Wideo – Miastenia

Miastenia jest nabytą chorobą autoimmunologiczną, w której objawy nasilonej męczliwości dotyczą najczęściej początkowo mięśni ocznych (u 40% chorych), mięśni kończyn (u 10%), mięśni gardła i podniebienia (10%) lub są uogólnione (40% pacjentów). U 16% wszystkich chorych miastenia pozostaje postacią oczną (występują objawy tylko ze strony oka i powiek), u reszty ulega z czasem uogólnieniu.

Dla miastenii typowe jest narastanie objawów pod koniec dnia, tj. w wyniku zmęczenia. Dla postaci ocznej charakterystyczne jest podwójne widzenie i opadanie powiek. Dla postaci opuszkowej - zaburzenia połykania i mowy (tj. dysfagia i dysartria). Najgroźniejszym objawem postaci uogólnionej jest duszność, która wynika z osłabiania, zmęczenia mięśni oddechowych.

Leczenie miastenii

Leczenie miastenii polega na podawaniu leków, tzw. inhibitorów acetylocholinoesterazy. W uogólnionej miastenii leczeniem z wyboru jest usunięcie grasicy, która odgrywa istotną rolę w patogenezie autoimmunologicznej. U 10-15% chorych na miastenie, istnieje grasiczak – nowotwór grasicy. Operacja pozwala w wielu przypadkach osiągnąć trwałą, a nawet całkowitą remisję objawów. U części chorych stosuje się również kortykosteroidy, leki immunosupresyjne (takie jak azatiopryna, cyklofosfamid) lub plazmaferezę, która pozwala usunąć przeciwciała u pacjentów z ciężką postacią miastenii przed usunięciem grasicy.

Zagrożeniem życia w miastenii jest przełom miasteniczny, gdzie przy niewydolności oddechowej stosuje się wentylację respiratorem, kortykosteroidy, a także plazmaferezę. Intubacja pacjenta może trwać od kilku dni do trzech tygodni. Na szczęście przełom miasteniczny jest stanem odwracalnym.

Innym stanem zagrożenia życia w miastenii jest przełom acetylocholinergiczny, który wynika z przedawkowania leków i leczy się go tak samo jak przełom miasteniczny.


Oceń:
4.7