Wideo – Udar niedokrwienny

Udar niedokrwienny charakteryzuje się nagłym początkiem. Często występuje podczas snu lub wkrótce po wstaniu z łóżka. W tym przypadku mamy do czynienia z dość szybko narastającymi objawami ubytkowymi, które są zależne od umiejscowienia zakrzepu bądź zatoru. Objawami udaru niedokrwiennego są: afazja ruchowa, czuciowa, amnestyczna oraz centralny niedowład nerwu twarzowego, niedowład lub porażenie połowicze, niedowidzenie połowicze, apraksja, akalkulia, niedoczulica, zaburzenia równowagi, koordynacji, ataksja oraz zaburzenia pamięci trwałej.


Oceń:
4.6