Leki moczopędne w nadciśnieniu

Leki moczopędne działają dwufazowo – początkowo powodują obniżenie ciśnienia na skutek zwiększonego wydalania jonów sodu, a później w wyniku osłabienia reaktywności mięśniówki gładkiej naczyń na bodźce skurczowe i zmniejszenia oporu obwodowego. Wskazane są w monoterapii nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku.

Leczenie nadciśnienia tętniczego

Powodzenie terapii lekami przeciwnadciśnieniowymi w dużym stopniu zależy od stadium rozwoju nadciśnienia tętniczego, dlatego niezmiernie ważne są badania profilaktyczne. Nadciśnienie wtórne w większości przypadków leczone jest przyczynowo, a więc wdraża się takie postępowanie terapeutyczne, które pozwoli na wyleczenie choroby podstawowej będącej powodem wzrostu ciśnienia tętniczego. W przypadku nadciśnienia pierwotnego i wtórnego, którego nie jesteśmy w stanie leczyć przyczynowo, można zastosować wyłącznie leczenie objawowe.

W terapii nadciśnienia tętniczego wskazane jest indywidualne podejście do każdego pacjenta.Konsekwentnie prowadzona farmakoterapia stwarza realne szanse na wydłużenie prognozowanej długości życia osoby chorej. Ciśnienie, ze względów bezpieczeństwa, należy obniżać stopniowo. Ponadto należy stosować możliwie najmniejszą dawkę leku przeciwnadciśnieniowego. Do leków pierwszego wyboru w leczeniu nadciśnienia tętniczego zaliczamy: β-blokery, inhibitory konwertazy angiotensyny, antagonistów receptora AT­­­1 lub kanału wapniowego, a także leki moczopędne. Kluczowe jest zastosowanie odpowiedniego schematu postępowania. Często konieczne okazuje się prowadzenie terapii dwoma albo nawet trzema lekami jednocześnie. Przebieg leczenia nadciśnienia powinien być stale monitorowany głównie przez samego pacjenta, który musi dokonywać codziennych pomiarów ciśnienia i odnotowywać jego wartości w specjalnym dzienniczku.

Leki moczopędne a nadciśnienie

Leki moczopędne działają dwufazowo – początkowego powodują obniżenie ciśnienia na skutek zwiększonego wydalania jonów sodu a później w wyniku osłabienia reaktywności mięśniówki gładkiej naczyń na bodźce skurczowe i zmniejszenia oporu obwodowego. Wskazane są w monoterapii nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku. Diuretyki nasilają również działanie innych leków hipotensyjnych. Mogą być stosowane w skojarzeniu np. z lekami rozszerzającymi naczynia, gdyż nasilają wrażliwość mięśniówki na działanie czynników rozkurczających. Prawidłowo dobrane i dawkowane są nie tylko skuteczne w leczeniu chorób nadciśnieniowych, ale i dobrze tolerowane przez pacjentów.

Diuretyki tiazydowe i ich analogi

Tiazydy i ich analogi są najczęściej stosowanymi lekami moczopędnymi w terapii nadciśnienia tętniczego.

Diuretyki tiazydowe

 

  • Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazidum)

Postać leku: Rp – tabletki (0,0125 i 0,025 g).

Terapia skojarzona: (tabletki powlekane) + Aliskiren, Chinalapril, Benazepril, Fozinopril, Ramipril, Zofenopril, Walsartan, Eprosartan, Losartan, Irbesartan, Bisoprolol, Nebiwolol, Amlodypina i Walsartan/Olmesartan, (tabletki) + Enalapril, Fozinopril, Lizinopril, Ramipril, Kandesartan, Irbesartan, Telmisartan.

Analogi tiazydów

 

  • Chlortalidon (Chlortalidonum)

Postać leku: Rp – tabletki (0,05 g), kapsułki (0,05 g).

  • Klopamid (Clopamidum)

Postać leku: Rp – tabletki (0,02 g).

Terapia skojarzona: (tabletki drażowane) + Dihydroergokrystyna i Rezerpina.

  • Indapamid (Indapamidum)

Postać leku: Rp – tabletki powlekane (0,0025 g), tabletki o przedłużonym uwalnianiu (0,0015 g), kapsułki twarde (0,0025 g).

Terapia skojarzona: (tabletki) + Peryndopril.

Diuteryki pętlowe

Znajdują zastosowanie w przypadkach ciężkiego, opornego na konwencjonalne leczenie nadciśnienia tętniczego.Działanie przeciwnadciśnieniowe występuje po kilku dniach stosowania.

  • Furosemid (Furosemidum)

Postać leku: Rp – roztwór do wstrzyknięć (0,01 g/1 ml i 0,02 g/2 ml), tabletki (0,04 g).

Diuretyki oszczędzające potas

Podawanie leków moczopędnych oszczędzających potas wskazane jest w sytuacjach, gdy ubytek potasu jest szczególnie niebezpieczny (np. u osób w podeszłym wieku, w zaburzeniach rytmu serca).

  • Spironolakton (Spironolactonum)

Postać leku: Rp – tabletki (0,025, 0,05 i 0,1 g), kapsułki twarde (0,05 i 0,1 g).

  • Amilorid (Amiloridum)

Terapia skojarzona: (tabletki - 0,025 i 0,05 g) + Hydrochlorotiazyd.

Działania niepożądane diuretyków

Diuretyki nie są pozbawione działań niepożądanych. Mogą powodować zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, osłabienie tolerancji glukozy oraz skuteczności leków hipoglikemizujących i insuliny, zmniejszenie wydalania kwasu moczowego i wywoływanie dny moczanowej, a także pogorszenie profilu lipidowego krwi czy rozwój układowego tocznia rumieniowatego.

Nie należy ich stosować u kobiet ciężarnych, ponieważ w wyniku zmniejszenia objętości krwi krążącej mogą pogorszyć ukrwienie macicy i łożyska, a także np. w ciężkiej niewydolności nerek i wątroby, bezmoczu.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.7


Może cię

Leki w nadciśnieniu o podłożu psychogennym

Przebieg leczenia nadciśnienia powinien być stale monitorowany głównie przez samego pacjenta, który musi dokonywać codziennych ...

Leki i substancje roślinne w nadciśnieniu

Nadciśnienie tętnicze należy do najczęściej występujących chorób układu sercowo-naczyniowego. Leczenie wymaga indywidualnego podejścia lekarza do ...

Nadciśnienie – leki na rozszerzanie tętnic

Wszystkie leki tej grupy zmniejszają obwodowy opór naczyniowy poprzez bezpośredni wpływ na mięśnie gładkie małych ...

Leki adrenolityczne a nadciśnienie

W terapii nadciśnienia tętniczego wskazane jest indywidualne podejście do każdego pacjenta. Konsekwentnie prowadzona farmakoterapia stwarza ...

Nitrogliceryna w chorobach serca – wskazania, działanie, jak stosować pod język

Spośród całej gamy obecnie dostępnych leków używanych w leczeniu chorób serca wyróżniamy takie, które mimo ...

Antagoniści receptora angiotensyny II

Zjawisko nadciśnienia tętniczego znane jest ludzkości już blisko od stulecia. Ciągły rozwój medycyny pozwala na ...

Leki moczopędne

Leki moczopędne nazywane są inaczej diuretykami. Wykazują bezpośrednie działanie nerkowe, a niektóre z nich m.in. ...

Leki na nadciśnienie - sartany i IKA

Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA) powodują obniżenie ciśnienia krwi głównie w wyniku blokowania enzymu katalizującego przekształcanie ...

Leczenie nadciśnienia - leki hipotensyjne

Do leczenia farmakologicznego nadciśnienia tętniczego można stosować kilka grup leków. Leki blokujące enzym konwertujący angiotensynę ...

Czy nadmierne pocenie może być objawem chorobowym?

Nadmierna potliwość jest przypadłością wpływającą na jakość życia pacjenta. Wyróżnia się postać pierwotną i wtórną ...

Leki na nadciśnienie - sartany i IKA

Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA) powodują obniżenie ciśnienia krwi głównie w wyniku blokowania enzymu katalizującego przekształcanie ...

Leki blokujące kanały wapniowe a nadciśnienie

Antagoniści kanału wapniowego rozszerzają naczynia tętnicze w wyniku hamowania przezbłonowego napływu jonów wapnia do wnętrza ...

Komentarze (0)