Wideo – Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie to taki stan, w którym u chorego przynajmniej 3 krotnie stwierdza się ciśnienie tętnicze w wysokości co najmniej 140 mmHg skurczowe lub 90 mmHg rozkurczowe.

U zdrowego człowieka wyróżnia się trzy przedziały ciśnienia tętniczego:

  • ciśnienie optymalne – najzdrowsze, jego wartości to poniżej 120 mmHg skurczowe i poniżej 80 mmHg rozkurczowe
  • ciśnienie prawidłowe – skurczowe w przedziale 120-129 mmHg, a rozkurczowe 80-84 mmHg
  • ciśnienie tzw. wysokie prawidłowe - nie jest ono do końca prawidłowe, ale jest ciśnieniem mieszczącym się w normie, jego wartości mieszczą się w przedziałach 130-139 mmHg skurczowe i 85-89 mmHg rozkurczowe.

Nadciśnienia tętnicze dzielimy na:

  • łagodne - mieszczące się w przedziałach 140-159 mmHg skurczowe i 90-99 mmHg rozkurczowe
  • umiarkowane - 160-179 mmHg skurczowe i 100-109 mmHg rozkurczowe
  • ciężkie - powyżej 180 mmHg skurczowe i powyżej 110 mmHg rozkurczowe.


Oceń:
4.6


    Tagi: