Reumatoidalne zapalenie stawów – objawy

Objawy reumatoidalnego zapalenia stawów obejmują różne układy. We wczesnym stadium choroby występują m.in. bóle mięśni czy stany podgorączkowe. Początek jest najczęściej przewlekły. Głównym objawem RZS jest zapalenie stawów, czasem w postaci gośćca. U chorego występują: obrzęk i ból stawów, guzki reumatoidalne, zaniki mięśni. Mogą pojawić się także objawy oczne, neurologiczne i sercowe.

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) – gościec stawowy

RZS (artretyzm, gościec) to postępująca choroba reumatyczna o charakterze autoimmunologicznym. Jej istotą jest symetryczne, przewlekłe zapalenie stawów z dodatkowymi objawami ogólnoustrojowymi oraz zmianami układowymi. Na skutek zniekształcenia stawów i przykurczów chory zagrożony jest niepełnosprawnością, a nawet przedwczesną śmiercią wrazie niepodjęcia odpowiedniego leczenia.

Reumatoidalne zapalenie stawów to jedna z najczęściej diagnozowanych chorób układowych. Zależnie od wpływu czynnika reumatoidalnego, wyróżnia się 3 typy choroby: łagodny z dobrą odpowiedzią na leczenie i możliwą remisją Najrzadsze występowanie czynnika RF), łagodny z powolnym postępem zmian i słabszą odpowiedzią na terapię oraz ciężki ze stałym postępem zmian zapalnych, niereagujący na podawane leki (duży wpływ czynnika reumatoidalnego).

Ból mięśni i osłabienie stanowiące wczesne objawy RZS z czasem ulegają nasileniu, a chory coraz częściej skarży się na ból stawów, mrowienia i drętwienia kończyn, pojawiają się guzki reumatoidalne. Bóle kolan czy karku stają się codziennością pacjenta. Objawów RZS jest jednak znaczenie więcej.

Reumatoidalne zapalenie stawów – przyczyny

Przyczyny RZS, tak jak w przypadku wielu innych chorób z autoagresji, nie zostały do końca poznane. Nieprawidłowa odpowiedź immunologiczna wyzwala stan zapalny wewnątrz stawu, który, rozprzestrzeniając się, niszczy okoliczne stawy, więzadła, ścięgna i chrząstki.

Czynnikiem ryzyka RZS jest występowanie choroby u krewnych. Dziedziczenie reumatoidalnego zapaleniastawów jest możliwie, jednak fakt występowania choroby u rodzica nie musi być jednoznaczny z wystąpieniem jej u dziecka. Do pozostałych czynników ryzyka należą:

 • płeć żeńska (RZS u kobiet diagnozowane jest częściej niż u mężczyzn);
 • palenie papierosów;
 • stresujący tryb życia;
 • przebyte zakażenie wirusowe lub bakteryjne.

Reumatoidalne zapalenie stawów – objawy ogólnoustrojowe

Do ogólnoustrojowych objawów reumatoidalnego zapalenia stawów możemy zaliczyć:

 • niewielką utratę masy ciała,
 • utrzymujące się stany podgorączkowe,
 • bóle mięśni,
 • przewlekłe uczucie zmęczenia,
 • brak łaknienia i apetytu.

Opisane dolegliwości można uznać za wczesne objawy reumatoidalnego zapalenia stawów, najwyraźniej odczuwane przez pacjentów na początku choroby RZS.

Reumatoidalne zapalenie stawów – zmiany w układzie ruchu

Początek RZS – jak wygląda?

Dynamika rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów może być zróżnicowana, mianowicie:

 • u około 60 proc. pacjentów obserwuje się przewlekły początek RZS, z rozwojem pierwszych objawów w ciągu kilku tygodni,
 • u około 25 proc. pacjentów obserwuje się podostry początek choroby, z rozwojem pierwszych objawów w ciągu kilkunastu dni oraz z dość wyraźnymi objawami ogólnoustrojowymi,
 • u około 15 proc. pacjentów obserwuje się ostry początek choroby, z rozwojem pierwszych objawów zapalenia stawów ciągu kilku dni – w tym wypadku zajęcie stawów może nie być symetryczne.

Zapalenie stawów w RZS

Głównym objawem reumatoidalnego zapalenia stawów ze strony układu ruchu jest zapalenie stawów, najczęściej symetryczne. Zmiany chorobowe mogą dotyczyć różnych okolic anatomicznych, w zależności od czasu trwania schorzenia:

 • we wczesnym stadium reumatoidalnego zapalenia stawów objawy związane są z zajęciem stawów nadgarstkowych, palców, kolanowych i stóp,
 • w późniejszym okresie choroby zajęte zostają stawy barkowe, łokciowe i biodrowe.

W typowym przebiegu RZS stawy kończyny górnej są zajęte znacznie częściej niż stawy kończyny dolnej. Stawami zajętymi w pierwszej kolejności są:

 • stawy międzypaliczkowe bliższe (stawy międzypaliczkowe dalsze nie są zajęte),
 • stawy śródręczno-paliczkowe,
 • stawy śródstopno-paliczkowe.

Nietypowy początek choroby objawia się zapaleniem jednego stawu lub krótkotrwałym napadowym często wędrującym zapaleniem stawów (jest to tzw. gościec palindromiczny).

Charakterystyka zmian w układzie ruchu

We wczesnym okresie RZS zapaleniu stawów często towarzyszy zapalenie kaletek maziowych i pochewek ścięgnistych, a także zmiany w więzadłach i ścięgnach, co skutkuje uszkodzeniem całego aparatu ruchu. Ponadto, stwierdza się:

 • ból stawów podczas ucisku,
 • obrzęk stawów oraz tkanek okołostawowych,
 • wysięk w stawach,
 • niewielkiego stopnia wzrost ucieplenia okolicy stawów.

W rozwiniętej chorobie objawami charakterystycznymi są:

 • ból i obrzęk symetrycznych stawów rąk i stóp, rzadziej dużych stawów (np. barkowych, kolanowych),
 • tzw. sztywność poranna zwykle trwająca ponad jedną godzinę, wywołana gromadzeniem się płynu obrzękowego w zmienionych zapalnie tkankach w czasie snu.

Poniżej zostaną krótko scharakteryzowane wczesne i późne zmiany w obrębie poszczególnych stawów w przebiegu RZS:

 • stawy rąk – w objawy RZS we wczesnym stadium to wrzecionowaty obrzęk stawów międzypaliczkowych bliższych i śródręczno-paliczkowych, zanik mięśni międzykostnych i glistowatych oraz rumień dłoniowy; w późniejszym okresie choroby dochodzi do deformacji stawowych, takich jak:
  • ulnaryzacja palców rąk – czyli odchylenie łokciowe palców rąk,
  • podwichnięcie dłoniowe paliczków,
  • palce w kształcie szyi łabędziej – przykurcz zgięciowy w stawach międzypaliczkowych dalszych i przeprost w stawach międzypaliczkowych bliższych,
  • palce butonierkowate – trwały przykurcz zgięciowy w stawie międzypaliczkowym bliższym,
  • palce teleskopowe – znaczne skrócenie paliczków palców rąk wskutek resorpcji chrząstki i kości,
  • palce zatrzaskujące – guzki reumatoidalne w ścięgnach zginaczy i prostowników palców,
  • usztywnienie nadgarstka;
 • stawy łokciowe – najpierw ból łokci i ograniczenie wyprostu, potem trwały przykurcz zgięciowy;
 • stawy barkowe – ból i ograniczenie ruchomości, obrzęk stawu, podwichnięcie stawów;
 • stawy śródstopno-paliczkowe – początkowo bolesność uciskowa, następnie deformacje palców stóp podobne jak w przypadku rąk;
 • stawy skokowe – zajęte w ciężkiej i postępującej postaci RZS; występuje obrzęk okolicy stawu oraz może dochodzić do niestabilności w stawie skokowym dolnym i ustawienia stopy w odwróceniu; zmiany w ścięgnie Achillesa w postaci guzków reumatoidalnych mogą powodować ból przy chodzeniu lub zerwanie tego ścięgna;
 • stawy kolanowe – ból i obrzęk stawu często poprzedzają zanik mięśnia czworogłowego uda; obecny jest wysięk w stawie kolanowym (dający objaw balotowania rzepki) mogący w przypadku wzrostu ciśnienia w jamie stawowej prowadzić do powstania torbieli Beckera pod kolanem; może dojść do pęknięcia torebki stawowej i przenikania płynu do tkanek podudzia, co powoduje jego znaczny obrzęk, przykurcz w stawie kolanowym oraz dolegliwości bólowe;
 • stawy biodrowe – wczesnym objawem RZS jest ograniczenie ruchomości, głównie rotacji wewnętrznej, później występuje ból w pachwinach oraz narastające trudności w chodzeniu, a wysięk w stawie biodrowym powoduje ustawienie kończyny dolnej w zgięciu i rotacji zewnętrznej;
 • stawy kręgosłupa – zmiany w odcinku szyjnym kręgosłupa występują u większości chorych i mogą obejmować wiele stawów; polegają one na podwichnięciach, mikrozłamaniach, destrukcji chrząstki krążka międzykręgowego i jego wypadnięciu; do najczęstszych objawów należą bóle odcinka szyjnego kręgosłupa oraz ograniczenie ruchomości; groźne jest podwichnięcie w stawie szczytowo-obrotowym, które objawia się bólem promieniującym do potylicy i parestezjami (mrowieniami) w obrębie obręczy barkowej i kończyn górnych.

