Badanie HBV (wirus WZW typu B)

Badanie na obecność wirusa HBV wykonuje się podejrzewając wirusowe zapalenie wątroby typu B (np. na podstawie innych badań laboratoryjnych). Do zakażenia dochodzi poprzez kontakt z krwią, kontakty płciowe i drogą okołoporodową. Objawy zakażeniem HBV mogą nie występować, a żółtaczka pojawia się bardzo rzadko.

Co to jest HBV?

 

HBV to wirus zapalenia wątroby typu B. Charakterystyczną cechą, wyróżniającą wirusa spośród grupy innych czynników wywołujących zapalenie wątroby, jest jego materiał genetyczny. Jako jedyny, posiada podwójną nić DNA, która umieszczona jest w rdzeniu. W wyniku zakażenia, dochodzi do integracji DNA wirusa z ludzkim DNA.

Pierwszym etapem tego procesu jest wnikanie wirusa HBV do komórki wątrobowej – hepatocytu. Wirus posiada zdolność trwania w jądrze hepatocytu tak długo, jak długi jest czas życia danej komórki wątrobowej. DNA wirusa, po wniknięciu do jądra, zmienia swój kształt na kolisty – od tego czasu nazywany jest cccDNA-HBV. Forma ta staje się wzorem (matrycą), dla powielania materiału genetycznego wirusa. Nieszczęśliwie, jest ona bardzo oporna na leczenie przeciwwirusowe a nawroty choroby, po przeprowadzonym leczeniu antywirusowym, są najczęściej spowodowane przez cccDNA-HBV.

Jakie są główne objawy zakażenia?

Niestety, brak jest jednoznacznych objawów wskazujących na zakażenie wirusem HBV. Choroba może przebiegać zupełnie bez objawów klinicznych, a wykładnikiem toczącego się zapalenia będą wyniki badań laboratoryjnych, które skłonią lekarza do przeprowadzenia specjalistycznej diagnostyki. Bardzo rzadko pojawia się też żółtaczka. W związku z tym wyróżnia się postaci bezżółtaczkową, żółtaczkową i cholestatyczną (z utrudnionym odpływem żółci). Wśród objawów, które pojawiają się najczęściej, należy wymienić:

 • stany podgorączkowe lub gorączka
 • bóle głowy, bóle mięśni, brzucha
 • senność i osłabienie
 • męczliwość.
 • nudności i wymioty
 • w postaci przebiegającej z żółtaczką – poza zażółceniem białkówek gałek ocznych i skóry występuje ciemne zabarwienie moczu i odbarwiony, jasny stolec.
 • w postaci cholestatycznej – związanej z zastojem żółci – charakterystycznym objawem jest świąd skóry.

Ostre objawy trwają zwykle przez kilka dni, ewentualne nawroty mają miejsce zwykle do 3 miesiąca od pojawienia się objawów po raz pierwszy. Jeśli w przebiegu choroby pojawia się żółtaczka, choroba trwa dłużej – około 6 tygodni do 3 miesięcy.

Jeśli zakażenie przejdzie w formę przewlekłą objawy zgłaszane przez pacjentów stają się jeszcze mniej typowe. Najczęściej stwierdza się uczucie zmęczenia i obniżony nastrój. Odnotowuje się natomiast w badaniu fizykalnym powiększającą się wątrobę. Po wielu latach choroby może dojść do powiększenia śledziony. Często zdarza się, że pierwsze objawy choroby pojawiają się gdy już rozwinęły się powikłania zapalenia – marskość wątroby lub inne pozawątrobowe (kłębuszkowe zapalenie nerek, guzkowe zapalenie tętnic).

Markery wykorzystywane w diagnostyce zakażeń HBV

W każdym rozwijającym się zakażeniu dochodzi do wytworzenia antygenów. Są to substancje, które pobudzają układ gospodarza do uruchomienia obrony – odpowiedzi immunologicznej. Dzieje się to min. poprzez produkcję przeciwciał. Antygen ma zdolność połączyć się z przeciwciałem swoistym dla siebie, w ten sposób powstają kompleksy immunologiczne. W zakażeniu HBV mamy do czynienia z następującymi antygenami wykorzystywanymi w diagnostyce:

 • HBsAg – to glikoproteina znajdująca się w rdzeniu wirusa. W wyniku zakażenia hepatocytu, rozpoczyna się produkcja i wydzielanie substancji do krwiobiegu i praktycznie każdej wydzieliny wydaliny ludzkiej. Pomiary stężenia tego antygenu stanowi istotną informację o zakażeniu i fazie zakażenia w jakiej znajduje się pacjent. Jest to marker pojawiający się jako pierwszy, nawet przez pojawieniem się objawów klinicznych. HBsAg można wykryć około 4 tygodni po zakażeniu, zwykle zanika ok. 2-4 miesięcy po ostrym zapaleniu. Istotną informacją jest poziom antygenu właśnie w tym okresie, jeśli HBsAg zanika, oznacza to zdrowienie, jeśli utrzymuje się przynajmniej 6 miesięcy na stałym poziomie, stanowi podstawę do rozpoznania nosicielstwa. Istnieje wiele wariantów HBsAg, które nie stanowią zagrożenia zakażeniem – są jedynie wykładnikiem toczącego się zapalenia.
 • HBcAg – to antygen występujący tylko i wyłącznie w hepatocycie.
 • HBeAg – to tzw. immunoalergen – zadaniem tego antygenu jest zmniejszanie odpowiedzi immunologicznej człowieka. Występuje we wszystkich płynach ustrojowych i wydalinach. Traktowany jest jako wskaźnik replikacji wirusa. Wysokie stężenie HBeAg oznacza dla chorego, że w łatwy sposób może zakażać. Wyjątek stanowi wariant wirusa e-minus, który w procesie swojej replikacji nie wytwarza HBeAg. Przebieg zapalenia wątroby wywołanego przez ten wariant wirusa ma dużo cięższy przebieg kliniczny.
 • HBeAg obecny jest we krwi do około 10 tygodni od zakażenia, jeśli jego wysoki poziom utrzymuje się ponad 12 tygodni sugeruje przejście ostrego zapalenia w zapalenie przewlekłe.
 • DNA HBV – to materiał genetyczny wirusa, wraz z HBcAg stanowi wskaźnik masywnego namnażania się wirusa i wysokiej zakaźności.
 • W organizmie człowieka zakażonego wirusem HBV uruchamiają się procesy immunologiczne, dążące do zmniejszenia stanu zapalnego i eliminacji wirusa. Narzędziami, biorącymi bezpośredni udział w tym procesie są przeciwciała. Powstają one w wyniku pojawienia się w organizmie człowieka zakażonego antygenów wirusowych. Każdy rodzaj przeciwciała jest swoisty tylko dla jednego antygenu przeciwko któremu powstaje. Np.:
 • anty – HBc IgM – to przeciwciało powstające w wyniku pojawienia się HBcAg. IgM oznacza, że przeciwciało zostało wyprodukowane w ostrej fazie choroby lub w wyniku zaostrzenia procesu przewlekłego. Utrzymują się we krwi chorego nawet do 2 lat.
 • Anty HBc IgG – to przeciwciało które powstało w wyniku pojawienia się HBcAg, jednak w okresie późniejszym, tzw. okresie rekonwalescencji. Obecne są we krwi człowieka do końca życia.
 • Występowanie przeciwciał klasy IgG lub IgM pozwala wnioskować, o czasie kiedy doszło do zakażenia. IgM świadczy o zakażeniu świeżym, aktualnym. IgG informuje natomiast o tym, że do zakażenia doszło w przeszłości (jest wykładnikiem przebytego zakażenia)
 • Anty HBs – informuje lekarza o tym, że pacjent miał w przeszłości kontakt z wirusem lub nabył odporność poszczepienną. Utrzymują się we krwi nawet do 5 lat od zakażenia, zwykle jednak zanikają około 4 miesięcy po zakażeniu.
 • Anty HBe – pojawia się po zniknięciu swoistego dla siebie antygenu – HBe, czyli około 5 miesięcy po zakażeniu. Obecność tego przeciwciała świadczy o zdrowieniu.
 • Białko X (HBx) – to białko niezbędne do namnażania się wirusa, wpływa na odpowiedź immunologiczną gospodarza oraz odgrywa dużą rolę w procesie ontogenezy komórek wątrobowych (powstawania nowotworów).

Podsumowując, należy podkreślić, że markerami zakażenia są:

 • HBsAg
 • Anty-HBc
 • Anty-HBs

Markerami zakaźności i replikacji wirusa są:

 • HBeAg
 • HBV DNA
 • Polimeraza HBV
 • Anty-HBc klasy IgM

Stan po szczepieniu opisują:

 • Anty-HBs
 • Ujemne: HBsAg, anty-HBc, anty–HBe

Jak można diagnozować zakażenie wirusem HBV?

Do diagnostyki zakażeń wykorzystuje się wiele metod, zarówno laboratoryjnych jak i molekularnych. Materiałem do badań jest najczęściej surowica krwi, ale wirus obecny jest we wszystkich wydzielinach i wydalinach ludzkich. Do przeprowadzenia badań, nie trzeba się w żaden sposób przygotowywać.

Zakażenie wirusem HBV powoduje zmiany wielu biologicznych parametrów, które same w sobie nie stanowią charakterystycznych zmian, dopiero interpretacja całości wyników pozwala rozpoznać zakażenie. Podstawową grupą badań jest:

 • diagnostyka biochemiczna – uszkodzenie wątroby manifestuje się wzrostem stężeń enzymów wątrobowych – AlAT, AspAT, GGTP, ALP, bilirubina. Wyniki te, uzależnione są od postaci, w jakiej przebiega zapalenie wątroby. Jeśli chory cierpi na postać zapalenia z żółtaczką – charakterystyczne będzie wzrost parametrów opisujących żółtaczkę – bilirubiny wolnej, sprzężonej. Możliwy jest wzrost enzymów ALP i GGTP jeśli zapaleniu towarzyszy cholestaza. Wzrost enzymów AlAT i AspAT występuje prawie zawsze, zarówno w postaciach objawowych jak i bezobjawowych.
 • Badania serologiczne – Pozwalają wykryć obecność antygenu jak i przeciwciał. Interpretacja dynamiki zmian stężeń antygenów i przeciwciał pozwala na rozpoznanie zakażenia i fazy zakażenia w jakiej znajduje się pacjent
 • Metoda PCR – jest to najpewniejsza metoda, wykrywająca zakażenie. Pozwala, na wykrycie nawet niewielkich ilości materiału genetycznego wirusa – DNA HBV. Ma to istotne znaczenie w krwiodawstwie – krew od dawców jest skrupulatnie badana pod kątem zakażenia wirusem HBV, HCV, HIV (HBV-DNA, HCV-RNA, HIV-RNA). Dzięki temu, możliwe jest wykrycie zakażeń u osób bez objawów klinicznych oraz wykrycie tzw. ukrytego zakażenia HBV (tzw. OBI) – w którym we krwi obecne jest DNA wirusa, nie występuje natomiast HBsAg. Istotną rolę tej metody jest również określanie wrażliwości wirusa na leki i monitorowania efektów leczenia.
 • Badania dodatkowe – biopsja wątroby (badanie histo-patologiczne bioptatu bezpośrednio wskazuje na czynnik etiologiczny zapalenia. Do rozpoznania choroby zwykle nie jest konieczna. Wykonywana jest w sytuacjach niejasnych, budzących wątpliwości. Inne badania dodatkowe – USG, rtg, tomografia komputerowa – wskazują jedynie na chorobę wątroby, nie pozwalają jednak rozpoznać przyczyny.
 • Morfologia krwi, wskaźniki zapalne – CRP, stężenie białka, zmiany krzepliwości krwi – opisują kondycję wątroby. Np. wydłużenie czasu trombinowego powyżej 5 sekund informuje lekarza o pogorszeniu funkcji wątroby i prawdopodobnie rozwijającej się ostrej niewydolności wątroby.

Jak interpretować wyniki badań?

 • HBeAg – dodatni oraz przeciwciało anty-HBc IgM – dodatni: świadczą o ostrej fazie zakażenia wirusem HBV, to początkowy okres tego zakażenia.
 • HBsAg – dodatni, HBeAg – ujemny a przeciwciało anty HBc IgM – dodatnie: oznacza późny okres ostrego zakażenia.
 • HBsAg – dodatni, HBeAg – dodatni a przeciwciało anty – HBc IgM – ujemne: taki wynik oznacza nosicielstwo. To tzw. typ replikujący. Pacjent jest bardzo zakaźny dla otoczenia.
 • HBsAg – dodatni, HBeAg – ujemny i przeciwciało anty – HBc IgM – ujemne: oznacza, że osoba jest nosicielem antygenu HBsAg. To tzw. nosicielstwo z ekspresją antygenu powierzchownego. Zakaźność jest niewielka.

Nosiciele wirusa HBV (są narażeni na rozwój pierwotnego raka wątroby około 400 razy bardziej od osób nie zakażonych wirusem).

 • HBsAg – ujemny, anty – HBc IgM – ujemne, anty HBc IgG – dodatnie, anty – HBs – dodatnie: oznacza, że do zakażenia doszło w przeszłości. W tym momencie pacjent posiada odporność przeciwko wirusowi HBV.
 • HBsAg – ujemny, anty – HBc IgM – ujemne, anty HBc IgG – dodatnie, anty-HBs – ujemne: oznacza przebyte w przeszłości zakażenie, bez wytworzenia przeciwciał anty-HBs lub nosicielstwo.
 • HBsAg – ujemny, anty – HBc IgM – ujemne, anty HBc IgG – ujemne, anty – HBs – dodatnie: oznacza odporność po przebytym zaszczepieniu przeciwko wirusowi HBV.

Inne, rzadko spotykane wzorce serologiczne:

 • HBsAg – ujemny przeciwciało anty-HBc IgM – dodatnie: oznacza ostrą fazę zakażenia w późnym okresie. Dotyczy jedynie 5% chorych.
 • HBsAg – dodatni i anty-HBs – dodatni: wynik budzący wiele wątpliwości. Może oznaczać, że do zakażenia doszło dwoma różnymi wariantami wirusa, w którym jeden doprowadził do nosicielstwa a drugi został wyeliminowany, zwykle jednak jest to wynik fałszywie dodatni. Należy powtórzyć badanie.
 • HBeAg – dodatni, anty-HBe – dodatni – wynik fałszywie dodatni. Należy powtórzyć badanie.
Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.6


Może cię

Antygen HBs – badanie – co to jest, co oznacza wynik dodatni i jak leczyć?

HBs, antygen oznaczany przy podejrzeniu zakażenia wirusem HBV, umożliwia rozpoznanie zapalenia wątroby typu B. HBsAg ...

Jak zapobiegać nowotworom?

Skuteczność profilaktyki nowotworowej w dużej mierze zależy od stylu życia. Można zmniejszyć ryzyko wystąpienia nowotworów ...

Diagnostyka WZW

Wirusowe zapalenie wątroby (WZW, łac. Hepatitis) jest wywoływane przez różne wirusy, określane literami od A ...

Przeciwciała anty-HBc – czym są, kiedy bada się ich poziom, co oznacza wynik?

Przeciwciała anty-HBc pojawiają się jako reakcja organizmu na pojawienie się antygenów HBcAg, które znajdują się ...

Zapalenie wątroby

Zapalenie wątroby może rozwinąć się z wielu różnych przyczyn. Przyczyną stanu zapalnego w obrębie komórek ...

WZW – rodzaje wirusowych zapaleń wątroby

Zapalenia wątroby jest to grupa różnych chorób, których wspólnym mianownikiem jest stan zapalny tego narządu, ...

Choroby wątroby

Wśród chorób wątroby dominują ostre zapalenia wątroby typu B i C. Wiele uszkodzeń wątroby jest ...

Choroby weneryczne – objawy, badania, leczenie i rodzaje

Choroby weneryczne, czyli przenoszone podczas stosunków seksualnych, obejmują coraz to większą grupę ludzi, co może ...

Kolczykowanie ciała (piercing)

Kolczykowanie, zwane inaczej piercingiem, w ciągu ostatnich lat zyskało na popularności. Przekłuwanie dotyczy nie tylko ...

Szczepienie przeciwko WZW typu B

W Polsce obowiązkowe szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (czyli WZW typu B) obejmuje ...

Test potwierdzający HBsAg – czym jest i jak interpretować wyniki?

Test potwierdzający HBsAg (antygen powierzchniowy wirusa HBV) wykonuje się, by potwierdzić obecność antygenu HBs lub ...

Wirusowe zapalenie wątroby B (WZW typu B)

Wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW typu B lub – z języka angielskiego – HBV) ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon