Spiroergometria

Spiroergometria (lub ergospirometria) jest badaniem polegającym na poddaniu pacjenta próbie wysiłkowej, zwykle wykonywanej na bieżni ruchomej z podłączeniem typowego zestawu do oceny EKG oraz, niezależnie od niego, specjalnego komputera, który sprzężony jest z urządzeniem do przetwarzania i analizy gazów uzyskanych z wydychanego przez pacjenta powietrza (dlatego też pacjent wykonujący próbę wysiłkową ma założoną na twarz szczelną maskę).

Na podstawie analizy stężeń dwutlenku węgla i tlenu w wydychanym powietrzu w czasie EKG wysiłkowego określa się parametry metaboliczne funkcji serca, jak i wydolności organizmu. Dzięki próbie wysiłkowej możliwe jest również określenie stopnia wydolności krążenia i w związku z tym jest to bardzo dobra metoda oceny wydolności pacjenta, szczególnie istotna przy kwalifikacji do takich zabiegów jak transplantacja serca, czy transplantacja serca i płuc.

Spiroergometria jest także metodą szeroko stosowaną do oceny wydolności w medycynie sportowej.


Oceń:
3.9