Napięciowe bóle głowy

Brak zdjęcia

24 lipca 2013

Napięciowy ból głowy ma charakter nienapadowy. Jego istotę stanowią mniej lub bardziej regularne incydenty bólowe o zróżnicowanym czasie trwania i mało charakterystycznych objawach klinicznych. Ta niespecyficzność nastręcza problemów diagnostycznych i uniemożliwia zazwyczaj wczesne podjęcie odpowiedniego leczenia.

Czym są napięciowe bóle głowy?

Bóle głowy stanowią jedną z najczęstszych dolegliwości zgłaszanych przez pacjentów. Można je podzielić na bóle samoistne oraz pojawiające się wtórnie do istniejących schorzeń tzw. bóle objawowe. Dane epidemiologiczne pokazują, że liczniejszą grupę reprezentują samoistne bóle głowy, zwane także pierwotnymi, gdzie istotą problemu jest sama dolegliwość bólowa. Należą do nich takie przypadłości jak migrena, napięciowe bóle głowy oraz bóle klasterowe.

Najczęściej występującym jest napięciowy ból głowy (tzw. tensiontypeheadache, TTH). Szacuje się, że dotyczy on na którymś etapie życia aż ok. 80% ogólnej populacji. TTH częściej dotyczy kobiet (stosunek zachorowalności kobiet do mężczyzn wynosi 5:4), zaczyna się przeważnie już w życiu dorosłym, a szczyt zapadalności przypada na 4 dekadę życia (chorują głównie osoby w wieku 25-35 lat).

Przyczyny napięciowego bólu głowy

Powstawanie napięciowego bólu głowy jest procesem wieloczynnikowym, a etiologia samego bólu nie jest do końca poznana. Najwłaściwszą teorię tłumaczącą podłoże tego schorzenia stanowi tzw. model bio-psycho-społeczny, który zakłada, że napięciowy ból głowy jest powodowany przez równoczesne, niekorzystne działanie czynników biologicznych, fizjologicznych i psychologiczno-społecznych. Szczególnie istotną rolę przypisuje się temu ostatniemu.

Zauważono, że osoby mające skłonności do denerwowania się, większego odczuwania stresu czy cierpiące z powodu lęku częściej doświadczają epizodów bólowych głowy. Ponadto osoby mniej asertywne, mające problemy z rozpoznawaniem własnych uczuć oraz chorzy na depresję wykazują zwiększoną podatność na rozwinięcie napięciowych bólów głowy. Predysponowaną populacją do wystąpienia tego rodzaju bólu są także osoby skarżące się na zaburzenia snu (np. wczesne budzenie, bezsenność).

Objawy napięciowego bólu głowy

Napięciowy ból głowy ma charakter nienapadowy. Jego istotę stanowią mniej lub bardziej regularne incydenty bólowe o zróżnicowanym czasie trwania i mało charakterystycznych objawach klinicznych. Ta niespecyficzność nastręcza problemów diagnostycznych i uniemożliwia zazwyczaj wczesne podjęcie odpowiedniego leczenia.

Napięciowy ból głowy może manifestować się tępym lub ściskającym (ewentualnie rozpierającym) bólem głowy o miernym nasileniu, występującym najczęściej obustronnie. U ok. 10% może lokalizować się jednostronnie. Zazwyczaj dotyczy on okolicy czołowej („przód” głowy), skroniowej (boczne części czaszki) lub ciemieniowej („górna” część czaszki). Czas trwania incydentu bólowego jest indywidualny, może on trwać od 30 minut nawet do 7 dni, ale najczęściej dolegliwości utrzymują się przez wiele godzin, wykazując tendencję do narastania. Ból pojawia się najczęściej bez uchwytnej przyczyny, aczkolwiek część chorych wiąże go z takimi czynnikami jak:

 • napięcie emocjonalne,
 • lęk,
 • niedobór snu,
 • używki (alkohol, papierosy),
 • przegrzanie,
 • głód,
 • zmiany frontu atmosferycznego.

Przeważnie nie towarzyszą mu żadne inne objawy kliniczne, a ogólny stan chorego nie odbiega od normy. U 30-80% osób dotkniętych napięciowym bólem głowy może pojawić się wzmożone napięcie mięśni karku i mięśni przykręgosłupowych odcinka szyjnego. Pacjent zazwyczaj ma problemy z rozluźnieniem wyżej wymienionego napięcia. Ponadto znaczna część chorych uskarża się na dolegliwości natury psychologicznej tj. obniżony nastrój, odczuwanie lęku czy dyskretne objawy depresyjne.

Postacie napięciowego bólu głowy

W związku z trudnościami diagnostycznymi i niespecyficznym obrazem chorobowym podjęto próbę sklasyfikowania napięciowych bólów głowy. Podział napięciowego bólu głowy został zaproponowany przez International Classification of Headaches Disorder (ICHD-2) i wyróżnia on trzy postacie schorzenia:

Rzadki epizodyczny napięciowy ból głowy

 

 • Co najmniej 10 epizodów występujących średnio mniej niż 1 dzień w miesiącu (czyli mniej niż 12 dni w roku) i spełniający poniższe kryteria trzy poniższe kryteria:
  • ból trwa od 30 min do 7 dni,
  • ból wykazuje co najmniej 2 cechy z poniższych:
   • charakter uciskowy lub ściskający (nie może być pulsujący),
   • niewielkie lub umiarkowane natężenie,
   • nie nasila się podczas zwykłej aktywności fizycznej (np. chodzenia, wchodzenia po schodach),
  • spełnione są oba poniższe warunki:
   • nie występują nudności ani wymioty (apetyt może być obniżony),
   • nie występuje nadwrażliwość na światło i na dźwięk (ewentualnie tylko jedna z nich),
 • ból głowy nie jest przypisywany innym schorzeniom.

Częsty epizodyczny napięciowy ból głowy

 

 • Zachodzi co najmniej 10 epizodów występujących średnio częściej niż 1 dzień w miesiącu, ale rzadziej niż 15 dni w miesiącu, co najmniej przez 3 miesiące (więcej niż 11 dni i mniej niż 181 dni w roku) i spełniający poniższe kryteria poniższe kryteria:
  • ból trwa od 30 min do 7 dni,
  • ból wykazuje co najmniej 2 cechy z poniższych:
   • charakter uciskowy lub ściskający (nie może być pulsujący),
   • niewielkie lub umiarkowane natężenie,
   • nie nasila się podczas zwykłej aktywności fizycznej (np. chodzenia, wchodzenia po schodach).

Przewlekły napięciowy ból głowy

 

 • Ból występuje co najmniej 15 dni w miesiącu przez przynajmniej 3 miesiące (więcej niż 180 dni w roku) i spełnia poniższe kryteria:
 • ból utrzymuje się przez wiele godzin lub jest ciągły
  • ból wykazuje co najmniej 2 cechy z poniższych:
   • umiejscowiony obustronnie,
   • charakter uciskowy lub ściskający (nie może być pulsujący),
   • niewielkie lub umiarkowane natężenie,
  • nie nasila się podczas zwykłej aktywności fizycznej (np. chodzenia, wchodzenia po schodach),
  • spełnione są oba poniższe warunki:
   • nie występują umiarkowane ani nasilone nudności lub wymioty (apetyt może być obniżony),
   • nie występuje nadwrażliwość na światło, na dźwięk lub lekkie nudności (ewentualnie tylko jedna z nich),
 • ból głowy nie jest przypisywany innym schorzeniom.

Leczenie napięciowego bólu głowy

Rokowanie w przypadku bólu głowy o typie napięciowym w odniesieniu do całościowego wyleczenia jest niepomyślne. Intensywność, czas trwania, nawroty mogą okresowo zmniejszać się bądź narastać, ale utrzymują się przeważnie przez całe życie chorego. Postępowanie terapeutyczne w napięciowym bólu głowy opiera się na leczeniu niefarmakologicznym oraz farmakologicznym.

Bardzo ważnym aspektem jest ustalenie oraz wyeliminowanie czynnika wyzwalającego ból głowy (o ile taki czynnik istnieje u danego chorego). Najczęstszymi wyzwalaczami napięciowego bólu głowy poddającymi się modyfikacji są: stres psychiczny lub fizyczny (można np. zastosować techniki relaksacyjne, psychoterapię), nadmierne spożywanie kofeiny (należy ograniczyć spożywanie kawy czy napoi gazowanych zawierających kofeinę), niedostateczna ilość snu, zbyt mała aktywność fizyczna (np. chory powinien podjąć aktywność stosowną do wydolności swojego organizmu np. spacery, siłowania, nordic walking etc.), zmiany hormonalne (związane głównie z cyklem miesiączkowym lub przyjmowaniem preparatów hormonalnej terapii zastępczej).

Metody niefarmakologiczne powinny być zalecone każdemu cierpiącemu z powodu TTH, obejmują one głównie: elektromiografię tzw. EMG biofeedback (metoda polegająca na podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie, tutaj chory uczy się panować nad napięciem mięśniowym), psychoterapię (typu poznawczo-behawioralnego, trening relaksacyjny), fizjoterapię czy akupunkturę.

Farmakoterapia w napięciowych bólach głowy ma charakter doraźny tzn. jest stosowana przeważnie tylko podczas incydentów bólowych. Lekami pierwszego wyboru są tutaj niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) takie jak: ibuprofen, ketoprofen, naproksen, kwas acetylosalicylowy czy diklofenak. U osób nietolerujących NLPZ korzystny efekt terapeutyczny można uzyskać za pomocą paracetamolu (dawka 1000 mg). Dawki leków powinny być dobrane indywidualnie do potrzeb pacjenta, tak aby przynosiły ulgę w bólu i nie powodowały objawów niepożądanych. Jeżeli leczenie powyższymi lekami przeciwbólowymi okaże się nieskuteczne polecane jest dołączenie do nich preparatów kofeiny albo preparatów złożonych (zawierających zarówno kofeinę jak i NLPZ np. kofeina i ibuprofen).

Oprócz farmakoterapii doraźnej, niektórzy chorzy wymagają zastosowania farmakologicznego leczenia zapobiegawczego. Do takiego rodzaju terapii kierowani są pacjenci z postacią przewlekłą napięciowego bólu głowy oraz cierpiący na częste epizody choroby. W zapobieganiu napięciowemu bólowi głowy znalazły zastosowanie leki przeciwdepresyjne. Preferowanym związkiem jest amitryptylina, którą pacjent powinien przyjmować 1-2 godziny przed snem (aby zmniejszyć działanie sedacyjne leku). Gdy nie wystąpi poprawa po 4 tygodniach stosowania leku, należy rozważyć zamianę na inny lek przeciwdepresyjny np. wenlafaksynę lub mirtazapinę. Co 6-12 miesięcy należy podjąć próbę odstawienia leczenia zapobiegawczego.

Efekty terapii farmakologicznej bardzo często są niewielkie i trzeba dokładnie rozważyć płynące z nich korzyści i możliwe działania uboczne leczenia.

Opublikowano: ; aktualizacja: 14.07.2015

Oceń:
4.6


Może cię

Jak zapobiegać bólom głowy?

Bóle głowy to wbrew pozorom bardzo szerokie spektrum zaburzeń o niezwykle zróżnicowanej etiologii. Bólu głowy ...

Ból głowy w nocy wybudzający ze snu – co to znaczy?

Ból głowy opisywany jest często jako silny, ostry, kłujący, pulsujący czy tępy. Dolegliwości bólowe mogą ...

Migrena (ból migrenowy)

Migrena należy do tzw. samoistnych bólów głowy, czyli takich, gdzie istotą problemu jest sama dolegliwość ...

Ból głowy a menopauza – dlaczego w okresie przekwitania boli głowa?

Bóle głowy mogą nasilać się w okresie klimakterium. Występują one z różną intensywnością oraz pod ...

Przemęczenie – przyczyny ciągłego zmęczenia

Nieustępujące po odpoczynku, utrzymujące się przez dłuższy czas uczucie wyczerpania może świadczyć o zespole przewlekłego ...

Anomalia Kimmerlego

Anomalia Kimmerlego to wariant anatomiczny kręgu szczytowego kręgosłupa. Najczęściej opisywane dolegliwości u pacjentów z anomalią ...

Klasterowy ból głowy

Powstawanie oraz przyczyna klasterowych bólów głowy nie są do końca poznane. Należą one do rodziny ...

Ból głowy przed miesiączką

Zespół napięcia przedmiesiączkowego może objawiać się bólami głowy, które pojawiają się przed miesiączką. PMS towarzyszy ...

Migrena – przebieg i leczenie

Aktualna wiedza na temat migreny nie pozwala na trwałe, przyczynowe wyleczenie choroby, natomiast pozwala na ...

Praca w biurze, przy biurku, przy komputerze – przyczyna różnych chorób

Praca w biurze nie jest zdrowym i komfortowym zajęciem. Jakie szkodliwe dla zdrowia czynniki stwarza ...

Rodzaje migreny

Migrena stanowi schorzenie niejednorodne, cechujące się zróżnicowanym przebiegiem klinicznym, dlatego w celu ułatwienia diagnostyki i ...

Wideo – Ból głowy – jakie są nietypowe przyczyny bólu głowy?

Wymieńmy kilka nietypowych przyczyn bólu głowy: zjedzenie lodów lub wypicie ciepłego napoju może spowodować bardzo ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon