Badanie TT (czas trombinowy)

Brak zdjęcia

22 lipca 2013

Czas trombinowy (z ang. thrombin time – TT) jest jednym z testów oceniających sprawność układu krzepnięcia krwi. Pozwala sprawdzić wydolność tego układu, wykryć ewentualne niedobory składników krzepnięcia oraz kontrolować leczenie przeciwko zakrzepom.

Czym jest czas trombinowy?

Czas trombinowy jest to czas, w jakim w próbce z osoczem, do którego została dodana trombina, zajdzie krzepnięcie.

Trombina jest jednym z czynników krzepnięcia, powoduje przemianę nieaktywnego fibrynogenu w fibrynę, czyli włóknik. Reakcja ta jest składową skomplikowanej kaskady krzepnięcia.

Wskazania do badania czasu trombinowego

Badanie czasu trombinowego służy do przeglądowego zbadania zaburzeń krzepnięcia. Swoiście wskazuje na niedobór fibrynogenu lub jego nieprawidłową budowę (tzw. dysfibrynogenemia).

Najczęściej stosowany jest więc do monitorowania leczenia heparyną. Heparyna blokuje proces krzepnięcia przez aktywację antytrombiny, ta z kolei hamuje trombinę, niebędącą wówczas w stanie aktywować fibrynogenu.

Metoda oznaczania czasu trombinowego

W celu oznaczenia czasu trombinowego, pobiera się pełną krew żylną. Materiał pobierany jest z żył najlepiej widocznych i zlokalizowanych w dole łokciowym, u dzieci natomiast stosuje się niewielkie nacięcie nożem lekarskim (lancetem) na skórze w celu wywołania niewielkiego krwawienia. Otrzymaną próbkę wysyła się do analizy.

Badanie wykonuje się bez uprzedniego przygotowania pacjenta.

Wartości referencyjne czasu trombinowego

Przeciętnie prawidłowy wynik czasu trombinowego, czyli okresu, po jakim w próbce osocza po dodaniu badanej trombiny nastąpi krzepnięcie krwi wynosi:

  • 12-24 s.

Każde laboratorium wyznacza własne normy w tych granicach.

Interpretacja wyniku

Czas trombinowy uważa się za wydłużony, gdy jest dłuższy od czasu kontrolnego o 1/3 i występuje przy:

  • braku fibrynogenu,
  • jego niedoborze,
  • wadliwej budowie,
  • stosowaniu heparyn.

Może także wskazywać, razem z innymi zaburzeniami krzepnięcia, na zespół DIC (rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe).

Często wydłużony TT występuje także przy ciężkim uszkodzeniu wątroby, gdyż fibrynogen wytwarzany jest właśnie w wątrobie.

Skrócony czas trombinowy świadczy o zbyt dużym stężeniu fibrynogenu, np.:

  • w ciąży,
  • w stanach zapalnych,
  • gdy wątroba kompensacyjnie wytwarza go zbyt dużo – w stanach utraty białka.
Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.7


Może cię

Zaburzenia krzepnięcia krwi

Termin zaburzenia krzepnięcia krwi odnosi się do grupy schorzeń o różnym mechanizmie i przyczynach powstawania. ...

Hemofilia

Hemofilia to choroba, w której upośledzone jest krzepnięcie krwi. Przyczyną choroby są niedobory niektórych czynników ...

Podwyższony i obniżony fibrynogen

Fibrynogen jest białkiem, jednym z czynników krzepnięcia. Bierze udział w procesie krzepnięcia krwi. Badanie fibrynogenu ...

Choroba von Willebranda – przyczyny, rodzaje, objawy, badania, leczenie

Choroba von Willebranda jest najczęstszą wrodzoną skazą krwotoczną. Istotą choroby jest zaburzenie krzepnięcia krwi, co ...

Koagulogram (badanie na krzepliwość krwi)

Koagulogram jest zestawem badań laboratoryjnych oceniających zaburzenia krzepnięcia krwi, czyli jej zdolności do zatrzymywania krwawienia. ...

Białko C – badanie

Białko C decyduje o prawidłowym procesie krzepnięcia krwi, hamuje jego aktywność, przez co zapobiega powstawaniu ...

Czas protrombinowy i wskaźnik INR – badanie

Czas protrombinowy (PT) to badanie, które pozwala ustalić czas krzepnięcia krwi. Służy do tego także ...

APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) – norma, podwyższony i niski wynik badania – co oznacza?

Badanie APTT, czyli czas kaolinowo-kefalinowy (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji) to jedno z podstawowych badań ...

Plazminogen – badanie stężenia

Badanie stężenia plazminogenu stosuje się przede wszystkim w diagnostyce trombofilii, choroby, której objawem jest predyspozycja ...

Siniaki

Siniaki, inaczej sińce to podskórne wynaczynienia krwi o kolorze sinoniebieskim powstałe najczęściej po urazach mechanicznych, ...

Antytrombina III (3, AT III) – badanie – wskazania, wyniki, normy

Badanie antytrombiny III (AT III) służy do oceny układu krzepnięcia. To głównym inhibitor trombiny (czynnika ...

Fibrynogen – badanie stężenia

Badanie stężenia fibrynogenu w osoczu jest jednym z podstawowych wskaźników oceny układu krzepnięcia. Fibrynogen jest ...

Komentarze (0)