Krew w moczu

Obecność krwi w moczu jest z reguły objawem wskazującym na patologie w układzie moczowym. Jeżeli krew jest widoczna podczas oceny wzrokowej mówimy o krwinkomoczu makroskopowym, natomiast jeżeli obecność stwierdzamy w badaniu mikroskopowym mówimy o krwiomoczu mikroskopowym. W warunkach fizjologicznych w moczu dopuszczalna jest obecność dwóch erytrocytów przy powiększeniu 400-krotnym, jeżeli jest ich więcej rozpoznajemy krwiomocz.

Przyczyny krwiomoczu dzielimy na trzy główne grupy: ogólnoustrojowe – krwiomocz w skazie krwotocznej, najczęściej w przypadku przedawkowaniu leków przeciwkrzepliwych, urologiczne – krwiomocz przy nowotworach w obrębie układu moczowego, kamicy nerkowej lub krwotocznych zapaleniach pęcherza oraz nefrologiczne – wyróżniamy krwiomocz kłębuszkowy i niekłębuszkowy. W diagnostyce różnicowej, jeżeli chodzi o lokalizację krwiomoczu może być pomocne oznaczenie tzw. urokrytu, tj. odsetka objętości krwinek czerwonych w stosunku do objętości moczu. Urokryt ponad 1% świadczy o krwiomoczu pochodzącym z dolnych dróg moczowych.


Oceń:
4.7