Przedwczesny wytrysk – przyczyny, leki, leczenie, ćwiczenia

Przyczyny przedwczesnego wytrysku obejmują czynniki psychologiczne, środowiskowe i fizjologiczne.Tego typu zaburzenia erekcji obserwuje się zarówno u osób w młodym wieku, jak i u mężczyzn po 40. roku życia. Leczenie jest wielokierunkowe. Do dyspozycji mamy tabletki na opóźnienie wytrysku, psychoterapię i ćwiczenia. Wydłużenie stosunku i zwiększenie kontroli nad ejakulacją można osiągnąć łącząc wskazane sposoby.

Przedwczesna ejakulacja – wytrysk jest za wcześnie

Ejakulacja jest złożonym procesem działającym na zasadzie odruchu nerwowego z receptorów zlokalizowanych na skórze prącia, przez rdzeń kręgowy, aż do ośrodkowego układu nerwowego, gdzie znajdują się ośrodki odpowiedzialne za popęd płciowy i emocje.

Przedwczesny wytrysk (ang. premature ejaculation) jest często spotykaną dysfunkcją płciową w populacji ogólnej mężczyzn i dotyczy pacjentów w różnym wieku. Pojawia się szybki wytrysk u młodych mężczyzn, niedoświadoczonych płciowo, jak i u osób w 5–6 dekadzie życia. Problem rozpoznajemy w przypadku wystąpienia ejakulacji (wytrysku) do 1 min. od początku współżycia płciowego. Problem z przedwczesnym wytryskiem polega na szybkim wytrysku nasienia do pochwy na krótki czas po rozpoczęciu współżycia płciowego. IELT to czas latencji od początku stosunku płciowego do momentu ejakulacji nasienia. IELT poniżej minuty stanowi pewne kryterium rozpoznania przedwczesnego wytrysku, szarą strefę stanowi okres od minuty do 90 sekund.

Chociaż nie ma wystarczających dowodów na to, aby odpowiednio zdefiniować przyczyny choroby, istnieją doniesienia o wysokim niepokoju seksualnym u mężczyzn z przedwczesnym wytryskiem i predyspozycjach genetycznych (zmienna wrażliwości receptorów serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym). Nie bez znaczenia pozostają narażenia środowiskowe, takie jak stres i wysokie tempo życia. Leczenie poprzez przedłużenie stosunku polega na psychoterapii, porozumieniu między partnerami oraz stosowaniu leczenia farmakologicznego. Obecnie odnotowano postęp w leczeniu, dzięki zastosowaniu leku na przedwczesny wytrysk – dapoksetyny.

Przedwczesny wytrysk – u młodych mężczyzn i po 40.

W ogólnej społeczności niekontrolowany wytrysk dotyka według różnych szacunków od 4 do 39 proc. mężczyzn. Definicja WHO określa przedwczesny wytrysk jako trwałą ejakulację po minimalnej stymulacji przed stosunkiem, wkrótce po penetracji, nad którą chorujący ma niewielką lub żadną kontrolę, co powoduje brak satysfakcji płciowej u partnera. Ten złożony problem może dotykać każdego mężczyzny prowadzącego aktywne życie płciowe i nie musi być związany z nieprawidłową relacją emocjonalną do partnera. Wczesny wytrysk w młodym wieku u pacjentów dopiero rozpoczynających swoje życie płciowe może być zatem równie częsty, jak problemy z wytryskiem u mężczyzn po 40. roku życia.

Mężczyźni z przedwczesnym wytryskiem posiadają niski poziom satysfakcji płciowej w porównaniu z populacją zdrową. Badania epidemiologiczne wskazują na 31 proc. odsetek chorych z niższą satysfakcją seksualną w porównaniu do grupy kontrolnej. 89 proc. badanych mężczyzn z przedwczesną ejakulacją wyraziło przy tym opinie, że satysfakcja płciowa partnerki jest dla nich równie istotna jak ich własna.

Przedwczesny wytrysk – przyczyny

Przyczyny niekontrolowanego wytrysku są złożone, ze względu na niejednorodną grupę pacjentów. W przypadku części mężczyzn zbyt szybka ejakulacja związana jest ze stersem, nadpobudliwością lub niecierpliwością seksualną. Historycznie, próby wyjaśnienia, dlaczego wytrysk jest za wcześnie, obejmowały teorie biologiczne i psychologiczne. Większość proponowanych teorii jest spekulatywna. Założenia psychologiczne obejmują efekty wczesnego doświadczenia seksualnego, częstotliwości aktywności seksualnej.

Eksplanacja biologiczna obejmuje teorie ewolucyjne, nadwrażliwość prącia, zaburzenia centralnych przekaźników nerwowych i wrażliwości receptorów serotoniny oraz zmienności w poziomach hormonów płciowych. Obecnie stawia się na wyjaśnienie biochemiczne. Udowodniono określoną zmienność biologiczną receptorów dla serotoniny, tzw. 5-HT zarówno wrodzoną, jak i nabytą u osób w wysokim poziomem niepokoju seksualnego.

Które choroby mogą powodować przedwczesny wytrysk?

Zaburzenia psychiczne lękowe także mogą przebiegać z problemami z erekcją i przedwczesnym wytryskiem. Zdarza sie, że opoźnienie wytrysku jest utrudnione w przypadku współistnienia chorób organicznych, takich jak:

 • zapalenie gruczołu krokowego,
 • cukrzyca typu 2,
 • nadczynność tarczycy,
 • miażdżyca naczyń krwionośnych z upośledzeniem przepływu krwi w zespole Leriche'a.

Związek przyczynowo-skutkowy polega na uszkodzeniu nerwów i naczyń krwionośnych występującym w tych schorzeniach, jak i zaburzeniach erekcji. Mężczyźni z krótkim czasem wzwodu spieszą się z odbyciem stosunku i mogą reagować przedwczesnym wytryskiem.

Ćwiczenia na przedwczesny wytrysk i psychoterapia

Jak przedłużyć stounek? W behawioralnym leczeniu przedwczesnego wytrysku możliwe jest przyjęcie kliku strategii. Para może osiągnąć rozwiązanie problemu przez drugi epizod współżycia, w którym partner doświadcza dłuższego i bardziej kontrolowanego wytrysku. Mimo to choroba może prowadzić do poważnych kłopotów we właściwych relacjach emocjonalnych między partnerami, takich jak egoizm seksualny i utrwalenie wzorca unikania seksualnego. Podstawą leczenia w psychoterapii jest manewr start-stop Semana i jego modyfikacja zaproponowana przez Mastersa i Jonsona. Oba ćwiczenia opierają się na teorii, że człowiek nie dostrzega elementów napięcia płciowego przed osiągnięciem orgazmu. Opisane metody polegają na wydłużeniu czasu od kontaktu narządów płciowych do penetracji oraz wzajemne wydłużanie pieszczot przed stosunkiem płciowym.

Ćwiczenia na przedwczesny wytrysk start-stop i ściskania to najczęściej zalecane domowe sposoby na przedłużenie stosunku. Pierwsza polega na kilkukrotnym przerywaniu stosunku na krótko po rozpoczęciu penetracji. Metoda ściskania może być stosowana zarówno przez mężczyznę, jak i jego partnerkę i polega na fizycznym ucisku podstawy prącia w czasie stosunku. Manewr ten dość skutecznie wydłuża IELT.

Dłuższy stosunek i opóźnienie orgazmu można osiągnąć także dzięki ćwiczeniom mięśni Kegla, polegajacym na naprzemiennym ich napinaniu i rozluźnianiu. MIęśnie Kegla usytuowane są pomiędzy jądrami a odyten i ich funkcją jest utrzymanie mięśni dna miednicy. Regularne ich pobudzanie stanowi jedną z częściej polecanych metod na opóźnienie niechcianego wytrysku.

Jak przedłużyć stosunek?

Farmakologiczne modulowanie progu ejakulacji i przez to leczenie przedwczesnego wytrysku jest nowym i skutecznym sposobem zaradczym i radykalnie zrywa z dotychczasową psychoterapią, stanowiącą kiedyś podstawę leczenia. Wprowadzenie leków grupy SSRI – selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny zrewolucjonizowało podejście i leczenie schorzenia.

Jak opoźnić wytrysk? Leki na przedłużenie stosunku to głównie leki z grupy SSRI, do których zaliczamy:

 • sertalinę,
 • paroksetynę,
 • fluwoksaminę,
 • citalopram,
 • fluoksetynę.

Wszystkie wymienione leki na opóźnienie wytrysku posiadają podobny mechanizm działania i przez ich zastosowanie można osiągnąć dłuższy stosunek.

Wymienione preparaty działają na poziomie mózgu, a konkretnie w korze czołowej i jądrach istoty szarej, znajdujących się głęboko w strukturach mózgowia. Mechanizm działania polega na przedłużeniu czasu przeżycia hormonu szczęścia, jakim jest serotonina. Lek blokuje enzymy rozpuszczające ten neuroprzekaźnik, przez co pobudza on dłużej i silniej ośrodki neuronalne – odpowiedzialne za wzwód prącia oraz ejakulację.

Tabletki na opóźnienie wytrysku

Choć współczesne badania ich wpływu na przedwczesny wytrysk nie zostały dokładnie przeprowadzone, ale wiele doniesień wskazuje na ich znaczną skuteczność w przedłużeniu czasu latencji od początku współżycia do wytrysku. Wadą tego typu tabletek na przedłużenie stosunku jest powolna biodostępność i długi czas wysycenia receptorów w mózgu, co wymusiło poszukiwanie nowego preparatu spełniającego kryteria leku na żądanie tuż przed planowaną aktywnością seksualną.

W leczeniu zbyt szybkiego wytrysku dużą nadzieję wiąże się z dapoksetyną, która szybko wchłania się z przewodu pokarmowego i jej efekt działania nie zależy od posiłku oraz szybko daje pożądane efekty. Jest zatem często zalecanym lekiem na opóźnienie wytrysku, pomimo stosunkowo wysokiej ceny w porównaniu z pozostałymi preparatami z grupy SSRI. Mechanizm działania dapoksetyny wiąże się z przedłużeniem czasu działania neuroprzekaźnika serotoniny w ośrodkach mózgowia, przez co wydłuża stosunek i opóźnia wytrysk.

Tabletki na przedłużenie stosunku

W skład tabletek na dłuższy stosunek wchodzi tramadol, który jest powszechnie stosowanym lekiem opioidowym o umiarkowanej sile działania. Ma szerokie zastosowanie w zwalczaniu bólów różnego pochodzenia, jak również przewlekającego się i męczącego kaszlu. Lek ten działa na poziomie mózgu w skomplikowanym mechanizmie działania, również w obszarach odpowiedzialnych za odczuwanie przyjemności ze stosunku płciowego. Odkryto jego zastosowanie w leczeniu zaburzeń erekcji i wytrysku przedwczesnego.

Istnieją również zachęcające prace na temat skuteczności pochodnych sildenafilu, którego mechanizm działania polega na zwiększeniu ilości substancji rozkurczającej ciała jamiste prącia – powoduje zatem przedłużenie erekcji i pośrednio wydłużenie czasu do ejakulacji. Biochemicznie lek ten zwiększa stężenie tlenku azotu w naczyniach żylnych, co powoduje ich rozkurczenie i napełnianie krwią w większej niż zwykle objętości. W medycynie ma dodatkowe zastosowanie w leczeniu nadciśnienia płucnego.

Psychoterapia połączona z przyjmowaniem tramadolu na krótko przed zbliżeniem poprawia komfort współżycia, redukuje stres i wydłuża stosunek. Tramadol stanowi ponadto tańszą alternatywę dla dapoksetyny i jest ogólnie łatwiej dostępny w aptekach. Wadą jest natomiast możliwość uzależnienia się od leku w miarę dłuższego stosowania. O każdy preparat należy zapytać lekarza zajmującego się problemem przedwczesnego wytrysku.

Bibliografia:

 1. Reading A, Wiest W. An analysis of self-reported sexual behavior in a sample of normal males. Arch Sex Behav. 1984;13:69–83.
 2. Spector KR, Boyle M. The prevalence and perceived aetiology of male sexual problems in a non-clinical sample. Br J Med Psychol. 1986;59:351–8.
 3. Laumann EO, Paik A, Rosen RC. Sexual dysfunction in the United States: Prevalence and predictors. JAMA. 1999;281:537–44.
 4. Lue TF, Basson R, Rosen RC, et al. Sexual medicine-sexual dysfunctions in men and women. Health Publications: Paris; 2004.
 5. McMahon CG. Long term results of treatment of premature ejaculation with selective serotonin re-uptake inhibitors. Int J Imp Res. 2002;14:S19.
 6. Medycyna praktyczna dla lekarzy – opis preparatu dapoksetyna 2017 październik, Kraków.
 7. Tignol J, Martin-Guehl C, Aouizerate B, Grabot D, Auriacombe M. Social phobia and premature ejaculation: A case-control study. Depress Anxiety. 2006;23:153–7.
 8. Montague DK, Jarow J, Broderick GA, Dmochowski RR, Heaton JP, Lue TF, et al. AUA guideline on the pharmacologic management of premature ejaculation. J Urol. 2004;172:290–4.
 9. Waldinger MD, Hengeveld MW, Zwinderman AH, Olivier B. Effect of SSRI antidepressants on ejaculation: A double-blind, randomized, placebo-controlled study with fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine and sertraline. J Clin Psychopharmacol. 1998;18:274–81.
 10. Psychosexual therapy for premature ejaculation,. 2016 Aug; 5(4): 475–481. Trans Andro Urol 2016, Althof Stanley.
Opublikowano: ; aktualizacja: 19.10.2017

Oceń:
4.1


Może cię

Menopauza u mężczyzn – jakie daje objawy i jak leczyć andropauzę?

Andropauza bywa określana jako męska menopauza. Podobny jak u kobiet jest wiek, w którym pojawiają ...

Leczenie zaburzeń erekcji

Leczenie zaburzeń erekcji jest procesem złożonym, a wybór odpowiedniej metody zależy od przyczyny wywołującej problem ...

Wideo – Doustna antykoncepcja a spadek libido

Wrażliwość systemu hormonalnego tłumaczy częsty spadek libido po stosowaniu antykoncepcji hormonalnej. Wiele kobiet, chcąc zabezpieczyć ...

Niskie libido u mężczyzn – jakie są przyczyny niskiego libido u mężczyzn?

Problemy z libido u mężczyzn bardzo często pojawiają się po już 40. Najczęściej przyczyną niskiego ...

Viagra dla kobiet – czy jest lek na potencję dla kobiet?

Spadek libido u kobiet może być wynikiem stresu, depresji, efektem przyjmowania leków czy przewlekłej choroby. ...

Tabletki na opóźnienie wytrysku – jakie tabletki na dłuższy stosunek wybrać?

Przedwczesny wytrysk spowodowany jest najczęściej: stresem, depresją, złymi relacjami między partnerami czy niedoczynnością tarczycy. Jeśli ...

Seks po 60-tce

Seksualność ludzi starszych przez wiele lat traktowana była marginalnie i właściwie jako tabu z powodu ...

Zespół Kehrera (choroba wdowia) – przyczyny, objawy, leczenie

Zespół Kehrera (choroba wdowia) to dysfunkcja seksualna, która występuje u kobiet. Przyjmuje się, że przyczyną ...

Kobiece libido

Wiele kobiet odczuwa mniejszą ochotę na seks. Zmniejszona ochota na seks i spadek libido powodowane ...

Niskie libido

Niskie libido i zmniejszenie potrzeb seksualnych zdarza się każdemu z nas, może wynikać z wieku, ...

Sposób na wysokie libido

Od lat funkcjonuje stereotyp, że kobiety cechuje niższy popęd seksualny i częste spadki libido. Kolejny ...

Obniżenie popędu seksualnego u kobiet

Obniżenie popędu seksualnego to okresowo lub rzadziej, stale występujący brak potrzeby podejmowania aktywności seksualnej. Stan ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon