LYM morfologia – norma, wyniki, interpretacja badania

Limfocyty to komórki krwi zaliczane do krwinek białych. Ogrywają ważną rolę w odporności organizmu. Oznaczane są jako jeden z parametrów morfologii krwi – LYM. Zarówno wynik powyżej normy, jak i poniżej normy ma znaczenie kliniczne. Wynik badania krwi opisuje się jako LYM%. Interpretacja wyniku LYM musi uwzględniać pozostałe parametry morfologii krwi.

Co to są limfocyty (lymph)?

Limfocyty to zróżnicowana grupa komórek, wśród których wyróżnić można limfocyty B oraz limfocyty T. Rolą tych krwinek białych w organizmie jest wspomaganie odporności: limfocyty B odpowiadają za syntezę swoistych immunoglobulin (przeciwciał) w odpowiedzi na kontakt z alergenami, natomiast limfocyty T odpowiadają za niszczenie komórek zainfekowanych przez drobnoustroje oraz komórek nowotworowych, ponadto po przeszczepie regulują odpowiedź immunologiczną biorcy.

Limfocyty (lymph) powstają w szpiku kostnym oraz śledzionie, a dojrzałe limfocyty gromadzą się w grasicy, śledzionie, węzłach limfatycznych. Stąd limfocyty mogą migrować do krwi.

Jak wygląda badanie LYM w morfologii?

Limfocyty we krwi oznaczane są w ramach podstawowego badania – morfologii krwi. W badaniu tym określana jest bezwzględna liczba limfocytów, a także procentowy udział puli limfocytów w całkowitej populacji leukocytów, czyli krwinek białych (LYM%). Dla właściwej oceny stanu zdrowia zalecane jest ponadto wykonanie manualnego rozmazu krwi, czyli oceny preparatu krwi pod mikroskopem.

Badanie morfologii LYM i pozostałych parametrów wykonywane jest na czczo, co najmniej 8 godzin po spożyciu ostatniego posiłku wieczornego w dniu poprzedzającym badanie. Wskazaniem do badania poziomu limfocytów LYM w morfologii może być rutynowa kontrola stanu zdrowia, badania okresowe do pracy. Poziom limfocytów może być także oznaczany u osób, u których podejrzewać można zaburzenia odporności. Występują wtedy częste infekcje układu oddechowego. Kolejnym wskazaniem do badania limfocytów jest podejrzenie nowotworów krwi, a także monitorowanie ich leczenia.

Czas oczekiwania na wynik morfologii to jeden dzień, a koszt morfologii to około 10–12 zł, a cena rozmazu krwi – około 6–8 zł.

Prawidłowy wynik badania krwi – LYM% i wartości bezwzględne

Norma limfocytów we krwi zmienia się wraz z wiekiem. W przypadku oznaczania wartości bezwzględnych lymph, morfologia prawidłowa w zależności od wieku przyjmuje następujące wartości:

 • limfocyty u noworodków: 2,5–10,5 x 10⁹/ l
 • do 2 roku życia: 1,8–9 x 10⁹/ l
 • 2–9 rok życia: 1–5,5 x 10⁹/ l
 • 10–17 lat: 1–3,5 x 10⁹/ l
 • limfocyty u dorosłych: 1,5–3,5 x 10⁹/ l

LYM norma – jaka jest prawidłowa?

Natomiast w przypadku wykonania rozmazu krwi, wynik wyrażany jest jako limfocyty % i wynosi odpowiednio:

 • do 6 miesiąca życia: 62–72%
 • 6 –12 miesiąc: 60–69%
 • 12–18 miesiąc: 56–63%
 • 18–24 miesiąc: 52–59%
 • 24–36 miesiąc: 45–53%
 • 3–4 rok życia: 50%
 • 4–6 rok życia: 42%
 • 6–10 rok życia: 38%
 • 10–18 rok życia: 40–45%
 • dorośli: 20–45%

Interpretacja wyniku limfocytów lymph musi uwzględniać pozostałe parametry morfologii krwi, gdyż tylko wtedy mamy całościowy obraz zmian w składzie komórkowym krwi.

LYM podwyższone – co to oznacza?

