Działanie terapii elektrowstrząsowej

Stosowana w psychiatrii biologiczna metoda leczenia, to również elektrowstrząsy. Metoda ta wzbudza wiele lęku i niechęci, gdyż może być kojarzona z tym, co robiono w początkach XX wieku, kiedy nie istniały leki przeciwsomatyczne lub przeciwdepresyjne i szukano jakiejś metody leczenia dla pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi dwubiegunowymi, a także depresyjnymi.

Okazało się, że zastosowanie prądu w postaci elektrowstrząsów może być skuteczne w leczeniu zaburzeń depresyjnych albo choroby dwubiegunowej. Do dzisiaj nie jest do końca wyjaśnione z jakiego powodu jest ono efektywne. Można je porównać do czegoś, co robimy resetując dysk w komputerze, choć i to nie oddaje w pełni istoty tej metody.

Funkcjonowanie komórek naszego układu nerwowego jest ściśle powiązane z pewnymi zjawiskami elektrycznymi, czy dokładniej mówiąc, bioelektronicznymi, stąd też takie narzędzie jak prąd bądź elektryczność mogą korygować pewne zaburzenia i rzeczywiście robią to skutecznie.

Współcześnie zabiegi EW, czyli zabiegi elektrowstrząsami, są wykonywane w szpitalach. Nie jest to zabieg widowiskowy czy dramatyczny tak jak to bywało niegdyś. Nie dzieje się tam nic takiego jak rzucanie całym ciałem czy palące się włosy. Zabieg wykonywany jest pod kontrolą anestezjologa (co gwarantuje bezpieczeństwo), w znieczuleniu z uwagi na to, że często wzbudza pewien lęk i nie jest czymś przyjemnym dla pacjenta. Po zabiegu następuje okres niepamięci, poza tym wszystko odbywa się bez większych konsekwencji. Zabiegi EW wykonywane są w serii, tj. kilka zabiegów w pewnych odstępach czasu. Ich ilość dostosowuje się do efektów oraz poprawy jaką przynoszą u pacjenta.

Zabiegi elektrowstrząsami uważa się za o wiele bezpieczniejsze niż stosowanie leków, co wynika z podsumowania ilości działań niepożądanych oraz ryzyka w nie wpisanego, w porównaniu ze stosowaniem środków farmakologicznych. Jednak kontekst społeczny, a także lęk, wzbudza w ludziach barierę.

Po serii zabiegów elektrowstrząsami stosuje się zwykle zabiegi podtrzymujące, które mogą być uciążliwe, ponieważ wymagają zgłaszania się przez chorego do oddziału szpitalnego i spędzenia tam okresu doby lub dwóch. Z drugiej strony leczenie tym sposobem nie wymaga konieczności przyjmowania leków, a więc na co dzień pacjent nie jest obciążony pamiętaniem o swojej terapii. Współcześnie, zabiegi EW, to metoda bezpieczna i skuteczna, dostępna w klinikach oraz oddziałach szpitalnych.


Oceń:
4.3