Wideo – Jakie jest prawidłowe pH moczu?

pH określa odczyn roztworu i zależy od rozpuszczonych w nim związków chemicznych. Z punktu widzenia chemii pH ściśle wiąże się ze stężeniem jonów wodorowych, które to odpowiedzialne są za zakwaszanie środowiska. W zależności od stężenia tych jonów środowisko dzielimy na: kwaśne, obojętne i zasadowe. Zakres odczynu moczu może się wahać od 4,5 do 8,5, ale prawidłowy jego odczyn jest kwaśny i z reguły pH mieści się w granicach od 6,0 do 6,2. W praktyce klinicznej najczęściej występującą patologią jest alkalizacja moczu w przebiegu zakażeń bakteryjnych. Rzadziej spotyka się alkalizację wywołaną wadami cewkowymi w przypadku zaburzeń wchłaniania wodorowęglanów jonu HCO3-.

Należy pamiętać o tym, że alkalizacja moczu może wystąpić również w przypadku stosowania diety jarskiej.


Oceń:
4.1