również stosowanie odpowiedniej suplementacji diety.

Zwyrodnienie plamki – leczenie

Istnieje kilka metod leczenia postaci wilgotnej AMD. Głównym ich celem jest zmniejszenie ryzyka dodatkowej znacznej utraty widzenia. Jedną z metod terapeutycznych jest fotokoagulacja laserowa, w której wykorzystuje się laser termalny. Innym sposobem leczenia jest terapia fotodynamiczna z użyciem werteporfiny. Polega ona na podaniu dożylnym substancji fotouczulajacej. Jest ona wychwytywana przez komórki ściany nieprawidłowych naczyń. W kolejnym etapie wykorzystuje się energię laserową, która uszkadza te komórki. Powoduje to zamknięcie naczyń.

Należy pamiętać, że przez minimum 48 godzin od podania werteporfiny występuje uczulenie na światło. Wskazane jest, zatem unikanie światła w tym okresie. Kolejnym sposobem leczenie jest doszklistkowe podanie preparatów hamujących powstawanie nowych nieprawidłowych naczyń, czyli neowaskularyzację. W tym celu stosuje się iniekcje steroidów lub zdecydowanie częściej przeciwciał hamujących wzrost śródbłonka naczyń (anty-VEGF). Iniekcje te podaje się w trybie ambulatoryjnym, w znieczuleniu miejscowym. Zalecane są 6 tygodniowe odstępy między podaniami. W rzadkich przypadkach możliwe jest również leczenie chirurgiczne czy radioterapia.

Opublikowano: ; aktualizacja: 08.09.2015

Oceń:
4.5


Może cię

Podwójne widzenie – przyczyny, objawy, leczenie diplopii

Podwójne widzenie (diplopia), to zaburzenie wzroku, które polega na widzeniu dwóch obrazów zamiast jednego. Przyczyną ...

Angiografia fluoresceinowa – jak wygląda i kiedy się wykonuje badanie AF oka?

Angiografia fluoresceinowa jest to badanie okulistyczne. Angiografia oka pozwala na zobrazowanie naczyń krwionośnych przebiegających na ...

Wideo – Zwyrodnienie plamki żółtej

Zwyrodnienie plamki żółtej (inaczej AMD) związane z wiekiem w krajach rozwiniętych jest główną przyczyną nieodwracalnej ...

Jaskra neowaskularna

Jaskra neowaskularna jest dość częstym typem jaskry, który powstaje w wyniku procesu tworzenia nowych naczyń ...

Witaminy na oczy

Właściwie zbilansowana dieta stanowi niezbędny czynnik w zachowaniu prawidłowych funkcji narządu wzroku. Jednakże w sytuacji, ...

Wirusowe zapalenia powiek

Wirusowe zapalenia powiek są o tyle istotnym problemem, iż początkowe objawy im towarzyszące mogą być ...

Dlaczego wzrok pogarsza się wraz z wiekiem?

Pogorszenie wzroku wraz z wiekiem związane jest najczęściej ze zwyrodnieniem plamki żółtej. Jest to powoli ...

Polipoidalna waskulopatia naczyniówkowa

Polipoidalna waskulopatia naczyniówkowa jest chorobą występującą dość rzadko, częściej spotykaną u osób innych ras niż ...

Jaskra – przyczyny, objawy i leczenie jaskry

Jaskra jest jedną z najczęstszych przyczyn nieodwracalnej ślepoty na świecie. Najważniejszym czynnikiem ryzyka jej wystąpienia ...

Zapalenie błony naczyniowej a zapalenie nerek

Zapalenie błony naczyniowej (ang. uveitis) może być wynikiem toczącego się procesu zapalnego w obrębie nerek, ...

Jaskra zapalna

Jaskra zapalna jest rodzajem jaskry wtórnej, związanej ze stanami zapalnymi oka. Wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego może ...

Wideo – Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, czyli AMD, w krajach rozwiniętych jest główną przyczyną nieodwracalnej ślepoty, ...

Komentarze (0)