Za dużo limfocytów we krwi określane jest mianem limfocytozy. Limfocyty podwyższone u dorosłego mogą wynikać z obecności rozmaitych schorzeń, np. gruźlicy, kiły, mononukleozy. Kolejną przyczyną wysokiego poziomu limfocytów jest aplazja szpiku z towarzyszącym spadkiem poziomu krwinek czerwonych, krwinek białych oraz płytek krwi, a także szpiczak mnogi czy chłoniaki. Podwyższone limfocyty towarzyszą także przewlekłej białaczce limfocytowej, białaczce włochatokomórkowej, chorobie ciężkiego łańcucha.

Limfocyty LYM wysokie u dziecka najczęściej towarzyszą infekcjom zakaźnym charakterystycznym dla wieku dziecięcego: mononukleozy zakaźnej, odry, różyczki, krztuśca, ospy wietrznej czy świnki. Inną przyczyną za wysokich limfocytów jest ostra białaczka limfatyczna.

Obniżone LYM w morfologii – co oznacza taki wynik?

Niskie limfocyty, czyli limfopenia obserwowana jest w przebiegu niewydolności krążenia, zapaleniu płuc, nekrozie trzustki. Kolejną przyczyną obniżonych limfocytów są schorzenia o podłożu autoimmunologicznym (reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń układowy, stwardnienie rozsiane). Niskie LYM obserwowane są także w zaburzeniach odporności (zwłaszcza AIDS) oraz niektórych chłoniakach.

Zarówno spadek, jak i wzrost LYM powinien być dalej diagnozowany, np. z wykorzystaniem specjalistycznych badań hematologicznych bądź immunologicznych, a także badań serologicznych i posiewów potwierdzających infekcje.

Bibliografia

 • Mariańska B., Fabijańska – Mitek J., Windyga J., Badania laboratoryjne w hematologii; Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2003
 • Dmoszyńska A., Robak T., Podstawy hematologii; Wydawnictwo Czelej 2003
 • Wallach J., Interpretacja badań laboratoryjnych; MediPage 2011
Opublikowano: ; aktualizacja: 31.10.2018

Oceń:
4.7


Może cię

Leukocyty we krwi (krwinki białe) – normy w wynikach morfologii

Leukocyty, inaczej białe krwinki, to komórki stanowiące ważną część układ odpornościowego, które biorą udział w ...

Czynniki krzepnięcia – białka od których zależy krzepnięcie krwi

Czynniki krzepnięcia to grupa białek produkowanych w wątrobie, które regulują proces krzepnięcia krwi. Badanie czynników ...

RDW-SD – badanie, norma, wyniki, podwyższone, obniżone

W morfologii oceniane są trzy układy krwinkowe – czerwonokrwinkowy, białokrwinkowy i płytkowy. Interpretacja wyników wymaga ...

Kalendarz badań w ciąży

Współczesna medycyna umożliwia leczenie niektórych wad rozwojowych w czasie ciąży lub po jej rozwiązaniu, dlatego ...

Amylaza we krwi – co oznacza wysoka i niska w morfologii?

Amylaza (ślinowa, w moczu, surowicy) to enzym syntetyzowany przez niektóre narządy, np. trzustkę, jajniki czy ...

Hematokryt – co oznacza niski i podwyższony wynik badania HCT?

Hematokryt jest jednym z najczęściej oznaczanych parametrów w zakresie podstawowego badania krwi – tzw. morfologii, ...

Morfologia krwi

Morfologia krwi jest najczęściej wykonywanym badaniem w praktyce lekarza rodzinnego. Pozwala diagnozować częste choroby tj. ...

Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej

Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej to badanie laboratoryjne krwi służące do dokładnej analizy składu krwi. Rozmaz ...

RDW-CV morfologia – norma, wysokie, niskie – co oznacza taki wynik?

Morfologia to najczęściej wykonywane badanie krwi, w którym oznaczanych jest wiele parametrów układu czerwonokrwinkowego, białokrwinkowego ...

Niska hemoglobina – o czym świadczy niski poziom hemoglobiny?

Niski poziom hemoglobiny wskazuje na niedokrwistość. Ten parametr wraz z niskim hematokrytem i małą liczba ...

Grudki chłonne (limfatyczne) w gardle i w jelicie – czym są i jaką funkcję pełnią?

Grudki chłonne znaleźć można w wielu okolicach ciała. Obecne są m.in. w gardle, w jelitach, ...

Agranulocytoza – co to jest, jakie są przyczyny, objawy i leczenie

Agranulocytoza oznacza brak lub bardzo niski poziom granulocytów (jeden z rodzajów białych krwinek) we krwi. ...

Komentarze (1)


lymph a LYM - czy to jest to samo w wyniku badania krwi u dziecka