Skłonność do agresji a seks

Istnieją dwa wymiary agresji związanej z seksualnością agresja konstruktywna, wynikająca z dążenia do celu oraz agresja nastawiona na zadawanie cierpienia. Mamy wówczas do czynienia z praktykami o różnym stopniu nasilenia agresji, od kontaktów w parze z elementami gry sadomasochistycznej po brutalne przestępstwa seksualne.

Agresja konstruktywna a seks

Jedną z perspektyw spojrzenia na związki agresji z seksem jest uznanie zachowań agresywnych za naturalny elementem seksualności człowieka, która poza aspektem czułości wiąże się również ze zdobywaniem, pokonywaniem przeszkód, dążeniem do zaspokojenia pragnień. W tym ujęciu konstruktywna agresja stanowi nieodłączny element dojrzałej seksualności. Nie jest wówczas nastawiona na zadawanie cierpienia, ale uzupełnia miłość – drugi z aspektów ludzkiej seksualności. Dopiero połączenie obu wymiarów daje możliwość osiągania satysfakcji z życia seksualnego, opartego na związku z bliską osobą.

Według niektórych teorii rozwoju psychoseksualnego, u dzieci przed okresem dojrzewania czułość i agresja pozostają rozdzielone dziewczynki uznają jedynie wymiar miłosny związku z mężczyzną, natomiast u chłopców dominuje wymiar agresji – wulgaryzują seks, dostrzegają w nim wyłącznie element fizyczności. W toku rozwoju te dwa aspekty powinny ulec scaleniu.

Jeśli tak się nie stanie, dorosły mężczyzna kojarzy seksualność wyłącznie z zaspokajaniem popędu, szeroko pojętą brutalnością, co prowadzi do uprzedmiotowienia partnera seksualnego w dążeniu do osiągnięcia przyjemności seksualnej. Kobiety natomiast mają problem z akceptacją fizycznego wymiaru relacji miłosnej, bywa że wybierają na życiowych partnerów mężczyzn dobrych, opiekuńczych, ale zupełnie nieatrakcyjnych seksualnie.

W kontakcie seksualnym nie jest niczym odbiegającym od normy potrzeba zachowań zbliżonych do przemocowych, czyli np. przytrzymywania w uścisku, dociskania ciała partnera, podgryzania, ssania. Tego rodzaju zachowania, występujące w łagodnej formie, nie świadczą o istnieniu potrzeb sadomasochistycznych, lecz są powszechnym elementem aktów seksualnych.

Agresja, przemoc i zadawanie bólu w czasie seksu

Osoby o skłonnościach sadystycznych czerpią satysfakcję z zadawania bólu, z czyjegoś cierpienia, ale nie tylko, ponieważ dla niektórych ważne jest upokarzanie partnera, dominowanie nad nim, niekoniecznie sprawiające ból fizyczny. Z badań wynika, że w praktykach sadomasochistycznych chodzi raczej o uległość i dominację, niż o ból, jednak udowodniono, że osoby o tego rodzaju skłonnościach na pewno są w stanie przeżywać podniecenie seksualne podczas sprawiania lub doznawania cierpienia, co różni tę grupę od osób niebędących sadomasochistami.

Jedną z form realizacji tego rodzaju potrzeb seksualnych są praktyki BDSM (bondage, discipline, sadism and masochism – krępowanie, dyscyplina, sadyzm i masochizm), polegające na odtwarzaniu zachowań według pewnego scenariusza, w którym jedna osoba dominuje nad drugą, zadając jej cierpienie lub upokarzając, co zwykle wiąże się z krępowaniem ciała. Ważnym elementem tego rodzaju praktyk jest obopólna zgoda i stosowanie zasad, które zapewniają uczestnikom bezpieczne granice doświadczania przemocy.

Osoby o skłonnościach sadomasochistycznych czerpią też satysfakcję z kontaktów, które nie przebiegają w zrytualizowany sposób typowy dla BDSM, ale polegają na włączaniu elementów przemocowych w tradycyjny kontakt seksualny. Może przybierać to formy o różnym nasileniu, np. wiązanie rąk, stosowanie ucisku, który sprawia ból, szarpanie, podduszanie, dawanie klapsów, policzkowanie.

Sadomasochizm wiąże się z zafiksowaniem na jednej roli – sadysty lub masochisty, ale też obie tendencje mogą występować u jednej osoby, ujawniając się w zależności od etapu życia, okoliczności zewnętrznych, oczekiwań partnera – jest to tzw. switch, czyli zamiana ról.

Skąd się bierze skłonność do agresji w czasie seksu?

Jakie są przyczyny powstawania preferencji sadomasochistycznych? Zachowania sadystyczne mogą wynikać z dążenia do kompensacji niskiego poczucia wartości poprzez funkcjonowanie w roli osoby posiadającej władzę, silniejszej, decydującej o samopoczuciu drugiego człowieka, co dodaje pewności siebie. Osoby o zaniżonej samoocenie zwykle doświadczają w życiu wielu niepowodzeń, za które winią otoczenie, wówczas praktyki sadystyczne mogą stanowić odwet związany z potrzebą karania.

W innym mechanizmie, sadyzm może powstać u osoby, która w okresie dzieciństwa była upokarzana, karana w sposób niewłaściwy i zaczyna utożsamiać się ze sprawcą, powtarzając zachowania wywołujące czyjeś cierpienie. U osoby, którą poniżano mogą również powstać tendencje masochistyczne – z jednej strony pojawia się u niej opór, cierpienie psychiczne związane z doświadczaniem przemocy, z drugiej warunkuje się na takie doznania.

Może też pojawić się skojarzenie miłości z bólem (dziecko słyszy lub samo tworzy wyjaśnienia: „rodzice biją, bo kochają”), więc w dorosłym życiu taka osoba prowokuje sytuacje, gdy partner jest wobec niej agresywny. Kary cielesne stanowią idealną sytuację do powstania skojarzenia seksu z agresją – klapsy dawane dziecku powodują zwiększenie ukrwienia stref erogennych, które stają się bardziej reaktywne w sytuacji doznawania bólu, co sprzyja kształtowaniu takiego właśnie wzorca pobudzania.

Leczenie preferencji sadomasochistycznych jest niezwykle trudne, ponieważ dotyczą one całej osobowości, nie tylko sfery seksualnej. W sytuacji, gdy partner takiej osoby nie podziela jej upodobań, to, co może zaproponować specjalista, to terapię w kierunku ograniczenia realizacji fantazji i wprowadzenia do kontaktów z partnerem takich zachowań, które w pewnym stopniu zaspokajają potrzeby sadomasochistyczne, ale są do zaakceptowania dla drugiej osoby.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.07.2015

Oceń:
4.8


Może cię

Leki a libido

Wiele dostępnych i stosowanych leków może być przyczyną niskiego libido, zaburzeń erekcji i zaburzeń wytrysku. ...

Brak ochoty na seks

Awersja, w potocznym tego słowa rozumieniu, jest to niechęć do podejmowania kontaktów seksualnych. Z medycznego ...

Zaburzenia erekcji a wiek

Zaburzenia erekcji dotyczą większości pacjentów zgłaszających się do gabinetów seksuologicznych. Są to pacjenci w bardzo ...

Erotomania

Erotomania kompulsywna są to zaburzenia, które, jak to wynika z badań, dotyczą względnie niewielkiej grupy ...

Seksomnia

Seksomnia to pojęcie, którym określa się zaburzenie polegające na nieświadomej aktywności seksualnej podczas snu. Seksomnia ...

Leczenie zaburzeń erekcji

Metody leczenia zaburzeń erekcji są związane z ich etiologią. Jeżeli mamy do czynienia z zaburzeniami ...

Przedwczesna ejakulacja

Przedwczesny wytrysk to taki, który następuje wcześniej niż życzą sobie tego partnerzy. Dysfunkcja ta powoduje ...

Wojeryzm

Wojeryzm (inaczej podglądactwo lub oglądactwo) jest rodzajem zaburzenia preferencji seksualnych, polegającej na podglądaniu z ukrycia ...

Brak orgazmu (anorgazmia)

Anorgazmia to obok zaburzeń libido, czyli zaburzeń pożądania seksualnego, najczęściej występujący problem u kobiet. Anorgazmia ...

Leczenie przedwczesnego wytrysku

Leczenie przedwczesnego wytrysku należy podjąć wtedy, gdy wytrysk przy większości stosunków następuje wcześniej, niż życzą ...

Fetyszyzm

Fetyszyzm należy do tzw. osiowych dewiacji seksualnych. Polega na tym, ze osoba dotknięta tym zaburzeniem ...

Problemy z identyfikacją płci

Zagadnienie jest bardzo szerokie. Problem dotyczy osób z tzw. zespołem dezaprobaty płci. Jest to pewnego ...

Komentarze (0)