Reumatoidalne zapalenie stawów – objawy pozastawowe

Aktualnie szacuje się, że u niespełna połowy chorych na reumatoidalne zapalenie stawów mogą występować objawy pozastawowe. Co więcej, u co trzeciego pacjenta z objawami pozastawowymi mają one poważny charakter. Jako regułę można przyjąć, że pojawiają się one u osób u których występują wysokie miana markerów immunologicznych RZS, tj:

 • czynnika reumatoidalnego,
 • przeciwciał anty-CCP.

Guzki reumatoidalne w RZS

Guzki reumatoidalne występują u co czwartego pacjenta chorego na RZS. Zwykle pojawiają się na strukturach okołostawowych, powierzchniach wyprostnych lub innych okolicach poddawanych mechanicznemu uciskowi. Mogą jednak wystąpić w innych miejscach, w tym na opłucnej czy oponach mózgowych. Do częstych lokalizacji należą:

 • kaletka wyrostka łokciowego,
 • ścięgno Achillesa,
 • potylica.

Zaniki mięśniowe

Zaniki mięśni z wtórnym osłabieniem siły mięśniowej są stwierdzane dość często. Mogą się uwidocznić w ciągu kilku tygodni od wystąpienia choroby i na ogół są najsilniej wyrażone w mięśniach otaczających objęte chorobą stawy.

Zapalenie naczyń

Reumatoidalne zapalenie naczyń może dotyczyć niemal każdego narządu. Zaburzenia czucia w dystalnych okolicach ciała lub drobne ogniska brunatnych plamek w łożyskach paznokci, wałach paznokciowych i opuszkach palców mogą być jedynym objawem zapalenia naczyń. W swojej najbardziej agresywnej postaci może powodować:

 • polineuropatię (uszkodzenie nerwu obwodowego z towarzyszącymi dolegliwościami),
 • owrzodzenia,
 • martwicę skóry,
 • zgorzel palców,
 • zawały trzewne.

Objawy płucne

Płucne objawy reumatoidalnego zapalenia stawów obejmują:

 • zmiany w opłucnej,
 • włóknienie śródmiąższowe,
 • zapalenie płuc,
 • guzki opłucnowo-płucne – mogą występować pojedynczo lub w skupiskach i jeśli pojawiają się u osoby z pylicą, może dojść do rozwoju rozlanego guzkowego włóknienia (jest to tzw. zespół Caplana).

Objawy sercowe

Objawy ze strony mięśnia sercowego w przebiegu RZS najczęściej przybierają postać bezobjawowego zapalenia osierdzia. Niezwykle rzadko może nastąpić zgon w mechanizmie tamponady serca. Ostatnio odnotowuje się wzrost częstości występowania zastoinowej niewydolności krążenia i liczby zgonów z powodów sercowo-naczyniowych wśród chorych na RZS.

Objawy neurologiczne

Objawy neurologiczne w reumatoidalnym zapaleniu stawów mogą być skutkiem podwichnięcia w stawie szczytowo-obrotowym lub stawach środkowego odcinka kręgosłupa szyjnego. Ucisk nerwów wtórny do deformacji stawów obwodowych może powodować neuropatie:

 • nerwu pośrodkowego,
 • nerwu łokciowego,
 • nerwu promieniowego,
 • nerwu piszczelowego przedniego.

Objawy oczne

W reumatoidalnym zapaleniu stawów objawy oczne występują u mniej niż 1 proc. chorych. Dwoma głównymi objawami są zapalenie nadtwardówki, zwykle o łagodnym przebiegu, oraz zapalenie twardówki, które jest poważniejszym schorzeniem.

Objawy ze strony nerek

Na zespół Felty'ego składa się:

 • przewlekłe RZS,
 • powiększenie śledziony,
 • neutropenia,
 • czasem niedokrwistość oraz małopłytkowość.

Osteoporoza

Osteoporoza wtórna do reumatoidalnego zapalenia stawów występuje relatywnie często, zarówno w sąsiadującej z chorym stawem kości, jak i w kościach długich odległych od zmienionych chorobowo stawów.

Reumatoidalne zapalenie stawów – badania

W rozpoznaniu reumatoidalnego zapalenia stawów objawy należy skonfrontować z wynikami badań. Diagnostyka RZS oparta jest o badania laboratoryjne i badania obrazowe:

 • czynnik reumatoidalny RF – nie rozstrzyga o występowaniu gośćca, ponieważ może występować także w przebiegu innych chorób reumatycznych;
 • przeciwciała anty-CCP – u większości chorych występuje podwyższony poziom przeciwciał przeciwko cytrulinowanym peptydom;
 • OB, CRP – wskaźniki stanu zapalnego, pomagają ocenić stopień zaawansowania choroby.

Do badań obrazowych pomocnych w rozpoznaniu RZS zalicza się RTG stawów, rezonans magnetyczny, tomografię komputerową, USG.

Sprawdź, jak wygląda leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów.

Bibliografia

 1. Dr med Wolfgang Bruckle, Reumatoidalne zapalenie stawów, Warszawa 2000, wyd.1.
 2. Jacek Szechiński, Piotr Wiland, Wczesne reumatoidalne zapalenie stawów, Wrocław 2004, wyd.1.
 3. Piotr Wiland, Marta Madej, Remisja w reumatoidalnym zapaleniu stawów, Wrocław 2010, wyd.1
Opublikowano: ; aktualizacja: 22.11.2017

Oceń:
4.6


Może cię

Reumatoidalne zapalenie stawów – przyczyny

Reumatoidalne zapalenie stawów (skrót – RZS) jest przewlekłą chorobą wielonarządową o nieznanej dotychczas przyczynie. RZS ...

Reumatoidalne zapalenie stawów – leczenie

Celem leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów jest zmniejszenie dolegliwości bólowych, ograniczenie procesu zapalnego, ochrona struktury i ...

Dieta w artrozie

Artroza, czyli inaczej choroba zwyrodnieniowa stawów, została uznana przez WHO za chorobę cywilizacyjną. Głównym winowajcą ...

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (skrót – ZZSK) jest schorzeniem zapalnym o nieznanej przyczynie, obejmującym przede ...

Sztywność stawów – przyczyny, leczenie i rehabilitacja

Pacjenci skarżą się na sztywność stawów zwłaszcza rano, co często jest przyczyną ograniczonej ruchomości ruchów ...

Komórki LE – badanie obecności

Komórki LE są granulocytami, rzadziej monocytami, które pochłonęły zmienione jądro komórkowe innej komórki. Badanie komórek ...

Dieta na stawy – jak wzmocnić stawy dietą? Co jeść, a czego unikać?

Dieta dobra dla stawów powinna obfitować w produkty wzmacniające chrząstkę stawową i łagodzące stany zapalne. ...

Artretyzm – przyczyny, objawy, leczenie

Przyczyną artretyzmu jest nadmiar kwasu moczowego we krwi, który wywołuje zapalenie stawów. Choroba najczęściej atakuje ...

Ból kości i stawów – skąd się biorą bóle kostno-stawowe?

Bóle kostno-stawowe to jedne z najczęściej występujących dolegliwości u osób starszych. Bóle w stawach są ...

Spondyloartropatia – przyczyny, objawy, leczenie spondyloartropatii zapalnej i młodzieńczej

Spondyloartropatie to choroby, w przebiegu których jednocześnie dochodzi do zapalenia stawów kręgosłupa oraz zapalenia stawów ...

Choroby reumatyczne – przyczyny, rodzaje, objawy, leczenie i rehabilitacja

Choroby reumatyczne obejmują szereg schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Wyróżnia się kilkaset rodzajów chorzeń reumatycznych, najczęściej diagnozowane ...

Reaktywne zapalenie stawów

Termin „reaktywne zapalenie stawów” obejmuje ostre, jałowe i asymetryczne zapalenia stawów, będące powikłaniem toczącej się ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon