Przyczyny reumatoidalnego zapalenia stawów

Istotą choroby jest proces zapalny rozpoczynający się wewnątrz stawu. Nieznany czynnik stymuluje błonę maziową, wyścielającą staw, do odpowiedzi zapalnej. Dochodzi do jej powiększania się i niszczenia przylegających struktur, tj. chrząstki, kości, więzadła i ścięgna. Przejawami tego są początkowo ból i obrzęk, a następnie nieodwracalne zniszczenie i utrata ruchomości stawu. Uszkodzenie chrząstki i innych struktur stawu przez proces zapalny sprzyja powstawaniu wtórnych zmian zwyrodnieniowych.

Przyczyny RZS nie zostały w pełni poznane. Najprawdopodobniej do rozwoju choroby konieczne jest współistnienie wielu czynników. Najważniejsze z nich to obciążenie dziedziczne – istnieje predyspozycja do występowania RZS u osób blisko spokrewnionych, ale sam czynnik genetyczny nie wywołuje choroby. Tak więc obecność RZS u rodzica nie oznacza, że choroba wystąpi u dzieci, jednak ryzyko jej wystąpienia jest u nich 2–5 razy większe. Drugi czynnik to defekt układu odpornościowego – prowadzi to do błędnego rozpoznawania własnych tkanek jako „wroga” i produkowania autoprzeciwciał mających na celu ich niszczenie.

Dodatkowymi czynnikami, które mają wpływ na RZS, jest palenie papierosów, picie zbyt dużej ilości kawy oraz silny stres.


Oceń:
3.9